Webinar NOW – Concernbegrip

Aandachtspunten uit en voor de praktijk

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
23 april 2021 - Online
Tijd
09:00 - 10:30
Prijs
€ 95,00 (leden) / € 110,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Accountancy Samenstelpraktijk, Audit & Assurance
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
2 pe-uren

23 april 2021 - Online

Over het aspect Concernbegrip binnen de NOW regeling is veel te doen. Dat blijkt onder andere uit het grote aantal vragen dat hierover is gesteld bij de NBA. Tijdens deze interactieve sessie met maximaal 15 collega's nemen we deze vragen en andere aspecten over het concernbegrip met u door. Het concernbegrip is voor alle opdrachten met betrekking tot de NOW van belang.

Het grote aantal FAQ's rondom het concernbegrip illustreert dat sec kennis over de regeling geen garantie is om de verantwoording goed en efficiënt op te maken. Zie de NBA site: Helpdesk NOW-regeling. Wat moet u doen om het concernbegrip uit de NOW goed toe te passen, waar zitten de risico's voor u (en uw cliënt) en hoe kunt u een en ander zo effectief mogelijk organiseren? In 1,5 uur tijd bespreken we de aandachtspunten uit de praktijk.

In de serie NOW bieden we de volgende webinars:

Doelstelling

Na afloop heeft u kennis van het concernbegrip volgens de NOW regelgeving en weet u deze toe te passen in het kader van de NOW verantwoording. De kennis is zowel toepasbaar voor de Derdenverklaring, Samenstelverklaring als de Assurance verantwoording.

Inhoud

Tijdens de online sessie worden onder andere de volgende aspecten behandeld:

  • Concernbegrip NOW ten opzichte van de verslaggevingsregels
  • Buitenlandse onderdelen
  • Bonusverbod binnen concernbegrip
  • Artikel 6a: aanvraag op niveau van werkmaatschappij
  • Duiding van term directie en centrale leiding
  • Personal holding en privé activiteiten of aandelenbezit
  • Wijzigingen in structuur binnen referentieperiode; bv door koop/verkoop, herstructurering
  • Indien bekend; wijzigingen of bijzonderheden voor NOW-2-3-4-5

Voor deelname aan het webinar vragen we dat u bekend met de regelgeving zelf en de daarbij afgegeven standaarden rondom NOW-1.

Bestemd voor

Accountants die verantwoording afgeven in het kader van de NOW of daartoe ondersteunende werkzaamheden verrichten. Zo behoren naast accountants bijvoorbeeld ook belastingadviseurs werkzaam binnen een accountantspraktijk tot de doelgroep.

Gerrit Kroes RA Gerrit Kroes

Gerrit Kroes RA, zelfstandig gevestigd accountant, werkzaam geweest als accountant in business, ervaring in samenstel- en controlepraktijk vanuit eigen praktijk alsook vanuit adviesfunctie service organisatie.

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online