Deze cursus maakt onderdeel uit van een meerdaagse variant, maar kan ook afzonderlijk worden gevolgd. Meer informatie over de meerdaagse variant is te vinden op: 

Online collegereeks Duurzaam Ondernemen

Transparantie over niet-financiële informatie

Module 2 | Online collegereeks Duurzaam Ondernemen

Details

Cursusduur
2 dagen
Datum en locatie
24, 31 maart 2022 - Online
Tijd
15:00 - 17:00, 15:00 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 400,00 (leden) / € 400,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Governance, Risk & Compliance, Accountancy Samenstelpraktijk, Audit & Assurance, Finance Operations & Reporting, Online learning
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
4 pe-uren

24, 31 maart 2022 - Online

Deze module maakt onderdeel uit van de Online collegereeks Duurzaam Ondernemen. Het volgen van de volledige collegereeks (6 modules) biedt je voordeel. Je ontvangt dan bij aanmelding een korting van euro 400.-


Het einde van het jaar en het begin van het jaar staan in het teken van jaarverslaggeving. In deze tweede module uit de Online collegereeks Duurzaam Ondernemen van NBA Opleidingen en UGBS wordt (1) inzicht gegeven in de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van niet-financiële verslaggeving, inclusief de nieuwe wetgeving vanuit de Europese Commissie, en (2) op een praktische manier inzicht gegeven in hoe je een kwalitatief verslag kunt opstellen.

De module wordt verzorgd door kerndocenten uit de praktijk en met rijke ervaring op het onderwerp. Tijdens de twee sessies wordt het onderwerp verdiept en praktisch gemaakt. Naast de sessies bestaat het lesmateriaal uit literatuur en korte webcasts per onderwerp, ter inleiding

Doelstelling

Na afronding van deze module:
 • Kan je bepalen welke informatie relevant is om over te rapporteren en met welke diepgang
 • Heb je inzicht hoe je jouw eigen verhaal kunt vertellen over langetermijnwaardecreatie in een snel veranderende omgeving
 • Kun je geïntegreerd verslaggeven over je missie, strategie, bedrijfsmodel en prestaties
 • Heb je inzicht in manieren waarop je een geïntegreerd verslag kunt publiceren
 • Heb je aanknopingspunten voor 'best practices' en vergelijkingen met peers
 • Heb je kennis van de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van niet-financiële verslaggeving

Inhoud

 • Sessie 1: Rapporteren over langetermijnwaardecreatie: Wat zijn duurzaamheidsverslaggeving en geïntegreerde verslaggeving en wat is een kwalitatief goed verslag? Aan de hand van voorbeelden van 'good practices' wordt inzicht gegeven hoe je op een goede manier kunt rapporteren over je missie, strategie, bedrijfsmodel en prestaties in een omgeving die snel verandert. br /> prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en Didi Hoezen MSc (2BHonest)

 • Sessie 2: Wet- en regelgeving niet-financiële verslaggeving: We gaan onder andere in op de Wet niet-financiële verslaggeving/corporate sustainability reporting directive, EU Taxonomie, IFRS Foundation, Global Reporting Initiative, 'core and more' verslaggeving. Welke informatie is relevant en hoe kun je praktisch omgaan met het spanningsveld tussen 'compliance' en het vasthouden van de eigen storyline?
  prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en Marcus Looijenga MSc RA

Bestemd voor

Deelnemers zijn werkzaam als:

 • externe accountant
 • accountant in business
 • overheidsaccountant
 • auditor
 • controller
 • financieel professional
 • M&A professional
 • risk management professional
 • professional met een toezichthoudende rol
 • bestuurder
 • investeerder
 • asset manager
 • analist
 • duurzaamheidmanager
 • duurzaamheidsauditor
 • (MKB) ondernemer
 • communicatieprofessional bezig met duurzaamheidsverslaggeving

dr. Nancy Kamp-Roelands RA

Nancy Kamp

bijzonder hoogleraar niet-financiele informatie, integrale verslaggeving en assurance. Sinds 1995 zowel nationaal als internationaal actief op deze vakgebieden middels het ontwikkelen van standaarden, zitting in commissies, clientwerk en onderzoek. Zij heeft aan de wieg gestaan van ontwikkelingen als de International Integrated Reporting Council.

Didi Hoezen MBA

Didi Hoezen is Managing director en eigenaar van 2BHonest. Ze heeft 17 jaar ervaring op het gebied van sustainability management, reporting en assurance bij o.a. EY en KPMG. Vanuit 2Bhonest adviseert ze nu bedrijven rondom vraagstukken zoals duurzaam inkopen, risicomanagement, circulaire dashboard, carbon footprints, stakeholder engagement, geïntegreerde verslaggeving en assurance. 2BHonest zet papieren adviezen om in gerichte acties voor interne en externe stakeholders. Voor duurzame impact en een tastbaar resultaat.

Marcus Looijenga RA MSc EMA

Marcus is director bij PwC op het vlak van niet-financiële en duurzaamheidsrapportering en assurance, docent aan de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van auditing en ESG assurance en lid van diverse werkgroepen op dit vakgebied.

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online