Keuzemodule: Conflicthantering

Praktijkopleiding nieuwe stijl

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
3 november 2021 - Putten
Tijd
14:00 - 21:00
Prijs ex. btw
€ 475,00 (leden) / € 475,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden
Bestemd voor
Overige financieel professionals
Niveau
Fundamental
Accountancy

3 november 2021 - Putten

Wat is een conflict? Van een conflict spreken we wanneer een verschil van mening escaleert; wanneer emoties de overhand nemen, gedragingen niet meer zijn gebaseerd op rationele gronden en één of meerdere partijen handelingen (dreigen te) verrichten, die bovenmatig schadelijk zijn voor zichzelf en /of voor de ander. Een conflict overkomt je vaak en is meestal niet gebaseerd op rationaliteit; soms kan een conflict doelbewust en gecontroleerd worden aangegaan, als (laatste) middel om een doel te bereiken.

In de training kijken we naar het ontstaan van conflicten en naar de wisselende rollen die jij als accountant bij conflicten kan spelen. Wij kijken naar het interne conflict (met een collega of partner) en naar het externe conflict (met name met de klant). Daarnaast gaan wij in op de rol van de accountant als bemiddelaar.

Een conflict is meestal niet iets waar je naar uitkijkt; we vinden dit dan ook vaak vervelend, eng, bedreigend en confronterend. Een conflict biedt echter ook vaak kansen: als je er goed mee omgaat kan je van een verstoorde relatie juist een verstevigde relatie maken. Het conflict is een complex en weerbarstig fenomeen; het is niet in één model of theorie te vangen. In deze training zullen de belangrijkste thema's van conflicthantering de revue passeren. Wij zullen daarom het conflict daarbij zo veel mogelijk ontleden in fasen, niveaus, dimensies en stappen. Daarbij hebben wij niet de pretentie om helemaal volledig te zijn en om alle aspecten die van toepassing zijn te kunnen behandelen. Wél hopen wij een rode draad te laten zien, waarmee je, naast je eigen inzicht, tact en flair, houvast krijgt bij het omgaan en oplossen van conflicten.

Doelstelling

Deze training geeft je meer handvatten om effectiever en succesvoller om te gaan met conflicten.

Inhoud

 • Wat is een conflict en hoe kan ik een conflict herkennen en vroegtijdig signaleren
 • De 4 aspecten/niveaus van een conflict. We benoemen vier verschillende conflictsoorten
 • De 'escalatie-ladder': hoe begint een conflict en via welke stappen kan het snel escaleren
 • Theorie over de relatie tussen de 'inhoud' en 'persoonlijke emoties'. Het scheiden van de inhoud en de persoon wordt steeds moeilijker bij een conflict
 • Aanleren van vaardigheden en gesprekstechnieken om een conflict bewust aan te kunnen gaan
 • Hoe haal ik de angel uit een conflict?
 • Hoe geef ik mijn grenzen aan naar een collega of een klant
 • Het in kaart brengen van jouw individuele conflictstijl (inclusief zelf-test)
 • Hoe kan ik bemiddelen in een conflict?
 • Theorie en gespreksvaardigheid om een bestaand conflict beter te hanteren
 • Veel praktijk oefenmomenten met zoveel mogelijk herkenbare praktijksituaties
 • Je ontvangt een zeer uitgebreide handout over het alle aspecten van conflicthantering

De training is op de accountantspraktijk gericht. 'Real life'-cases worden besproken en geoefend. De trainer structureert de training en zorgt voor theoretische input. Hij fungeert als katalysator bij vragen en discussies. Het is een dynamische training, waarin hard gewerkt wordt maar meestal ook veel gelachen.

Bestemd voor

Trainees aan de praktijkopleiding nieuwe stijl

drs. Adriaan Bredero organisatieadviseur, trainer en coach bij NIS Training

De cursus vindt plaats in Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer Putten in Putten

Adres

Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer Putten Strandboulevard 3 Putten Telefoonnummer (0341) 35 64 64 E-mailadres Reservation.amersfoort@postillionhotels.com