DE cultuur en gedrag tweedaagse

Visie, modellen en vaardigheden voor financials

Details

Cursusduur
2 dagen
Datum en locatie
4, 5 november 2021 - Driebergen-Rijsenburg
Tijd
09:30 - 18:00, 09:00 - 16:00
Prijs ex. btw
€ 1.450,00 (leden) / € 1.650,00 (niet-leden) , inclusief overnachting
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden, Strategie
Bestemd voor
Accountants in business
Niveau
Advanced
Finance in business
12 pe-uren

4, 5 november 2021 - Driebergen-Rijsenburg

Als RC kom je in aanmerking voor het ledentarief.

Investering is inclusief overnachting en diner.


"Culture eats strategy for breakfast"
Peter Drucker

De impact van de eigen organisatiecultuur op de bedrijfsvoering is groot. Zo groot dat veel veranderingsstrategieën, met doorgaans vooral aandacht voor de omgeving en het gewenste gedrag, zelfs stranden op die eigen organisatiecultuur.

De Kwartiermakers en de NBA stellen een 'kwaliteitsgerichte organisatiecultuur' centraal en de rol die de financial daarin heeft te pakken als in signaleren, rapporteren en adviseren. En ook in de ogen van het bestuur, toezichthouders, 'de klant', 'de maatschappij' heb je op dit terrein je verantwoordelijkheid te nemen.

Kortom, als financial word je geacht iets van die organisatiecultuur te vinden en er zelfs (mede) sturing aan te geven - maar hoe dan? Wat is organisatiecultuur, hoe krijg je er grip op, wat kan je er mee en wat moet je er mee? Relevante vragen die we in de tweedaagse in een aangename cocktail van concepten, modellen, tools, praktijkvoorbeelden en vaardigheden bij de kop pakken - waarbij je eigen organisatie steeds als vertrekpunt dient.

Doelstelling

Tijdens het afwisselende programma ga je aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • Kennisnemen van belangrijkste concepten rond cultuur en gedrag
  • Waarnemen en duiden van cultuur en gedrag in organisaties
  • Visie vormen op en strategie ontwikkelen voor de gewenste eigen organisatiecultuur
  • Vormgeven aan verandering van organisatiecultuur en het gedrag van medewerkers met inzet van direct toepasbare tools

Inhoud

Je leert wat organisatiecultuur is, de rol van gedrag, de sturing die je geacht wordt te geven richting de gewenste cultuur en je krijgt inzicht in hoe het er voorstaat met cultuur en gedrag in jouw organisatie. Na twee intensieve dagen ben je je bewust van dat je meer middelen ter beschikking hebt staan, dan dat je je wellicht nu realiseert. Via bv performance management, governance, risk & control en reporting kun je 'al' veel sturing geven - maar ook je eigen rol en gedrag is een onderwerp.

Praktische vertaling door ervaringsdeskundigen
Modellen en kaders helpen in de analyse, maar de dagelijkse praktijk is weerbarstig. Met gastsprekers gaan we in gesprek over hoe je omgaat met weerstand, ingesloten patronen doorbreekt en incoherentie tussen de gewenste cultuur en de financiële control kaders kunt verkleinen.

DE cultuur en gedrag tweedaagse stelt je in staat om meer verantwoording te nemen in het actief bijdragen aan een gezonde organisatiecultuur en daarmee het behalen van strategische doelen & het borgen van de toekomstbestendigheid van je organisatie.

Margreeth Kloppenburg
De tweedaagse staat onder leiding van drs. Margreeth Kloppenburg. Zij bewaakt de rode draad tussen de inhoudelijke sessies en is een ervaren begeleider van groepen.

Bestemd voor

Financials in (hoger) financieel management.

drs. Jennifer Kuiper RA MSC CMA Jennifer Kuiper

Jennifer is werkzaam voor Nyenrode Business School als kerngroeplid en docent accounting information systems: risk, cultuur & gedrag. Met de kerngroep is zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het vak en masterclasses. Daarnaast is Jennifer docent voor de Master Controlling en Executive Master Finance & Control. Jennifer is in de praktijk werkzaam op het snijvlak van lange termijn waardecreatie, cultuur, informatievoorziening, IT, data, processen, ketens en opleiden, voor zowel profit als not-for-profit organisaties.

drs. Margreeth Kloppenburg

Margreeth Kloppenburg

Margreeth heeft meer dan 25 jaar ervaring als cultuur -en gedragstrainer in organisaties. Vanaf 2012 is ze betrokken geraakt bij de hervormingen binnen de accountancysector als columnist en spreker. In 2014 was ze initiatiefnemer van The Accountables, een opinieplatform voor accountancystudenten. In 2017 publiceerde ze de bundel Artikel 5, de beroepseer van de accountant. Op dit moment werkt ze als Comenius Senior Fellow aan het project Auditpedia, een multistakeholder platform rond de maatschappelijke rol van de accountant. Recent is ze benoemd als voorzitter van de Faculty Ethiek, Cultuur en Gedrag van de NBA.

dr. Jeannette Schoonderbeek Jeanette Schoonderbeek

is chirurg-intensivist in Rotterdam. Zij heeft in haar medische loopbaan vele rollen vervuld, van opleider tot stafvoorzitter tot medebestuurder van de landelijke vereniging. Zij is moeder van twee Leidse studenten, sport- en muziekliefhebber, lezer en amateur-taalpurist.

De cursus vindt plaats in Buitenplaats Bergse Bossen in Driebergen-Rijsenburg

Adres

Buitenplaats Bergse Bossen Traaij 299 Driebergen-Rijsenburg Telefoonnummer (0343) 52 81 50 E-mailadres banqueting@bergsebossen.nl