Toekomstverkennen voor financials

versterk je strategische sensitiviteit

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
7 december 2021 - Amersfoort
Tijd
09:30 - 16:15
Prijs ex. btw
€ 475,00 (leden) / € 550,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden, Strategie
Bestemd voor
Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
Finance in business
5 pe-uren

7 december 2021 - Amersfoort

RC en EICPC-leden kunnen zich inschrijven voor de ledenprijs.

We leven in een tijd van grote en snelle veranderingen. Denk aan digitalisering en robotisering in een geglobaliseerde economie. Denk aan de grote maatschappelijke opgaven, zoals op gebied van inclusiviteit, gezondheid en verduurzaming. Wie zich als organisatie op de toekomst wil voorbereiden, en succesvol en relevant wilt blijven, doet er goed aan om inzicht te hebben in trends en ontwikkelingen die bepalend zijn voor de toekomst van de Nederlandse economie, samenleving en leefomgeving.

Als financial wil je bovendien weten hoe om te gaan met verschillende belangen en prioriteiten, zonder de belangrijkste uitdagingen uit het oog te verliezen. In deze cursus krijg je inzicht in de dynamiek van verandering, de rol van financial bij langetermijn vraagstukken, zodat jij dit kunt inzetten bij besluitvorming, visietrajecten en strategische agenda's.

Een toekomstverkenning brengt een breder pallet van oplossingsrichtingen en handelingsperspectieven in het vizier. Het maakt je meer alert op trends en ontwikkelingen en de betekenis daarvan. Hoe verhouden die zich dat tot de bestaansreden van de organisatie en hoe kun je als financial helpen bij het maken van prudente keuzes?

Toekomstverkenning verscherpt de strategische antenne en draagt bij aan een betere analyse van uitdagingen vanuit een integraal perspectief om nieuwe kansen en oplossingsrichtingen te ontdekken. Je leert om te gaan met allerlei spanningsvelden zoals tussen belangen op de korte termijn en de lange termijn, tussen politiek-bestuurlijke besluitvorming, beleidsontwikkeling en de spanning bij conflicterende doelstellingen. Ook het krachtenveld van stakeholders en hun belangen draagt bij aan de gevoeligheid rondom bijvoorbeeld visietrajecten en strategische routekaarten. Toekomstverkenning is daarmee een oefening in sensitiviteit.

Doelstelling

Tijdens deze cursus gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

 • Ontwikkelen van een oog voor trends & ontwikkelingen op de midden- en lange termijn en de implicaties daarvan te doorzien;
 • Leren om te gaan met paradoxen waarbij korte- en langetermijnbelangen aanleiding kunnen geven tot tegenovergestelde maatregelen en strategieën;
 • Ontwikkelen van competenties zoals holistisch denken (de samenhang en wisselwerking tussen domeinen en expertises), systeemdenken, verbeeldingskracht over de lange termijn, en sensitiviteit voor verschillende wereldbeelden;
 • Nadenken over legitimiteitsvragen: wiens toekomst hebben we het over? En hoe zorgen we voor perspectief voor diverse groepen in transitieprocessen?

In deze cursus worden ideeën, tools en werkvormen aangereikt en ga je daarmee praktisch oefenen. De specifieke omstandigheden van toekomstverkennen bij missiegedreven organisaties zullen uitgebreid aan bod komen.

Lees het interview met Freija van Duijne

Inhoud

Tijdens deze cursus behandelen we de volgende onderwerpen:

 • wat is toekomstverkenning en hoe zet je het strategisch in?
 • trends en signalen als handvatten
 • de methode van systeemdenken
 • scenario's uitwerken en concretiseren
 • implicaties van scenario's benoemen
 • van implicaties naar robuuste strategische opties
 • toekomstverkenning in de praktijk: valkuilen en gevoeligheden

Wil je eerst meer verkennen wat Toekomstverkenning eigenlijk is? Kom dan naar het introductie webinar waarin je leert over de grondbeginselen en mogelijkheden van Toekomstverkenning en je kunt bekijken of hoe voor jou en jouw organisatie van toepassing kan zijn.

Meer informatie en inschrijven

Bestemd voor

Accountants (AA/RA's), (register)controllers (RC's), Certified Public Controllers (CPC's) en andere financiële professionals. Deze cursus is ook zeer geschikt voor controlerend accountants, adviseurs en interim managers die als financiële professional voor deze sectoren werkzaam zijn.

Bring a colleague
Toekomstverkenning wordt vaak ingezet op vraagstukken die op de cross-overs liggen en waarbij verschillende domeinen betrokken zijn. In onze netwerksamenleving betekent dit ook dat allerlei stakeholders en maatschappelijke partners aangehaakt zijn. Vanwege dit interdisciplinaire karakter heeft het een meerwaarde als deelnemers samen met een niet-financial collega de cursus volgen. Uit de praktijk is gebleken dat dit nuttig is bij het inbedden van het gedachtegoed rondom toekomstverkenning in de organisatie. Meld jezelf en je collega aan en de ledenprijs is ook voor hem/haar van toepassing.

Toekomstverkennen

 Je onvangt het boek Toekomstverkennen Het ultieme denken in organisaties. Auteurs: Freija van Duijne & Peter van der WelJe ontvangt het boek 'Toekomstverkennen:het ultieme denken in organisaties'. Auteurs: Freija van Duijne & Peter van der Wel. Korte inhoud: Voor bedrijven is het van levensbelang nu al met de toekomst bezig te zijn. Toekomstgerichte organisaties doen het aanmerkelijk beter dan hun concurrenten die zich hieraan niets gelegen laten liggen. Een leider en beslisser moet kunnen inspelen op onzekerheid en complexiteit. Het is daarom niet verwonderlijk dat toekomstverkennen steeds vaker deel uitmaakt van leiderschapstrainingen.

dr. Freija van Duijne

Freija van Duijne

Dr. Freija van Duijne is zelfstandig ondernemer en werkt voor diverse organisaties aan strategietrajecten. Freija is voorzitter geweest van de Dutch Future Society. Haar boek "Toekomstverkennen, het ultieme denken in organisaties" was genomineerd voor managementboek 2020.

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Amersfoort -A1 in Amersfoort

Adres

Van der Valk Hotel Amersfoort -A1 Ruimtevaart 22 Amersfoort Telefoonnummer (033) 454 00 00 E-mailadres sales@amersfoort.valk.com