PE-Week: Fiscaal onderwerp

Kwalificatie schuld of vermogen, renteaftrek(beperking) en debetstand DGA *nieuw*

Details

Cursusduur
2 dagen
Datum en locatie
10, 11 november 2021 - Willemstad
Tijd
08:30 - 17:30, 08:30 - 12:30
Prijs ex. btw
€ 825,00 (leden) / € 825,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Fiscaal & Juridisch
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
12 pe-uren

10, 11 november 2021 - Willemstad

De deelnemers kunnen à la carte kiezen uit de aangeboden modulen of het gehele pakket afnemen. Bij deelname aan twee of meer cursussen in de PE-week krijgen de deelnemers 10% korting op de totale cursusprijs.

Afsluitende borrel
Op vrijdag 12 november wordt de PE-Week afgesloten met een borrel, die toegankelijk is voor alle deelnemers aan de PE-Week. Deze borrel begint aansluitend aan de cursus op die dag om 17:30 uur.

p>

Vanuit fiscaal perspectief is het meestal aantrekkelijk om te financieren met vreemd vermogen omdat de kosten van vreemd vermogen normaliter in eerste instantie aftrekbaar zijn. Zowel op Curaçao als in Nederland zijn renteaftrekbeperkingen in de Winstbelasting respectievelijk de vennootschapsbelasting opgenomen.

In deze cursus zal aandacht worden besteed aan artikel 6A van de Landsverordening op de winstbelasting (1940) en de artikelen 10a, 10b en 15b (beperkt) van de Wet op de vennootschapsbelasting (1969). Voordat dit vraagstuk behandeld kan worden dient eerst te worden stilgestaan bij de fiscale kwalificatie van de geldverstrekking. Is er sprake van schuld of kapitaal? Ten aanzien van de schuld wordt ook het leerstuk van de onzakelijke lening behandeld. Tenslotte is er aandacht voor de debetstand van de DGA in combinatie met de problematiek van de onzakelijke lening.

Er zullen ook vragen / casussen worden behandeld en er is ruimte voor discussie.

Doelstelling

In de interactieve cursus wordt u meegenomen in de bepaling of een geldverstrekking fiscaal gezien moet worden als schuld of als kapitaal. U krijgt inzicht in het fenomeen onzakelijke lening en de aftrekbeperkingen van artikel 6A van de Landsverordening op de winstbelasting (1940) en de artikelen 10a, 10b en 15b (beperkt) van de Wet op de vennootschapsbelasting (1969). Daarnaast krijgt u inzicht in de problematiek van de debetstand van de DGA in combinatie met de problematiek van de onzakelijke lening.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

 • Fiscale kwalificatie schuld of vermogen met aandacht voor:
      o terugbetalingsverplichting
      o schijnlening
      o deelnemerschapslening
      o bodemloze putlening
 • onzakelijke lening
 • aftrekbeperkingen: artikel 6A van de Landsverordening op de winstbelasting (1940) en de artikelen 10a, 10b en 15b (beperkt) van de Wet op de vennootschapsbelasting (1969)
 • Debetstand DGA in combinatie met onzakelijke lening

Bestemd voor

Deze cursus is geschikt voor alle accountants.

Hans de Bruijn RA AA ontwikkelt en geeft al vele jaren cursussen, voornamelijk op het gebied van de accountancy en de fiscaliteit. Voorts is hij extern beoordelaar voor de praktijkopleiding AA en RA en is hij werkzaam geweest als vakgecommitteerde voor het vak Fiscale Advisering.
Saskia van Boeijen-Middel RA MSc

De cursus vindt plaats in Hotel Avila in Willemstad

Adres

Hotel Avila Penstraat 130 Willemstad Telefoonnummer 59994614317 E-mailadres events@avilabeachhotel.com Website http://www.avilahotel.com