Organisatie en politieke sensitiviteit

Vergroten van de eigen effectiviteit

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
12 april 2022 - Ijsselstein Ut
Tijd
10:00 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 590,00 (leden) / € 650,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden
Bestemd voor
Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Fundamental
Publieke Sector
6 pe-uren

12 april 2022 - Ijsselstein Ut

RC en EICPC-leden kunnen zich inschrijven voor de ledenprijs.


Om als financial effectief te zijn in het publieke domein is het onontbeerlijk de formele en informele hiërarchie te kennen. Hoe groter en hoe politieker de organisatie is, des te krachtiger impact van de informele hiërarchie.

In de cursus verkennen we de diverse typen relaties die mensen met elkaar hebben en de impliciete gedragsregels en taboes die daarbij horen. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen autoriteit en collegialiteit en hoe komt dat tot uitdrukking in het gedrag van de mensen? Vervolgens ga je aan de hand van praktische werkvormen het sociaal organogram waarin je je begeeft in kaart brengen. Dit sociaal organogram wordt expliciet afgestemd op een concreet vraagstuk waar je inzicht in wil verkrijgen. Ten slotte behandelen we de wetten en bronnen van macht waarmee de eigen positie versterkt en het eigen handelen effectiever gemaakt kan worden.

Doelstelling

Tijdens deze cursus gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • inzicht krijgen in sociale relaties op de werkvloer en bijbehorende spelregels
  • het staven van de eigen intuïtie en het kunnen verwoorden van bevindingen
  • het leren ontleden van de sociale structuur van de eigen organisatie
  • het begrijpen en kunnen toepassen van de wetten van macht (hoe herken je macht? welk gedrag hoort bij macht en bij machtsstrijd?)
  • het begrijpen en het kunnen toepassen van de bronnen van macht (de 8 machtsbronnen waarmee je je eigen handelen kan verstreken)

Inhoud

Na afloop kun je het informele organogram van jouw afdeling/organisatie schetsen en heb je de tools om het krachtenveld te doorgronden. De cursus is er op gericht om je praktische inzichten en handvatten aan te reiken waarmee je 'het spel' leert te beheersen. Het helpt je bij het effectief acteren binnen je eigen organisatie. En in de keten(s) waarin je organisatie opereert. De tools en inzichten uit de cursus Organisatie en politieke sensitiviteit zijn belangrijk voor iedereen in het publieke domein die effectiever wil worden in zijn/haar handelen.

Bestemd voor

Financials werkzaam binnen de (semi-)publieke sector, grote organisaties of werkzaam binnen een politieke omgeving.

drs. Karel van Wijngaarden Karel van Wijngaarden Karel van Wijngaarden werkt als management consultant op het gebied van leiderschap en projectmanagement. In deze rol heeft hij vele organisaties mogen helpen, zowel in het grootzakelijke domein als bij de overheid. De nadruk hierbij ligt op het ontwikkelen van zowel kennis als vaardigheid. De meest recente inzichten vanuit de gedragswetenschappen vinden dankzij de heer van Wijngaarden al snel hun weg naar de managementpraktijk.
drs. Eva van Wijngaarden Eva van WijngaardenEva van Wijngaarden werkt als management consultant op het gebied van risicomanagement en auditing en benadert deze onderwerpen vanuit een gedragsmatige invalshoek. Hierbij past zij gedragswetenschappelijke kennis toe om de kloof tussen papier en praktijk te dichten. Daarnaast is zij gastdocent op Nyenrode en verzorgt zij daar het college 'De grenzen van rationaliteit' voor studenten Advanced Auditing.

De cursus vindt plaats in Vergadercentrum IJsselstaete in Ijsselstein Ut

Adres

Vergadercentrum IJsselstaete Industrieweg 31 Ijsselstein Ut Telefoonnummer (030) 752 59 13 E-mailadres info@ijsselstaete.com