Leergang profilen

een tool in observeren en signaleren

Details

Cursusduur
3 dagen
Datum en locatie
7, 8 oktober 2021, 2 november 2021 - Willemstad
Tijd
09:00 - 16:30, 09:00 - 16:30, 09:00 - 15:30
Prijs ex. btw
€ 1.650,00 (leden) / € 1.850,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden, Ethiek & Fraude
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals, Controllers, Auditor
Niveau
Advanced
Finance in business
17 pe-uren

7, 8 oktober 2021, 2 november 2021 - Willemstad

 • Deze leergang maakt onderdeel uit van de essential skills week speciaal samengesteld voor het Caribisch gebied. Mocht je samen met een collega komen die niet lid is, dan is de ledenprijs ook voor hem/haar van toepassing.
 • De eerste 2 cursusdagen vinden f2f plaats, de 3e (terugkom) dag zal een maand later online plaatsvinden. In de tussenliggende periode ga je aan de slag met oefeningen, houd hierbij rekening met een tijdsbeslag van totaal 6 uur.
 • De leergang is sterk interactief en daarom beperkt in het aantal deelnameplaatsen. Schrijf je snel in!


Profilen geeft inzicht in wanneer mensen andere spanningen ervaren dan tijdens normaal gedrag. De methode analyseert de combinatie van micro-expressies in het gezicht, lichaamstaal en stemgebruik.

Welke (micro)expressies laat je zelf vaak zien? Wat kunnen we zien en horen bij anderen? En hoe kun je deze extra informatie duiden? Welke signaleringskracht biedt het je? Profiling kennis wordt gebruikt door bv politie, justitie en inlichtingendiensten. Ook wervingsbureaus zetten het in als onderdeel van assessments en stresstesten. Het kan toegepast worden bij risicoanalyses, in fraude onderzoeken, onderhandelingen, acquisitie en 1-op-1 gesprekken.

Wil je je voordeel kunnen doen met deze methode? Dan is het essentieel om je eigen 'kijk' te parkeren. En te beginnen met oordeelloos waarnemen: van jezelf èn van de ander.

Doelstelling

In deze leergang gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen

 • Inzicht verkrijgen in meerdere (on)bewuste wijzen van communiceren, zowel bij jezelf als bij anderen
 • Vergroten van je vermogen om te observeren en verbanden te leggen
 • Tools opdoen hoe dit concreet en praktisch in te kunnen zetten
 • Het sneller (h)erkennen van vormen van afwijkend gedrag

Inhoud

De leergang bestaat uit 3 dagen, waarvan de eerste twee dagen aaneengesloten zijn.

Dag 1 en 2 staat in het teken van.

 • Leren (her)kennen, oefenen en hanteren van de volgende elementen:
    - micro expressies in het gezicht
    - lichaamstaal
    - stemgebruik
 • De weerslag van deze elementen in menselijke gedrag en communicatie
 • Reflectie op de inzet van je persoonlijke dynamiek in relatie tot die van je gesprekspartner(s)
 • Toepassen, oefenen en feedback geven

Na deze twee intensieve dagen is er een periode van ongeveer een maand tot dag drie. In tussenliggende weken ga je aan de slag met opdrachten in je eigen, dagelijkse praktijk. Je houdt contact met de andere deelnemers van de leergang en geeft elkaar feedback. Houd rekening dat je in totaal ongeveer 6 uur besteedt aan deze opdrachten.

Op de derde dag gaan we de hele dag actief profilen. Deze dag vindt online plaats.

Bestemd voor

Iedere finance-professional die zich een nieuwe wijze van observeren en signaleren eigen wil maken.

Kirsten Heukels

Kirsten Heukels

Kirsten is zelfstandig ondernemer en eigenaar van 1 for 2 Social Innovation. Sinds 2000 is Kirsten actief als geregistreerd MfN mediator in arbeidsgeschillen en echtscheidingen. Daarnaast is zij gecertificeerd extern vertrouwenspersoon (ongewenste omgangsvormen en integriteit), trainer, coach en profiler (het analyseren van mensen op basis van de micro expressies in het gezicht, in combinatie met lichaamstaal en stemgebruik). Voorts is zij opgeleid en actief op het gebied van kinetische ondervraging alsook crisis- en gijzelingsonderhandelingen. Rechtszekerheid voor allen is haar rode draad.

De cursus vindt plaats in Marriott Beach Resort in Willemstad

Adres

Marriott Beach Resort Piscadera Bay Willemstad Telefoonnummer 59997368800 Website http://www.marriott.com/hotels/travel/curmc-curacao-marriott-beach-resort-and-em