PE-Week: Actualiteiten regelgeving accountancy

*nieuw*

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
12 november 2021 - Willemstad
Tijd
13:00 - 18:00
Prijs ex. btw
€ 375,00 (leden) / € 375,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Audit & Assurance, Finance Operations & Reporting
Bestemd voor
Openbaar accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals, Leden Management
Niveau
Fundamental
Accountancy
4 pe-uren

12 november 2021 - Willemstad

De deelnemers kunnen à la carte kiezen uit de aangeboden modulen of het gehele pakket afnemen. Bij deelname aan twee of meer cursussen in de PE-week krijgen de deelnemers 10% korting op de totale cursusprijs.

Afsluitende borrel
Op vrijdag 12 november wordt de PE-Week afgesloten met een borrel, die toegankelijk is voor alle deelnemers aan de PE-Week. Deze borrel begint aansluitend aan de cursus op die dag om 17:30 uur.


De wet- en regelgevende instanties hebben een grote invloed op het beroep van accountant. Wat zijn de actualiteiten die daarin nu spelen? Het zijn de actualiteiten uit 2021 en die voor het restant van 2021 en 2022 verwacht worden die met u worden besproken.

Doelstelling

U leert de actuele ontwikkelingen in de regelgeving in 2021 en de verwachtingen voor 2022 kennen op het gebied van de wettelijke regelingen en de beroepsregels die de van toepassing zijn op de accountant en het accountantsberoep.

Inhoud

Met een korte schets van het wet--en regelgevend kader voor de accountancy wordt een basis gelegd voor de daaropvolgende onderwerpgerichte behandeling. Per onderwerp wordt eerst toegelicht wat de wijzigingen zijn die worden voorgesteld of zijn ingevoerd. Daarna wordt met de deelnemers gediscussieerd over de (mogelijke) gevolgen van de aanpassingen in de wet- en regelgeving. Op deze wijze ontstaat een combinatie van kennisoverdracht en uitwisseling van gefundeerde meningen.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan de orde.

Introductie

 • Inleiding over deze cursus
 • Het raamwerk van de wet- en regelgeving
 • Aanpak in het vervolg van de cursus

Actualiteiten per onderwerp

 • De wijzigingsvoorstellen voor de toekomst van het accountantsberoep: rapporten en reacties
 • Wijzigingen in de VGBA en de ViO
 • Aanpassingen in de NVKS
 • De aangekondigde Quality Management Standaarden
 • De wijzigingen in NV COS: controleopdrachten en daarmee samenhangende
  wijzigingen met de nieuwe Standaard 315 over risicoanalyse
 • De wijzigingen in de NVCOS voor aan assurance verwante opdrachten:
  overheidssubsidies
 • Permanente Educatie in 2021/2022
 • NBA-Handreikingen voor 2021
 • NBA Organisatie: Faculties en Communities

De deelnemers reageren/discussiëren aan de hand van stellingen die zijn afgeleid van de actuele onderwerpen. Door nieuwe regelgeving kan het programma worden aangepast aan de actualiteit.

Bestemd voor

Deze cursus is geschikt voor alle ledengroepen van accountants.

drs. Sytze de Swart RA AA Sytze de ZwartSytze de Swart heeft ruime ervaring als accountant en adviseert al vele jaren ondernemers. Ook is hij een zeer ervaren docent.

De cursus vindt plaats in Hotel Avila in Willemstad

Adres

Hotel Avila Penstraat 130 Willemstad Telefoonnummer 59994614317 E-mailadres events@avilabeachhotel.com Website http://www.avilahotel.com