Strategie voor Businessmodel innovatie

de organisatie in een veranderende omgeving

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
2 december 2021 - Utrecht ( Is vol)
Tijd
09:30 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 595,00 (leden) / € 695,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Strategie
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
Finance in business
6 pe-uren

2 december 2021 - Utrecht ( Is vol)

Deze cursus is helaas vol. Kies een andere datum of geef je op voor de wachtlijst.

Met het volgen van dit programma adresseer je een mogelijk thema binnen het verplicht onderwerp 2021 Continuïteit. Je kunt als accountant in business invulling geven aan dit onderwerp in brede zin. Van belang is dat je goed beoordeelt hoe het thema van je keuze past binnen je eigen ontwikkeling en wat daarmee bereikt moet worden. Bekijk hier meer informatie over het verplicht onderwerp.

Als RC kom je in aanmerking voor het ledentarief.


Sterker dan ooit ervaren organisaties druk om hun businessmodel te heroverwegen en zo nodig aan te passen. Nieuwe mogelijkheden èn bedreigingen dienen zich in een steeds sneller tempo aan. Wat zijn de achterliggende, fundamentele aanjagers daarvan? Wat is de zin en onzin van buzzwoorden zoals digitalisering, agility en disruptie? En wat zijn jouw vragen als het gaat om business innovatie?

In deze cursus besteden we aandacht aan de vraag wat voor strategieën organisaties volgen om, in reactie (en soms vooruitlopend) daarop, hun businessmodel aan te passen? Hoe kunnen zij waarde blijven creëren in een veranderende, competitieve wereld en zo hun continuïteit veiligstellen?

Doelstelling

Tijdens deze cursus gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • Inzicht opdoen over het vernieuwen van strategische businessmodellen: hoe werkt dat?
  • Leren van best en worst practices (sprekende succesvoorbeelden èn jammerlijke mislukkingen)
  • Versterken van het conceptueel denken over nieuwe businessmodellen aan de hand van gevalideerde kaders en modellen
  • Leren van praktijkissues die collega-financials bezighouden als het gaat om strategische businessmodel innovatie
  • Ideeën en tools opdoen om zelf aan de slag te (kunnen) gaan met businessmodel innovatie

Inhoud

In het maken van de vertaalslag naar de eigen organisatie komen de volgende kernvragen aan bod:

  • Welke elementen van mijn businessmodel maken nu het verschil?
  • Welke onderdelen behoeven aanpassing?
  • Op basis van welke analyses kan ik die inschatting maken en welke denkmodellen en instrumenten horen daarbij?
  • Wat zijn veel voorkomende valkuilen?

De cursus is interactief van karakter, koppelt continue theorie aan praktijk en laat vele actuele voorbeelden de revue passeren. Er is ruim de gelegenheid om van gedachten te wisselen en kennis te delen over vernieuwen van strategisch businessmodellen.

Bestemd voor

Controllers, accountants in business en openbaar accountants die betrokken zijn bij strategische vernieuwingsvraagstukken voor hun organisatie.

dr. Martijn Rademakers Martijn Rademakers

Dr. Martijn Rademakers is Adjunct Professor of Strategy & Organization aan de Amsterdam Business School, Universiteit van Amsterdam. Ook doceert hij aan TIAS School for Business & Society en Rotterdam School of Management. Martijn is daarnaast onafhankelijk adviseur voor organisaties in binnen- en buitenland, waar de nadruk ligt op business innovatie, implementatie en agility. Ook is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van diverse startups en scale-ups.

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Utrecht in Utrecht

Adres

Van der Valk Hotel Utrecht Winthontlaan 4 -6 Utrecht Telefoonnummer (030) 800 08 00 E-mailadres Sales@utrecht.valk.nl