Webinar Financieel modelleren in Excel

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
Tijd
14:00 - 16:00
Prijs ex. btw
Kennisgebied
Performance Management, Finance Operations & Reporting, Online learning
Bestemd voor
Accountants in business, MKB-accountants, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Fundamental
Finance in business
2 pe-uren

Met het volgen van dit programma adresseer je een mogelijk thema binnen het verplicht onderwerp 2021 Continuïteit. Je kunt als accountant in business invulling geven aan dit onderwerp in brede zin. Van belang is dat je goed beoordeelt hoe het thema van je keuze past binnen je eigen ontwikkeling en wat daarmee bereikt moet worden. Bekijk hier meer informatie over het verplicht onderwerp.

Als RC kom je in aanmerking voor het ledentarief.


Financiële modellen stellen je in staat meerjarige projecties te maken van een organisatie. Op basis van een reeks aannames projecteert het model de toekomstige financiële prestaties van een onderneming en geeft het onmiddellijk inzicht in de verwachte ontwikkeling van de winst, marges, liquiditeit, solvabiliteit, rendementen en kasstromen.

Als financieel adviseur sta je je (interne of externe) klanten bij met meerjarige financiële projecties, bijvoorbeeld door het in kaart brengen van ontwikkelingen in de liquiditeitspositie of de berekeningen van de financiering van een investeringsproject. Neem deel aan dit webinar en versterk de kwaliteit van je financiële advies.

Doelstelling

Tijdens dit webinar gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • Leren ontwikkelen van consistente financiële modellen die de visie van de ondernemer reflecteren
  • Leren genereren van heldere overzichten die de uitkomsten van KPI's tonen op basis van meerdere scenario's
  • Grip krijgen op het maken van meerjarige financiële projecties

Inhoud

In dit webinar worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • De belangrijkste factoren die toekomstige winsten en kasstromen bepalen, zoals groei, marges, werkkapitaal indicatoren, investeringen, financieringen en rentekosten
  • Het uit de balans en winst- en verliesrekening afleiden van het kasstroomoverzicht
  • Flexibel modelleren van liquide middelen en R/C-krediet
  • Structuur van een financieel overzicht waarin marges, liquiditeit, solvabiliteit, vrije kasstromen en rendementen samengevat worden
  • Werken met dummy-variabelen waarmee gegevenstabellen de uitkomsten van verschillende scenario's tonen

Dit webinar is interactief van opzet en daarom is het aantal deelnemers maximaal 10. Je ontvangt vóór aanvang van het webinar een Excel sheet met daarin de basis van het financiële model waarmee je tijdens het webinar aan de slag gaat.

Let op: je hebt een laptop/PC nodig met (ingebouwde) microfoon en camera. Vanzelfsprekend is een goede internetverbinding belangrijk. Omdat je tijdens het webinar met medecursisten in groepjes aan de slag gaat met Excel, is het aan te raden om Excel en Zoom op dezelfde laptop/PC te gebruiken.

Bestemd voor

Dit webinar is voor financieel-professionals die hun begrip en vaardigheden op het gebied van financieel modelleren willen versterken.

drs. Frans van Laar

Frans van LaarFrans van Laar heeft 18 jaar ervaring in de financiële sector. Hij is aandelenanalist, investor relations manager en directeur equity research geweest. Frans is sinds 2006 actief als trainer op het gebied van financieel management, waardebepaling van ondernemingen, strategie en bank risico management. Daarnaast adviseert hij MKB-ondernemingen op het gebied van financieel inzicht, waardebepaling en haalbaarheidsanalyses van investeringsplannen.

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online