PE-Week: Continuïteit Samenstellingspraktijk

Verplicht Thema voor 2021 *nieuw*

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
11 november 2021 - Willemstad
Tijd
13:30 - 18:00
Prijs ex. btw
€ 299,00 (leden) / € 299,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Verplicht onderwerp, Accountancy Samenstelpraktijk
Bestemd voor
MKB-accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
4 pe-uren

11 november 2021 - Willemstad

De deelnemers kunnen à la carte kiezen uit de aangeboden modulen of het gehele pakket afnemen. Bij deelname aan twee of meer cursussen in de PE-week krijgen de deelnemers 10% korting op de totale cursusprijs.

Afsluitende borrel
Op vrijdag 12 november wordt de PE-Week afgesloten met een borrel, die toegankelijk is voor alle deelnemers aan de PE-Week. Deze borrel begint aansluitend aan de cursus op die dag om 17:30 uur.


Continuïteit raakt aan de kern van het accountantsberoep! Daarom gaat deze cursus ook op Continuïteit langs verschillende invalshoeken in. Het jaar 2021 brengt accountants regelmatig in aanraking met het onderwerp Continuïteit, waarbij in ieder geval 7 aandachtspunten een rol (kunnen) spelen.

Het Bestuur van de NBA heeft voorgeschreven dat u aandacht besteedt aan het Thema Continuïteit. De uitwerking van die verplichting is voor een aantal Thema's opgenomen in deze cursus. Er is aandacht voor de toepassing in de praktijk aan de hand van afzonderlijke voorbeelden en voor integratie van aspecten aan de hand van een doorlopende casus, waardoor inhoudelijke verdieping mogelijk is.

Er wordt uitgegaan van de cursus voor accountants uit de samenstellingspraktijk.

Doelstelling

De accountant die deelneemt aan deze cursus voldoet aan de verplichting om invulling te geven aan de Thema's die in de cursus zijn opgenomen. Daarnaast wordt een meer integrale aanpak van het aspect Continuïteit gestimuleerd.

Inhoud

Introductie (10 minuten)

1. Opening en Welkom
2. Programma, Aanpak en Doelstellingen
3. Afstemming Thema's
4. Aanleiding

Verdieping per onderwerp met Thema's (110 minuten)

Begonnen wordt met het kernthema voor de samenstelpraktijk. Daaraan wordt op verschillende wijzen invulling aan gegeven, door theorie te koppelen met praktijkvoorbeelden en -vragen. Tot slot is er aandacht voor integratieaspecten op dit kernthema bij het Spoorboekje voor Continuïteitsaspecten.

1. Regelgeving Accountancy (Thema 1: gevolgen voor de
    samenstellingsopdracht):
       a. VGBA, COS 4410, NBA-Handreiking 1147, Gevolgen
           Samenstellingsverklaring;
2. Regelgeving Accountancy (Thema 9: niet-integer gedrag van cliënten);
3. Regelgeving Externe Verslaggeving (Thema 1: verslaggeving en
    (dis)continuïteit):
       a. Attentiepunten verwerking/waardering, toelichtingen en NBA-Toelichting 
          Continuïteit;
4. Het ingevulde Spoorboekje Continuïteit (Thema 1: integratie):
       a. Aspecten van regelgeving, kantoorhandboek en overige aspecten.

Praktijkcasus Samenstelpraktijk (120 minuten)

Hierna wordt een praktijkcasus besproken uit de samenstelpraktijk. Bij de bespreking van deze casus komen ook elementen uit het eerder besproken Thema 1 en/of Thema 9 aan de orde. Daarnaast worden enkele andere themas besproken aan de hand van de praktijkcasus. Het gaat dan om:


1. Fasen van (dis)continuïteit van een onderneming (Thema 3);
2. Vroeg signaleren van ontwikkelingen: early warning signalen (Thema 6);
3. Cijferbeoordeling bij het signaleren van ontwikkelingen (Thema 11);
4. Steunmaatregelen nader bekeken vanuit het aspect van continuïteit
    (Thema 4).

De afsluiting bevat ook ruimte voor uw initiële terugkoppeling.

Bestemd voor

Deze (samengevoegde) cursus is geschikt voor accountants die werkzaam zijn als openbaar accountant in de samenstellingspraktijk en voor overige accountants die met samenstellen te maken hebben.

Hans de Bruijn RA AA ontwikkelt en geeft al vele jaren cursussen, voornamelijk op het gebied van de accountancy en de fiscaliteit. Voorts is hij extern beoordelaar voor de praktijkopleiding AA en RA en is hij werkzaam geweest als vakgecommitteerde voor het vak Fiscale Advisering.

De cursus vindt plaats in Hotel Avila in Willemstad

Adres

Hotel Avila Penstraat 130 Willemstad Telefoonnummer 59994614317 E-mailadres events@avilabeachhotel.com Website http://www.avilahotel.com