Online -Positief leiderschap in de publieke sector

motiveren van medewerkers en teams

Details

Cursusduur
3 dagen
Datum en locatie
6 september 2021, 4 oktober 2021, 1 november 2021 - Online
Tijd
09:30 - 12:45, 09:30 - 12:45, 09:30 - 12:45
Prijs ex. btw
€ 815,00 (leden) / € 925,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden, Strategie, Online learning
Bestemd voor
Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Fundamental
Publieke Sector
6 pe-uren

6 september 2021, 4 oktober 2021, 1 november 2021 - Online

RC en EICPC-leden kunnen zich inschrijven voor de ledenprijs.


Een hoog verzuimcijfer, goede medewerkers die vertrekken of vacatures die niet vervuld kunnen worden. Steeds vaker vormen HR-uitdagingen ook een financieel risico voor de organisatie. Wat kan een publieke organisatie doen om als werkgever aantrekkelijk te zijn en blijven voor goed personeel?

Hoe help je je medewerkers gezond en met plezier te werken? Welke uitdagingen én kansen brengt de corona-crisis in dit opzicht met zich mee? Wat is het effect op je team van (andere) veranderingen in de organisatie en in de keten daar buiten: hoe kun je als leidinggevende daar mee omgaan?

Positieve organisatiepsychologie geeft op dit soort vraagstukken een wetenschappelijk onderbouwd antwoord, heel pragmatisch en direct toepasbaar.

Doelstelling

Tijdens deze training gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen

 • Inzicht krijgen in ideeën, modellen, tools en werkvormen over intrinsieke motivatie, vitaliteit, veerkracht en bevlogenheid in de publieke domein context
 • Inzicht krijgen in welke invloed je hebt op je eigen gemotiveerdheid
 • Tools en ideën opdoen om invloed uit te oefenen op de gemotiveerdheid van je team
 • Inzicht in het effect van verandering en hoe je daar als leider goed op kunt reageren
 • En welke adviezen kan ik over dit thema geven aan (mede) directieleden?

Lees hier het interview met Sabine Mur.

Inhoud

Tijdens deze training leer je wat positieve organisatiepsychologie is, wat kan je hiermee kunt in je werk als leidinggevende of sparringpartner van de directie. Leer meer intrinsieke motivatie, vitaliteit, veerkracht en bevlogenheid te creëren in je team of organisatie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit een positieve invloed heeft op gezondheid, werkplezier en prestaties. En uiteindelijk heeft dit een ook positief effect op het verzuim, het verloop en je aantrekkelijkheid als werkgever.

Aan de orde komen:

 • Inleiding positieve organisatiepsychologie: wat is het en waarom is het relevant voor jouw team?
 • Wat maakt medewerkers gemotiveerd? Hoe kan je daarop sturen in een team?
 • Hoe vergroot je de kans op bevlogenheid en verklein je de kans op burn-out in je team?
 • Hoe help je teams omgaan met tegenslag en verandering?
 • Het herkennen van je eigen en andermans sterke kanten (kwaliteiten) toevoegen
 • Met welk gedrag kan een leidinggevende bijdragen aan enerzijds veiligheid en verbondenheid en anderzijds uitdaging en zelfredzaamheid?

Voorafgaand aan de training ontvang je een korte voorbereidende opdracht. Tussen de trainingsdagdelen ga je met slag met concrete oefeningen binnen je eigen werkcontext. Je sluit de training af met een concreet actieplan.

Opzet
De training bestaat uit een 3 delen van ieder 3 uur met tussenpozen van ongeveer 3 weken. Ieder deel bestaat uit een interactieve online bijeenkomst en tussentijdse opdrachten om uit te voeren in de eigen praktijk. De bijeenkomsten vinden plaats in Zoom, de opdrachten en andere tussentijdse contacten verlopen via MS Teams.

Bestemd voor

Accountants (AA/RAs), '(register)controllers (RC's), Certified Public Controllers (CPC's) en andere financiële professionals die werkzaam zijn bij of voor de overheden en organisaties in de (semi-) publieke sector. Deze cursus is ook geschikt voor controlerend accountants, adviseurs en interimmanagers die als financiële professional voor deze sectoren werkzaam zijn.

Sabine Mur Sabine Mur

Sabine Mur (organisatiepsycholoog) brengt positieve energie en verbinding in organisaties. Ze is gespecialiseerd in vitaliteit en positief leiderschap. Ze verzorgd training en teamcoaching voor leiders en professionals. Sabine stimuleert groei door te werken met methoden uit de organisatie- en positieve psychologie, zoals waarderend onderzoeken, oplossingsgericht werken, sterke kanten, psychologisch kapitaal en secure base leadership. Ze richt de focus steevast op dat wat energie en vertrouwen geeft.

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online