De psychologie van fraude en geheimen

De gedragsmatige aspecten van frauduleus handelen

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
8 december 2021 - Nieuwegein ( Is vol)
Tijd
09:00 - 13:00
Prijs ex. btw
€ 375,00 (leden) / € 450,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden, Ethiek & Fraude
Bestemd voor
Accountants in business, Controllers, Auditor
Niveau
Fundamental
Finance in business
4 pe-uren
Deze cursus is helaas vol. Kies een andere datum of geef je op voor de wachtlijst.

Als RC kom je in aanmerking voor het ledentarief


Kennis is macht; door selectief informatie te delen kan men de controle over een (financiële) situatie vergroten. Fraudezaken worden dan ook gekenmerkt door het achterhouden van strafbare en gevoelige informatie.

Welke randvoorwaarden faciliteren frauduleus gedrag, en hoe kan je de randvoorwaarden zo vormgeven dat de kans op fraude beperkt blijft? Lange tijd leunden we vooral op hard controls. Inmiddels is duidelijk dat kennis van gedrag en gedragsbeïnvloeding minstens zo belangrijk is en dat focussen op kengetallen en big data niet meer voldoende is.

De gedragsmatige aspecten van frauduleus handelen, geheimhouding, risicoperceptie en compliance staan dan ook steeds meer in de schijnwerpers als aanvullende technieken van control. Het zijn tenslotte altijd mensen die besluiten tot geheimhouding of frauduleus handelen: kennis hebben van de psychologie van geheimhouding en fraude is dus cruciaal.

Doelstelling

Tijdens de training gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • Leer hoe geheimen en frauduleus gedrag zich tot elkaar verhouden
  • Krijg inzicht in de gedragskundige randvoorwaarden voor fraude
  • Krijg grip op het detecteren van risicoÉs voor fraude binnen uw organisatie

Inhoud

Vanuit een wetenschappelijk-psychologische achtergrond belichten we de belangrijkste kenmerken van fraude. Zo worden op toegankelijke wijze de volgende zaken besproken:

  • Evolutionaire en neurobiologische fundamenten van geheimhouding en fraude
  • Natuurlijke en instinctieve reactie van geheimen op dreiging van buitenaf
  • De strategische en beschermende functie van geheimhouding
  • Positieve en negatieve consequenties van geheimhouding
  • Individuele kosten/ batenanalyse van werknemers
  • Gedragskundige randvoorwaarden voor fraude
  • Handvatten om de neiging tot frauduleus handelen te verminderen
Dit alles wordt geïllustreerd aan de hand van recente en aansprekende voorbeelden uit de financiële praktijk.

Bestemd voor

Finance professionals.

dr. Andreas Wismeijer

Andreas Wismeijer

Andreas Wismeijer is verbonden aan Tilburg University en Nyenrode Business Universiteit. Andreas is gespecialiseerd in persoonlijkheidspsychologie en geeft al meer dan 15 jaar lezingen en trainingen specifiek voor financieel professionals. Inmiddels staan er meer dan 30 peer-reviewed wetenschappelijke artikelen en vijf boeken op zijn naam.

De cursus vindt plaats in Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht in Nieuwegein

Adres

Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht Buizerdlaan 10 Nieuwegein Telefoonnummer (030) 608 41 22 E-mailadres sales@fletcherhotelnieuwegein.nl Website https://www.fletcher.nl