Online collegereeks Duurzaam Ondernemen

Details

Cursusduur
6 dagen
Datum en locatie
9, 23 september 2021, 7 oktober 2021, 4, 18 november 2021, 2 december 2021 - Online
Tijd
15:00 - 17:00, 15:00 - 17:00, 15:00 - 17:00, 15:00 - 17:00, 15:00 - 17:00, 15:00 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 2.000,00 (leden) / € 2.000,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Governance, Risk & Compliance, Accountancy Samenstelpraktijk, Audit & Assurance, Finance Operations & Reporting, Online learning
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
24 pe-uren

9, 23 september 2021, 7 oktober 2021, 4, 18 november 2021, 2 december 2021 - Online

De modules van deze collegereeks zijn ook afzonderlijk te volgen, echter het volgen van de volledige collegereeks (6 modules) biedt je voordeel. Je ontvangt dan bij aanmelding een korting van euro 400.-


Heb je een belangrijke rol in het realiseren van de duurzaamheidsambities van je organisatie of klant? En ligt daarbij de nadruk steeds meer op waardecreatie op de lange termijn en voor álle stakeholders? Daarbij zijn actuele kennis en praktische tools rond duurzaam ondernemen onmisbaar.

Duurzaam Ondernemen

NBA Opleidingen biedt in samenwerking met University of Groningen Business School (UGBS) een zestal online modules over verschillende aspecten van duurzaam ondernemen aan, die je achtereenvolgens of in een selectie volgt. Interactief en met aandacht voor belangrijke ontwikkelingen, het sturen op deze aspecten maar ook het vertalen hiervan naar transparante rapportage, zoals over CO2 en duurzame investeringen.

Periode: september - december 2021 (2e editie)
Duur: Per module 2 sessies van ieder 2 uur verspreid over twee (donder)dagen
Locatie: online
Tarief: 400 euro per module (2.000 euro voor de gehele reeks van 6 modules!)

De keuzemodules zijn:

 1. Duurzaam ondernemen en langetermijnwaardecreatie
  9 en 16 september 2021
 2. Transparantie over niet-financiële informatie en langetermijnwaardecreatie
  23 en 30 september 2021
 3. Klimaat en betrouwbaar rapporteren over CO2
  7 en 14 oktober 2021
 4. Sustainable Development Goals
  4 en 11 november 2021
 5. Sustainable finance
  18 en 25 november 2021
 6. Governance en risicomanagement rondom langetermijnwaardecreatie
  2 en 9 december 2021

NB: Het is aanbevolen om module 1 als basis te volgen, de andere 5 modules van twee maal twee uur een online sessie zijn opzichzelfstaand.
Iedere module wordt verzorgd door kerndocenten en experts uit de praktijk en met rijke ervaring op het onderwerp. Tijdens de twee sessies wordt het onderwerp verdiept en praktisch gemaakt. Naast de sessies bestaat het lesmateriaal uit literatuur en korte webcasts per onderwerp, ter inleiding.

Doelstelling

Deelnemers die de gehele leergang volgen, bereiken de volgende leerdoelstellingen:

 • Actuele kennis over hoe je uitdagingen op het gebied van duurzaamheid om kunt helpen zetten in kansen voor jouw organisatie en hoe je risico's op dit gebied kunt beheersen
 • Praktische tools om direct aan de slag te gaan met het sturen op en rapporteren over duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie
 • Nieuwe expertise vanuit wetenschap en praktijk

Inhoud

Ondanks de vele korte termijn uitdagingen neemt in organisaties de aandacht toe om duidelijk te formuleren welke toegevoegde waarde de organisatie levert voor haar verschillende stakeholders, zowel op korte als lange termijn. Dit wordt gekoppeld aan de maatschappelijke uitdagingen op economisch, milieu en sociaal gebied. Er ontstaan risico's voor organisaties, maar ook kansen.

De (Europese) wet- en regelgeving over verschillende aspecten van duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie breidt zich uit en raakt daarmee de gehele keten van organisaties, van toeleveranciers tot en met gebruiker. Het raakt ondernemers van groot tot klein. Ook is er vanuit de ontwikkelingen rondom duurzame financiering en investering meer aandacht voor duurzaamheid vanuit banken, verzekeraars en investeerders. In deze dynamische omgeving is goede en betrouwbare informatie nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Je rol verandert nu betrouwbare niet-financiele informatie over economische, sociale en milieu-aspecten een grotere rol gaat spelen in strategie, besluitvorming en verantwoording.

