Deze cursus maakt onderdeel uit van een meerdaagse variant, maar kan ook afzonderlijk worden gevolgd. Meer informatie over de meerdaagse variant is te vinden op: 

Online collegereeks Duurzaam Ondernemen

Klimaat en betrouwbaar rapporteren over CO2

Module 3 | Online collegereeks Duurzaam Ondernemen

Details

Cursusduur
2 dagen
Datum en locatie
7, 14 april 2022 - Online
Tijd
15:00 - 17:00, 15:00 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 400,00 (leden) / € 400,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Governance, Risk & Compliance, Accountancy Samenstelpraktijk, Audit & Assurance, Finance Operations & Reporting, Online learning
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
4 pe-uren

7, 14 april 2022 - Online

Deze module maakt onderdeel uit van de Online collegereeks Duurzaam Ondernemen. Het volgen van de volledige collegereeks (6 modules) biedt je voordeel. Je ontvangt dan bij aanmelding een korting van euro 400.-


In de klimaatdiscussie neemt de indicator CO2 een centrale rol in bij besluitvorming over de maatregelen die nodig zijn om klimaateffecten te reduceren. De rapportering raakt alle sectoren en veel ondernemingen ongeacht de omvang. Deze derde module uit de Online collegereeks Duurzaam Ondernemen van NBA Opleidingen en UGBS zorgt voor een goede basiskennis van CO2, en aandachtspunten en oplossingen om CO2 op een betrouwbare manier te meten en rapporteren.

De module wordt verzorgd door kerndocenten uit de praktijk en met rijke ervaring op het onderwerp. Tijdens de twee sessies wordt het onderwerp verdiept en praktisch gemaakt. Naast de sessies bestaat het lesmateriaal uit literatuur en korte webcasts per onderwerp, ter inleiding.

Doelstelling

Na afronding van deze module:

 • Heb je inzicht in wat CO2 en andere klimaatgerelateerde aspecten zijn
 • Heb je handvatten om te identificeren hoe CO2 van invloed kan zijn op investeringen, operationele processen en productontwikkeling
 • Heb je handvatten voor het meten, registreren en rapporteren van CO2
 • Heb je inzicht in relevante in- en externe maatregelen om de betrouwbaarheid van CO2 te waarborgen

Inhoud

 • Sessie 1: Klimaat, CO2 en impact op de bedrijfsvoering: Welke CO2 en andere klimaatgerelateerde aspecten zijn er, en hoe kunnen deze van invloed zijn op investeringen, operationele processen en productontwikkeling?
  prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en prof. dr. Machiel Mulder (RUG)

  Sessie 2: Betrouwbaar meten en rapporteren van CO2:
  Hoe meet je CO2 concreet? Welke maatregelen zijn relevant om betrouwbaar te meten en rapporteren in overeenstemming met wet- en regelgeving en relevante verslaggevingscriteria?
  prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en Roy Linthorst EMA RA (EY, NBA)

Bestemd voor

Deelnemers zijn werkzaam als:

 • externe accountant
 • accountant in business
 • overheidsaccountant
 • auditor
 • controller
 • financieel professional
 • M&A professional
 • risk management professional
 • professional met een toezichthoudende rol
 • bestuurder
 • investeerder
 • asset manager
 • analist
 • duurzaamheidmanager
 • duurzaamheidsauditor
 • (MKB) ondernemer
 • communicatieprofessional bezig met duurzaamheidsverslaggeving

dr. Nancy Kamp-Roelands RA

Nancy Kamp

bijzonder hoogleraar niet-financiele informatie, integrale verslaggeving en assurance. Sinds 1995 zowel nationaal als internationaal actief op deze vakgebieden middels het ontwikkelen van standaarden, zitting in commissies, clientwerk en onderzoek. Zij heeft aan de wieg gestaan van ontwikkelingen als de International Integrated Reporting Council.

Roy Linthorst RA MSc EMA

Roy is senior manager bij EY Climate Change and Sustainability Services (CCaSS). Daar houdt hij zich sinds 2010 bezig met sustainability assurance-opdrachten bij grote multinationale clienten, CO2 verificatie-opdrachten in het kader van het Emmission Trading Scheme van de Europese Unie en adviesopdrachten met betrekking tot sustainability en geïntegreerde verslaggeving. Ook is hij mede verantwoordelijk voor de kwaliteitsaspecten binnen de sustainability assurance afdeling van EY CCaSS, inclusief training voor EY CCaSS. Roy is daarnaast lid van de NBA ESG-assurance werkgroep (van 2017-2020 was hij voorzitter). Ook is hij betrokken bij het Europese project van de European Financial Reporting Advisory Group waarbij advies aan de Europese commissie wordt uitgebracht over de inhoud en vorm van een Europese rapportage standaard voor niet-financiële verslaggeving.

prof. dr. Machiel Mulder

Machiel is hoogleraar Regulering van Energiemarkten en directeur van het Centre for Energy Economics Research aan de RUG. Daarvoor was hij werkzaam bij onder meer ACM, NMa en CPB. Hij adviseert overheden en ondernemingen, coördineert het executive onderwijs van UGBS op het terrein van energie en publiceert regelmatig over een economisch perspectief op de energietransitie.

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online