Corporate treasury management

Manage de liquiditeit van de onderneming

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
8 september 2021 - Nieuwegein
Tijd
09:30 - 17:30
Prijs ex. btw
€ 495,00 (leden) / € 595,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Performance Management
Bestemd voor
Accountants in business, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
Finance in business
7 pe-uren

8 september 2021 - Nieuwegein

Met het volgen van dit programma adresseer je een mogelijk thema binnen het verplicht onderwerp 2021 Continuïteit. Je kunt als accountant in business invulling geven aan dit onderwerp in brede zin. Van belang is dat je goed beoordeelt hoe het thema van je keuze past binnen je eigen ontwikkeling en wat daarmee bereikt moet worden. Bekijk hier meer informatie over het verplicht onderwerp.

Neem een calculator mee naar de training

Als RC kom je in aanmerking voor het ledentarief.


De corporate treasury afdeling van een onderneming heeft als taak om naast de langetermijn-financiering ook de schaarse asset cash te managen. Voor elke onderneming, van groot tot klein, is het van belang om een goed begrip te hebben van de huidige en toekomstige liquiditeitspositie en haar dynamiek (ook wel werkkapitaal management genoemd) om de continuïteit te borgen. Wat zijn de best practices van grote ondernemingen ten aanzien van treasury- & liquiditeitenmanagement en wat kunnen we daarvan leren voor onze eigen vaak kleinere organisatie?

Deze training biedt de financial in business die (mede-)verantwoordelijk is voor treasury activiteiten, nieuwe inzichten en kapstokken om de cash- & liquiditeitspositie van de onderneming te managen. We behandelen ook hoe nieuwe technology stacks en diensten van banken gebruikt kunnen worden om de liquiditeitsdoelstellingen te bereiken.

Doelstelling

Na afloop va de training ben je in staat om de cash- & liquiditeitenmanagement activiteit binnen uw organisatie beter in te richten. Je leert:

  • De doelstellingen van liquiditeitenmanagement te doorgronden waarbij de liquiditeiten zo optimaal mogelijk door de organisatie worden benut ter continuïteit en waarbij de balans van de onderneming wordt geoptimaliseerd
  • De strategische, tactische en operationele invulling van cash- & liquiditeitenmanagement
  • Hoe bestaande en nieuwe technology stacks een bijdrage leveren aan deze doelstellingen
  • Het begrip van de relatie met de bancaire wereld, de fee-structuur van banken en hoe de bankrelatie ingrijpt op de cash- & liquiditeiten management activiteit
  • Het verschaffen van kapstokken, inzichten en best practices om de effectiviteit van liquiditeitenmanagement te maximaliseren

Inhoud

  • De inrichting van een corporate treasury organisatie vanuit het ondernemingsperspectief
  • Beleid, inrichtingsvraagstukken & verantwoordelijkheden van een treasury organisatie en het control raamwerk en haar continuïteit
  • Corporate treasury management, haar activiteiten en hoe de relatie naar cash- & liquiditeitenmanagement en het werkkapitaal van de onderneming is
  • Hoe bestaande (cloud based treasury management systems) en nieuwe technologieën (denk aan bijvoorbeeld open banking, AI en Blockchain) een bijdrage kunnen leveren aan de liquiditeitenactiviteit binnen corporate treasury

Dit is een zeer interactieve training waarbij wij je vragen om ervaringen met de overige deelnemers te delen om zo het leereffect te maximaliseren.

Bestemd voor

Deze training is speciaal ontwikkeld voor financieel professionals die verantwoordelijk zijn of te maken hebben met het beheer en de maximalisatie van de liquide middelen van de onderneming(en).

Joost Bergen

Joost Bergen

Eigenaar en directeur van Cash Dynamics, een advies- en trainingsbureau op het gebied van het liquiditeitsbeheer voor zowel banken als bedrijven met klanten zowel in als buiten Europa. Joost is mede-directeur en docent Finance en Treasury van het EMFC/RC van Amsterdam Business School, Universiteit van Amsterdam en hij is co-auteur van het boek "International Cash Management"

De cursus vindt plaats in Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht in Nieuwegein

Adres

Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht Buizerdlaan 10 Nieuwegein Telefoonnummer (030) 608 41 22 E-mailadres sales@fletcherhotelnieuwegein.nl Website https://www.fletcher.nl