NBA opleidingen biedt in samenwerking met de UGBS een uniek online programma om je kennis te verdiepen op het gebied van langetermijnwaardecreatie op economisch, milieu en sociaal gebied. Hierbij gaan we in op relevante ontwikkelingen, het intern sturen op deze aspecten, maar ook op de controlepraktijk en het vertalen van deze aspecten naar transparante rapportage, zoals over CO2 en duurzame investeringen.

Contact

Heb je verdere vragen over de modules of wil je opleidingsadvies? Aarzel niet om contact met ons op te nemen:

  Drs. San Croonenberg, RA
  Programmamanager a.i. NBA Opleidingen
 • T: (+31) 06 50 25 02 30
 • E: s.croonenberg@nba.nl
  • Angela Sap
   Programmamanager University of Groningen Business School
 • T: (+31) 050 36 37 297
 • E: a.sap@rug.nl
 • Cursusonderdelen

  De onderdelen van deze cursus zijn ook afzonderlijk te volgen, echter de meerdaagse variant biedt je voordeel. In de links hieronder kun je doorklikken naar de afzonderlijke cursusonderdelen.

  prof. Hans Gortemaker RA Hans GortemakerProgrammavoorzitter, hoogleraar Financial Auditing aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, tevens adviseur van PricewaterhouseCoopers.
  prof. dr. Dick de Waard RA Dick de Waard

  hoogleraar auditing verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen en als buitengewoon hoogleraar maatschappelijk verantwoord ondernemen aan de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen van University of Curaçao dr. Moises da Costa Gomez.

  dr. Nancy Kamp-Roelands RA

  Nancy Kamp

  bijzonder hoogleraar niet-financiele informatie, integrale verslaggeving en assurance. Sinds 1995 zowel nationaal als internationaal actief op deze vakgebieden middels het ontwikkelen van standaarden, zitting in commissies, clientwerk en onderzoek. Zij heeft aan de wieg gestaan van ontwikkelingen als de International Integrated Reporting Council.

  prof. dr. Jaap van Manen Jaap van Manen

  Prof. dr. J.A. (Jaap) van Manen is als adviseur verbonden aan Strategic Management Centre. Daarvoor is hij vele jaren als partner verbonden geweest aan PwC Accountants. Hij is emeritus-hoogleraar Ondernemingsbestuur aan de Rijksuniversiteit Groningen.

  Jaap van Manen houdt zich bezig met vraagstukken die betrekking hebben op ondernemingsbestuur, strategie en processen in de boardroom en richt zich daarbij op bestuurders, commissarissen, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Jaap heeft daarbij veel ervaring met familiebedrijven, financiële instellingen en beursfondsen. Jaap van Manen is voorzitter geweest van de Monitoringscommissie Corporate Governance en de Nederlandse Corporate Governance Code 2016 draagt zijn naam.

  Didi Hoezen MBA

  Didi Hoezen is Managing director en eigenaar van 2BHonest. Ze heeft 17 jaar ervaring op het gebied van sustainability management, reporting en assurance bij o.a. EY en KPMG. Vanuit 2Bhonest adviseert ze nu bedrijven rondom vraagstukken zoals duurzaam inkopen, risicomanagement, circulaire dashboard, carbon footprints, stakeholder engagement, geïntegreerde verslaggeving en assurance. 2BHonest zet papieren adviezen om in gerichte acties voor interne en externe stakeholders. Voor duurzame impact en een tastbaar resultaat.

  Marcus Looijenga RA MSc EMA

  Marcus is director bij PwC op het vlak van niet-financiële en duurzaamheidsrapportering en assurance, docent aan de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van auditing en ESG assurance en lid van diverse werkgroepen op dit vakgebied.

  drs. Remco Bleijs RA

  Remco is Hoofd Sustainable Finance EY Nederland en verantwoordelijk voor de Sustainable Finance en ESG services van EY voor de Financiële Services sector in Nederland. Daarnaast is hij lid van het EY Asset Management NL management team en de Sustainability Finance stuurgroep van EY EMEIA. Remco leidt ook het Alternative Investments team van EY NL. Naast assurance services levert hij ook sustainable finance gerelateerde services, waaronder strategie, implementatie, compliance en assurance. Dit omvat ook integratie van ESG en Sustainable Finance elementen in portfolio en risk management, impact meting en (geïntegreerd) rapporteren. Remco verzorgt workshops, webinars en publiceert artikelen gerelateerd aan sustainability.

