Masterclass Stakeholdermanagement:

in de publieke sector

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
9 december 2021 - Breukelen Ut
Tijd
10:00 - 16:15
Prijs ex. btw
€ 495,00 (leden) / € 575,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden, Strategie
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Fundamental
Publieke Sector
5 pe-uren

9 december 2021 - Breukelen Ut

RC en EICPC-leden kunnen zich inschrijven voor de ledenprijs.


Het werken met functionarissen in de politiek-bestuurlijke context van de (semi)overheid vraagt specifieke skills van de financial. Het aansluiting vinden bij daar waar 'de ander' in timing en prioriteitstelling is, is fundamenteel voor effectief handelen. De financial legt, als het ware, het buizenstelsel aan wat de eigen organisatie duurzaam laat functioneren en (mede) in staat stelt de maatschappelijke opdracht te verwezenlijken. Stakeholder-management maakt een onontbeerlijk onderdeel uit van de aanleg en onderhoud dit stelsel.

Doelstelling

In deze masterclass gaan wij aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • inzicht opdoen in de opzet en werking van de (semi)overheid
  • grip krijgen op waar de belangen en de potentiele conflicten liggen in de publieke arena
  • tools verkrijgen voor hoe deze inzichten in te zetten zijn bij het (effectiever) functioneren als financial

Inhoud

In deze masterclass wordt het ochtendgedeelte besteed aan een schets van de inrichting en actoren in het brede overheidsdomein (rijk, provincie en gemeente): de logica, de belangen. In de middag worden er casussen uitgewerkt en bediscussieerd. We gaan de benodigde competenties en sensitiviteiten uitwerken voor het effectief handelen in de publieke arena. We doen dit aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden en acute dilemma's. We reiken oplossingsrichtingen aan en handvatten voor het aanleren omgevingssensitiviteit.

Bestemd voor

Accountants (AA/RA's), (register)controllers (RC's), Certified Public Controllers (CPC's), openbaar accountants en andere financiële professionals die werkzaam zijn bij of voor de overheden en organisaties in de (semi-) publieke sector. Deze masterclass is ook zeer geschikt voor controlerend accountants, adviseurs en interim managers die als financiële professional voor deze sectoren werkzaam zijn. Quote van een deelnemer Masterclass Stakeholdermanagement 2020 "Stakeholdermanagement vergt goede voorbereiding en aanpak. Fred Teeven brengt vanuit zijn ervaring diverse praktijkvoorbeelden in om er een interessante training van te maken. Een goed aanvulling in het nba opleidingenprogramma." Bas Wakkerman, directeur Verantwoordingsonderzoek, Algemene Rekenkamer

mr. Fred Teeven Fred Teeven

Fred was meer dan een decennium actief als nationaal politicus. Eerst als lid van het Nederlands Parlement en daarna als staatssecretaris van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij is goed ingevoerd in de politieke aspecten die een rol spelen in de publieke en private sector. In alle functies die hij bekleedde, kreeg hij te maken met media-activiteiten en reputatiemanagement. Fred is een ervaren leider van rechercheteams op strategisch, tactisch en operationeel niveau en is gewend te opereren binnen een brede, internationale context. Fred is medeoprichter en directeur van Verinq, een bureau gespecialiseerd in risicomanagement.

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Breukelen in Breukelen Ut

Adres

Van der Valk Hotel Breukelen Stationsweg 91 Breukelen Ut E-mailadres sales@breukelen.valk.com