Richtlijnen voor de jaarverslaggeving in het mkb

Inclusief micro rechtspersonen en fiscale grondslagen

Details

Cursusduur
2 dagen
Datum en locatie
9, 10 december 2021 - Utrecht
Tijd
14:00 - 20:00, 10:00 - 16:00
Prijs ex. btw
€ 745,00 (leden) / € 850,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Accountancy Samenstelpraktijk, Finance Operations & Reporting
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants
Niveau
Advanced
Accountancy
10 pe-uren

9, 10 december 2021 - Utrecht

De Raad voor de Jaarverslaggeving erkent de bijzondere positie van het mkb als het gaat om jaarrekeningen. Dat blijkt uit de uitgifte van een bundel met Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen.

Doelstelling

U leert de bepalingen in de RJk-bundel bundel te interpreteren en in de praktijk te hanteren. Deze cursus heeft een cursus met een hoog praktisch rendement voor jaarrekeningen over verslagperioden 2021 en 2022. Met de Jaareditie 2021 is uw kennis geheel up-to-date, inclusief de effecten van de coronacrisis en overheidssubsidies op de jaarrekening. U ontvangt de bundel ook op de eerste cursusdag zelf.

Inhoud

De cursus bestaat uit vijf delen. In een korte introductie over de ontwikkelingen in de externe verslaggeving wordt de positie van de nieuwe bundel aangegeven. Daarna volgt de bespreking van de algemene uitgangspunten voor de externe verslaggeving, zoals in de bundel beschreven.

Het grootste deel van de cursus wordt besteed aan de inhoudelijke bespreking van de praktijkgerichte onderwerpen. Voor een aantal onderwerpen wordt de theorie uit de bundel toegelicht met behulp van voorbeelden. Ook daardoor leert u hoe de bundel is te gebruiken in uw praktijk.

De cursusstof is opgebouwd uit vijf delen:

Deel 1: introductie

Deel 2: algemene uitgangspunten: prijsgrondslagen en formele bepalingen

Deel 3: onderwerp-gerichte bespreking (kerndeel):

In dit deel is bijzondere aandacht voor de grondslagen en verplichte toelichtingen (pandemie-gerelateerd) en de posten: materiële vaste activa, deelnemingen, onderhanden projecten voor derden, wettelijke reserves en de winst-en-verliesrekening voor overheidssubsidies

Deel 4: micro-rechtspersoon

Deel 5: jaarrekeningen op fiscale grondslagen: kleine BV en micro-rechtspersoon met de Handreiking die daarvoor van toepassing is.

In dit deel is bijzondere aandacht voor de verschillen tussen de jaarrekening op fiscale grondslag en op commerciële grondslag. Continue aandacht is er voor de gevolgen van de coronacrisis op de jaarrekening en de tussentijdse overzichten.

Werkvormen

De volgende werkvormen komen tijdens deze training aan bod;

  • Kennisoverdracht
  • Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen
  • Reflectie

Bestemd voor

Openbaar accountants en accountants in business

drs. Sytze de Swart RA AA Sytze de ZwartSytze de Swart heeft ruime ervaring als accountant en adviseert al vele jaren ondernemers. Ook is hij een zeer ervaren docent.

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Utrecht in Utrecht

Adres

Van der Valk Hotel Utrecht Winthontlaan 4 -6 Utrecht Telefoonnummer (030) 800 08 00 E-mailadres Sales@utrecht.valk.nl