  Roy Linthorst RA MSc EMA

  Roy is senior manager bij EY Climate Change and Sustainability Services (CCaSS). Daar houdt hij zich sinds 2010 bezig met sustainability assurance-opdrachten bij grote multinationale clienten, CO2 verificatie-opdrachten in het kader van het Emmission Trading Scheme van de Europese Unie en adviesopdrachten met betrekking tot sustainability en geïntegreerde verslaggeving. Ook is hij mede verantwoordelijk voor de kwaliteitsaspecten binnen de sustainability assurance afdeling van EY CCaSS, inclusief training voor EY CCaSS. Roy is daarnaast lid van de NBA ESG-assurance werkgroep (van 2017-2020 was hij voorzitter). Ook is hij betrokken bij het Europese project van de European Financial Reporting Advisory Group waarbij advies aan de Europese commissie wordt uitgebracht over de inhoud en vorm van een Europese rapportage standaard voor niet-financiële verslaggeving.

  Johan Vanderlugt MSc

  Johan is Lead Expert ESG Advisory bij vermogensbeheerspecialist Van Lanschot Kempen en maakt deel uit van het Group Sustainability Department. Zijn focus ligt op duurzaamheidsverslaggeving en duurzame financiering. Na meer dan 20 jaar te hebben gewerkt op het gebied van beleggen heeft Johan een sterke ervaring opgebouwd in fundamenteel aandelenonderzoek en ESG-analyse. Voordat hij bij Van Lanschot Kempen in dienst trad, werkte Johan voor verschillende financiële instellingen, waaronder NN Investment Partners, Robeco en Daiwa Capital Markets, in ESG-integratie- en aandelenanalysefuncties. Johan heeft een Master in Economics behaald aan de Universiteit van Amsterdam, met als specialisaties Macro Economie en Economische Geschiedenis. Na zijn studie doorliep hij het Sustainable Investment Professional Certification (SIPC) programma van de John Molson School of Business van Concordia University in Canada en ook heeft hij de ESG Assurance opleiding aan de University of Groningen Business School afgerond.

  prof. dr. Machiel Mulder

  Machiel is hoogleraar Regulering van Energiemarkten en directeur van het Centre for Energy Economics Research aan de RUG. Daarvoor was hij werkzaam bij onder meer ACM, NMa en CPB. Hij adviseert overheden en ondernemingen, coördineert het executive onderwijs van UGBS op het terrein van energie en publiceert regelmatig over een economisch perspectief op de energietransitie.

  drs. Hugo von Meijenfeldt Hugo is een senior sustainability adviseur bij UN Global Compact Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Sinds 2016 werkte hij bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken als de eerste Nederlandse SDG-coördinator. In beide periodes legde hij zich toe op het ontwikkelen van instrumenten voor organisaties om de 17 SDG's om te zetten in hun strategie, doelen, operaties, productie of diensten, waardeketen en jaarverslag. Eerder was hij Consul General in San Francisco en de eerste Klimaatgezant. Tussen 1994 en 2013 was hij manager bij het Ministerie van VROM (Milieu): plv/wnd Directeur Generaal Milieu en Internationaal, Directeur Bodem & Water en Hoofd Europa. Hij is 3 jaar de voorzitter van de UN-ECE Commissie voor Milieubeleid in Genève geweest. De eerste 12 jaar van zijn carrière was hij legal counsel voor milieuaansprakelijkheid. Hij heeft een master in publiek recht van de VU in Amsterdam.
  Nick de Ruiter MSc

  Nick is mede-oprichter van het duurzaamheidsadviesbureau Sustainalize. Nick heeft een achtergrond als duurzaamheidsauditor bij PwC en sinds 2010 oprichter en eigenaar van Sustainalize. Sustainalize is een internationale organisatie die organisaties adviseert over duurzaamheid. Nick helpt organisaties bij het bepalen van de juiste strategie, het kiezen en operationaliseren van de meest impactvolle SDG's, het stellen van de juiste doelen, het kunnen beschikken over juiste sturingsinformatie en de verslaggeving richting stakeholders in jaarverslaggeving. Sustainalize is lid van SDG Charter.

  De cursus vindt plaats in E-learning in Online

  Adres

  E-learning 0 Online