Webinar Invloed van de coronacrisis op fraude

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
15 november 2021 - Online
Tijd
14:00 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 225,00 (leden) / € 300,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Ethiek & Fraude, Online learning
Bestemd voor
Accountants in business, MKB-accountants, Overige financieel professionals, Controllers, Auditor
Niveau
Fundamental
Finance in business
3 pe-uren

15 november 2021 - Online

Met het volgen van dit programma adresseer je een mogelijk thema binnen het verplicht onderwerp 2021 Continuïteit. Je kunt als accountant in business invulling geven aan dit onderwerp in brede zin. Van belang is dat je goed beoordeelt hoe het thema van je keuze past binnen je eigen ontwikkeling en wat daarmee bereikt moet worden. Bekijk hier meer informatie over het verplicht onderwerp.

Als RC kom je in aanmerking voor het ledentarief.


Onze samenleving is in korte tijd onder hoge druk komen te staan vanwege de coronacrisis. De vooruitzichten, werkgelegenheid en zelfs continuïteit van bedrijven zijn binnen een paar maanden drastisch veranderd. Thuiswerken is inmiddels een nieuwe norm, organisaties proberen zich aan te passen en de overheid is met financiële regelingen gekomen om de ergste economische schade op korte termijn te beperken.

Al deze elementen zijn van invloed op de bedrijfsvoering en op frauderisicofactoren. Zowel accountants in business als openbaar accountants in adviserende rol ervaren dit al sinds maart 2020. Accountants in een audit-rol ervaren dit inmiddels ook als gevolg van de extra overheidsregelingen, waardoor werk voortvloeit vanwege de controleprotocollen van de overheid.

Doelstelling

Tijdens dit webinar gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

 • Verkrijgen en vergroten van inzicht van de invloed van de coronapandemie op fraude en hoe dit relateert aan de werkzaamheden van financials
 • Leren duiden van verschuivingen
 • Leren (beter) detecteren of er meer of minder fraude is in de eigen werkomgeving
 • Grip krijgen op mogelijke fraudesignalen

Inhoud

Tijdens het webinar komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Hoe komen financials risico's tegen?
 • Is er meer of minder fraude? En zien we het wel?
 • Veranderingen door corona in de fraudedriehoek
 • Verschuivingen in de frauderisicofactoren
 • Fraudesignalen om op te pakken
 • Uitwerking NV NOCLAR
 • Melding van fraude

Het webinar is interactief van opzet: je wisselt praktijkvraagstukken en -dilemma's uit met de andere deelnemers. Door het delen van kennis en ervaringen in een vertrouwelijke omgeving wordt samen gekomen tot nieuwe inzichten. Er is veel ruimte voor discussie. Vanwege het interactieve karakter is het maximum aantal deelnemers beperkt.

Bestemd voor

Dit webinar is met name gericht op de controller, de cfo en overige accountants in business. Ook zeker relevant voor de accountant in het MKB die klanten adviseert en ieder die op de hoogte wil zijn van de laatste inzichten betreffende fraude.

Echter, dit is geen vaktechnische cursus gericht op de uitvoering van de controleprotocollen van de 'corona'overheidsregelingen.

Peter van Diepen RA

Peter van Diepen

Peter is zelfstandig ondernemer en eigenaar van DataFocus. De onderneming richt zich op bestuursadvies, onderwijsontwikkeling en forensische accountancy.

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online