Accountant en discontinuïteit

Vertaald naar de controleverklaring

Details

Prijs
€ 195,00 (leden) / € 230,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Strategie, Audit & Assurance, Performance Management, Online learning
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
2 pe-uren

Dit webinar wordt exclusief georganiseerd voor collega's uit Suriname en de Antillen.

Met het volgen van dit programma adresseer je een mogelijk thema binnen het verplicht onderwerp 2021 Continuïteit. Tenzij je controlerend accountant bent kun je aan dit onderwerp in brede zin invulling geven. Van belang is dat je goed beoordeelt hoe het thema van je keuze past binnen je eigen ontwikkeling en wat daarmee bereikt moet worden.

Bekijk hier meer informatie over het verplicht onderwerp.


Dit webinar wordt exclusief georganiseerd voor collega's uit Suriname en Aruba.

Marcel Pheijffer bespreekt tijdens dit webinar het onderwerp discontinuïteit in relatie tot de controleverklaring.

De vraag die iedere accountant zich moet stellen; is er twijfel over de continuïteit van de onderneming? Een vraag die door de Corona crisis alleen maar relevanter is geworden. En als er enige twijfel of zelfs ernstige twijfel bestaat over de continuïteit; wat moet je dan als controlerend accountant doen en misschien ook niet doen?

Marcel brengt praktijkvoorbeelden samen met de wet en regelgeving en laat zien wat van de accountant verwacht wordt als het gaat om discontinuïteit en waar de risico's liggen.

Doelstelling

Kennis actualiseren, aanscherpen rondom het onderwerp (dis)continuiteit en de controleverklaring en deze kunnen vertalen naar de eigen praktijk en werkzaamheden.

Inhoud

Marcel bespreekt aan de hand van praktijk casuïstiek de volgende aspecten;

  • verschillende soorten verklaringen die in beeld komen bij dreigende discontinuïteit;
  • de toelichtende paragraaf;
  • key audit matters;
  • relevante regelgeving;
  • casuïstiek.

Bestemd voor

Dit webinar wordt exclusief georganiseerd voor collega's uit Suriname en de Antillen.
Interessant en relevant voor accountants, leden audit team en compliance officers.