Leergang De controle onder controle

Hands-on(line) voor audit praktijk

Details

Cursusduur
3 dagen
Datum en locatie
26 mei 2021, 2, 9 juni 2021 - Online
Tijd
13:00 - 17:30, 13:00 - 17:30, 13:00 - 17:30
Prijs
€ 780,00 (leden) / € 935,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Audit & Assurance, Online learning
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants
Niveau
Advanced
Accountancy
12 pe-uren

26 mei 2021, 2, 9 juni 2021 - Online

Alleen op een gedegen basis kun je bouwen. Tijdens deze hands-on cursus versterken we de basis om te komen tot een goede jaarrekeningcontrole. We doorlopen daarbij het volledige controle proces, van planning en risico-analyse tot evaluatie en rapportage.

De controle van schattingsposten, de uitvoering van gegevensgerichte cijferanalyses en systeemgerichte controle blijken uit reviews vaak kernpunten te zijn voor verbetering. Met docenten uit de praktijk zorgt deze hands-on voor een goede nachtrust voor iedere extern accountant! En wie wil dat niet?

Of het nu gaat om accountants met jarenlange controle-ervaring, werkzaam bij Big4, middelgrote of kleinere kantoren met WTA-vergunning, zij hebben meerwaarde ervaren van deze praktijkgerichte leergang met onder andere aandacht voor:

  • onderbouwing van het oordeel over de jaarrekening;
  • diepgang en reikwijdte van de controle van de omzet;
  • aandacht voor automatisering en toepassing van data-analyse;
  • beoordeling van de werkzaamheden van andere accountants.

Doelstelling

Na afloop van dit interactieve tweedaags programma heeft u:

  • actuele kennis van een efficiënt en effectief controleproces,
  • kennis van het actuele regelgevende kader,
  • inzicht in de onderlinge verbanden tussen de controle standaarden in relatie tot het controleproces en kennis genomen van de actuele leer- en aandachtspunten vanuit reviews en toetsingen.

Inhoud

Tijdens deze interactieve leergang maken we gebruik van casuïstiek met praktijkdilemma's op het gebied van auditing en ethiek. Ook is ruime gelegenheid om eigen situaties en knelpunten in te brengen en wordt op keuzes en overwegingen gereflecteerd.

Uiteraard komt het meest recente regelgevend kader (NV COS, VGBA etc.), alsmede regelgeving rond kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsbewaking aan de orde. De nadruk ligt op de standaarden die worden gekenmerkt voor complexiteit en diepgaande discussies. Verder komen de aspecten aan de orde waarvan uit kwaliteitsonderzoeken vaak blijkt dat deze voor verbetering vatbaar zijn.

Algemeen
- Bevindingen uit kwaliteitsonderzoeken.
- Wta, Bta en assurance-opdrachten.
- Kwaliteitsbeheersing (standaard 220).
- Algemene doelstellingen controle (standaard 200).
- Controledocumentatie (standaard 230).
- Klant- en opdracht-acceptatie (continuering).

Planning en risico-analyse
- Activiteiten in de fase van risico-analyse en planning
- "Kennis van de huishouding"
- Kennis van organisatiebrede interne beheersingsmaatregelen.
- Vaststellen materialiteit (standaard 320).
- Aansturing component-accountants (standaard 600).
- Risico-analyse volgens standaard 315.
- Risico-analysewerkzaamheden die in andere standaarden worden behandeld.
- Output van de fase van risico-analyse en planning (standaard 300).

Inspelen op de onderkende risico's
- Het testen van AO/IB.
- Gegevensgerichte werkzaamheden .
- Controle-informatie (standaard 500).
- Cijferanalyses (standaard 520).
- Controle van schattingsposten (standaard 540).
- Externe confirmaties (standaard 505).
- Initiële controle-opdracht (standaard 510).
- Transacties met verbonden partijen (standaard 550).
- Beoordeling werkzaamheden derden (standaard 600 en 620)
- Service-organisatie (standaard 402).
- Evaluatie van bevindingen (standaard 4500).
- Herzien controle-aanpak.

Eindevaluatie en rapportage
- Beoordeling jaarverslag.
- Afrondende werkzaamheden.
- Communicatie met organen belast met leiding en governance (standaard 260 en 265).
- Gebeurtenissen na balansdatum (standaard 560).
- Continuïteit (standaard 570).
- Schriftelijke bevestigingen (standaard 580).
- Controleverklaring (standaarden 700-720).

Bestemd voor

  • Accountants die al werkzaam zijn binnen de (openbare) assurance praktijk maar hun basis willen versterken.
  • Accountants die (weer) willen werken als controlerend openbaar accountants, denk aan accountants die na de praktijkopleiding (nog) niet werkzaam zijn geweest binnen de assurancepraktijk en zich daarin juist willen bekwamen. Of accountants die al eerder binnen de assurancepraktijk hebben gewerkt en nadien andere functies hebben bekleed en nu weer terug willen in het controle vak en om die reden de basis willen versterken.

Leo Straathof RA

Voormalig partner KMPG Accountants, docent post master opleiding financial auditing Universiteit van Tilburg

Leo Straathof

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online