COBIT 2019

Een tool voor de beheersing van uw IT

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
13 december 2021 - Nieuwegein
Tijd
09:30 - 14:30
Prijs ex. btw
€ 395,00 (leden) / € 430,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Governance, Risk & Compliance, IT & Data
Bestemd voor
Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Controllers, Auditor
Niveau
Fundamental
Finance in business
4 pe-uren

13 december 2021 - Nieuwegein

In het kort: COBIT is een uitgebreid instrument voor de beheersing van uw IT. Eind 2018 is een verbeterde versie van dit raamwerk uitgebracht, COBIT 2019. Een robuust en pragmatisch model, ook goed bruikbaar voor management en niet-IT-ers. In de nieuwe versie is de complexiteit gereduceerd voor handzaam gebruik. Processen, activiteiten met capability /volwassenheid)-indicatie, RACI en controlemetriek / managementinformatie zijn bijeen geplaatst in één overzichtelijk handboek. Teneinde het framework proportioneel voor de organisatie in te zetten is een handleiding met ontwerpcriteria voor governance opgesteld, tezamen met een praktische spreadsheet. Voor zogenaamde focusgebieden, zoals informatiebeveiliging, risk management en agile/devops worden te gelegener tijd specifieke handboeken uitgebracht.

IT Governance: met de toegenomen belangstelling voor en noodzaak van IT Governance wordt het steeds belangrijker om het niveau hiervan in één oogopslag inzichtelijk te maken aan bestuur, RvC en toezichthouders. Maar natuurlijk wilt u ook zelf risico's en verbetermogelijkheden kunnen identificeren!

Een manier om dit te doen is door het inzetten van COBIT, een internationaal erkend en algemeen geaccepteerd holistisch IT Governance raamwerk. Dit raamwerk objectiveert waarnemingen, en geeft inzicht in de volwassenheid van processen en in mogelijke verbeteracties. Het wordt als good practice aanbevolen door De Nederlandsche Bank en de Algemene Rekenkamer. Door met dit raamwerk een rapportage te creëren over de informatievoorziening en daarvoor ingerichte bedrijfsprocessen, ontstaat een effectief communicatiemiddel. Het gesprek wordt daarmee gericht op de meest relevante zaken, die in het kader van IT Governance aan de orde moeten komen.

Hoe staan we er voor met onze IT? Doen we juiste dingen? Doen we de dingen goed? Realiseren we de baten?

Om één en ander te verduidelijken en ervaring op te doen wordt in de training geoefend met het bepalen van procesmaturiteit en het opstellen van verbeteracties.

Doelstelling

Na deze training heeft u inzicht in de waarde en het gebruik van het COBIT raamwerk voor het beheersen van en compact rapporteren over de beheersing van de informatievoorziening.

Inhoud

  • Inleiding IT Governance;
  • Ontsluiten IT Governance framework;
  • Oefeningen met het materiaal, onder andere procesverkenning, volwassenheidsbepaling, actielijst voor pad naar ambitieniveau;
  • Stilstaan bij praktijk door benchmarking, nieuwe ontwikkelingen, tips & tricks.

Bestemd voor

CFO' s, controllers en financieel professionals die betrokken zijn bij de beheersing van de IT in hun organisatie en de rapportage hierover aan stakeholders.

drs. Job Stierman RE CGEIT EMoC CISM

Job Stierman

Drs. Job Stierman RE CISM CGEIT EMoC heeft langjarige ervaring, als Governance, Risk & Compliance adviseur, Information Security Officer, Auditor en in management functies. De afgelopen jaren werkte hij voornamelijk voor toezicht- en complexe organisaties waar compliance, beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en continuïteit van de bedrijfsvoering centraal staan. Eerder was hij onder meer werkzaam bij KPMG en Arthur Andersen als director in het IT-Risk domein en IT management functies bij telecom- en energiebedrijven.

De cursus vindt plaats in Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht in Nieuwegein

Adres

Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht Buizerdlaan 10 Nieuwegein Telefoonnummer (030) 608 41 22 E-mailadres sales@fletcherhotelnieuwegein.nl Website https://www.fletcher.nl