Workshop Carbon Footprint

Meet zelf je CO2-voetafdruk

Details

Cursusduur
2 dagen
Datum en locatie
4 oktober 2021, 1 november 2021 - Nieuwegein
Tijd
09:30 - 13:30, 09:30 - 13:30
Prijs
€ 725,00 (leden) / € 800,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Performance Management, Finance Operations & Reporting
Bestemd voor
Accountants in business, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Fundamental
Finance in business
8 pe-uren

4 oktober 2021, 1 november 2021 - Nieuwegein

In de tijd tussen de twee workshops verzamel je informatie over de carbon footprint in je eigen organisatie. Hiermee ga je aan de slag in workshop 2. Houd rekening met 4 tot 8 klokuren.

Met het volgen van dit programma adresseer je een mogelijk thema binnen het verplicht onderwerp 2021 Continuïteit. Je kunt als accountant in business invulling geven aan dit onderwerp in brede zin. Van belang is dat je goed beoordeelt hoe het thema van je keuze past binnen je eigen ontwikkeling en wat daarmee bereikt moet worden. Bekijk hier meer informatie over het verplicht onderwerp.

Als RC kom je in aanmerking voor het ledentarief.


CO2-uitstoot beheerste tot COVID-19 een groot deel van het dagelijkse nieuws. Het is duidelijk dat de roep vanuit de samenleving en de politiek steeds luider klinkt om de uitstoot van CO2 drastisch te verminderen. Maar hoe doe je dat als organisatie? Wat zouden de financiële consequenties zijn als er een belasting op CO2-uitstoot wordt ingevoerd? Hoe bereken je dat eigenlijk? En wat stoot jouw bedrijf uit? Herkenbare vragen? Dan is deze workshop wat voor jou. Meten is namelijk weten. Je kunt alleen sturen op vermindering van uitstoot als je ook weet waar jouw activiteiten leiden tot de meeste uitstoot.

Doelstelling

In deze workshop ga je praktisch aan de slag met de uitstoot van broeikasgassen binnen jouw eigen organisatie. Na afloop weet je hoe je de hoeveelheid CO2-uitstoot binnen je organisatie meet.

Na afloop van deze workshop:

  • Heb je een basaal begrip van broeikasgassen en wanneer deze ontstaan in productieprocessen. Je kunt dit samenvatten en uitleggen aan anderen in je organisatie.
  • Ken je belangrijke rapportagestandaarden op het gebied van carbon accounting en kun je op basis van een aantal basisprincipes bepalen welke standaard het best toepasbaar is op je eigen organisatie.
  • Kun je een inventarisatie maken van het eigen bedrijfsmodel en de gehele keten en bepalen waar er binnen het model en de keten sprake is van mogelijke CO2-emissies.
  • Kun je een simpele CO2-berekening opstellen op basis van eigen verzamelde informatie.

Inhoud

De workshop bestaat uit twee delen. Dit is bewust gekozen, zodat je tijd hebt om informatie te verzamelen en daadwerkelijk tot de eerste metingen te komen.

In de eerste workshop starten we met de theorie die nodig is om goed te begrijpen wat schadelijke emissies zijn, hoe die kunnen ontstaan en waar deze in de keten kunnen plaatsvinden. We maken gebruik van belangrijke bekende rapportagestandaarden voor CO2 waaronder het Greenhouse Gas Protocol, de SKAO CO2 -prestatieladder, het Carbon Disclosure Project, GRI standaard 305 Emissions en het CDSB framework. Vervolgens gaan we praktisch aan de slag om te verkennen waar in jouw organisatie emissies plaatsvinden en waar deze binnen de gehele bedrijfsketen plaatsvinden. Door dit gezamenlijk te verkennen, ontdek je ook waar mogelijke andere uitstoot, die tot nu toe onzichtbaar was, ook aan de activiteiten van je bedrijf zijn toe te rekenen. De inventarisatie eindigt met een plan om intern informatie te verzamelen die de volgende keer kan worden gebruikt om de uitstoot meetbaar te maken.

Na het eerste deel verzamel je binnen je eigen organisatie de benoemde informatie. Met deze informatie kun je verder aan de slag in deel twee van de workshop.

De tweede workshop staat in het teken van de eerste meting van CO2-uitstoot. Ook hier starten we met theorie over de methodieken die bestaan om CO2-uitstoot te berekenen, maar ook over de mogelijkheden om doelstellingen te vormen voor CO2-reductie, met aansprekende voorbeelden uit de praktijk over de wijze waarop andere organisaties hiermee zijn omgegaan, en wat de resultaten daarvan zijn. Daarna gaan we weer in subgroepen verder om de CO2-uitstoot daadwerkelijk te gaan kwantificeren aan de hand van de verzamelde informatie. Eerst bepaal je op basis van welke standaarden of richtlijnen je de CO2-uitstoot wilt bepalen. Dit is namelijk richtinggevend voor de wijze van berekenen van de uitstoot. Daarna ga je zelf berekenen hoeveel CO2 is uitgestoten op basis van de informatie die al beschikbaar is. Je eindigt met een plan om ook de informatie die nog niet beschikbaar is te kunnen gaan verzamelen zodat de berekening van je CO2-uitstoot compleet zal zijn.

Aan het eind van de dag heb je een eerste schets van de CO2-uitstoot van jouw organisatie. En heb je ideeën om bedrijfsdoelstellingen te vormen en je berekeningsmethodiek aan te scherpen.

Bestemd voor

Accountants in business die voor hun organisatie willen gaan meten hoeveel CO2-emissies worden uitgestoten om daar vervolgens op te kunnen sturen. Ook interessant voor mkb accountants in een adviserende rol en intern accountants. Werk je bij een productiebedrijf met complexe chemische omzettingsprocessen, zoals een olie- of gasbedrijf? Stuur een korte mail naar opleidingen@nba.nl, dan nemen we contact met je op om samen te bepalen of deze workshop bij jou past.

drs. Usha Ganga RA

Usha Ganga

Usha Ganga RA is themaregisseur integrated thinking, control en reporting bij het Centrum Meervoudige Waardecreatie en docent-onderzoeker bij de HAN.

De cursus vindt plaats in Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht in Nieuwegein

Adres

Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht Buizerdlaan 10 Nieuwegein Telefoonnummer (030) 608 41 22 E-mailadres sales@fletcherhotelnieuwegein.nl Website https://www.fletcher.nl