FinOps | Essentiële ICT-taal voor financials

De borging van je (ICT) continuïteit

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
17 december 2021 - Online ( Is vol)
Tijd
14:00 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 225,00 (leden) / € 300,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Performance Management, IT & Data, Online learning
Bestemd voor
Accountants in business, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Fundamental
Finance in business
3 pe-uren
Deze cursus is helaas vol. Kies een andere datum of geef je op voor de wachtlijst.

Met het volgen van dit programma adresseer je een mogelijk thema binnen het verplicht onderwerp 2021 Continuïteit. Je kunt als accountant in business invulling geven aan dit onderwerp in brede zin. Van belang is dat je goed beoordeelt hoe het thema van je keuze past binnen je eigen ontwikkeling en wat daarmee bereikt moet worden. Bekijk hier meer informatie over het verplicht onderwerp.

De training Essentiële ICT-taal voor financials maakt deel uit van de FinOps-serie over ICT Financial Management.

Als RC kom je in aanmerking voor het ledentarief.


ICT was ooit een stafafdeling die met een eigen budget in hoge mate zelfstandig hun zaken regelden. Tegenwoordig raakt ICT vaak de kern van een organisatie terwijl de integratie met verschillende andere functies binnen het bedrijf nog onvoldoende is. Met name de financiële aspecten van ICT zijn lastig te doorgronden. Een gesprek met de technische collega wordt vaak bemoeilijkt doordat deze een 'andere taal' spreekt dan de financial.

Een goed en praktisch begrip van de technische termen is van cruciaal belang omdat je als finance-professional verantwoordelijk bent voor ICT-investeringen, het analyseren van bewegingen in kosten en het geven van een duurzaam oordeel over de betrouwbaarheid van de ICT-systemen.

Doelstelling

Tijdens deze training gaan we aan de slag met de volgende leerdoelstellingen:

  • Inzicht verkrijgen in de belangrijkste begrippen in de wereld en taal van ICT, waaronder firewalls, disaster recovery en ICT-ecosystemen zoals cloud
  • Grip krijgen op de technische termen als noodzakelijke bouwsteen om zinvolle financiële analyses, betere investeringsbeslissingen en forecasts te kunnen maken
  • Kennis opdoen om tot betere beoordelingen te komen

Inhoud

In de FinOps-serie leer je de basisbeginselen van ICT-ecosystemen zoals cloud, het maken van de bijbehorende financiële modellen en het geven van een duurzaam oordeel over ICT-investeringen. De stof is heel toegankelijk en zo opgezet dat je het de dag erna gelijk kunt toepassen.

We benadrukken het belang van begrijpelijke en tijdige rapportages, het afbreken van organisatorische silo's en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ICT-uitgaven. Dit zijn enkele belangrijke uitgangspunten voor een modern ICT Financial Management in het algemeen en Cloud Financial Management volgens FinOps in het bijzonder

Bekijk ook de andere FinOps-trainingen:
FinOps | Predictive models voor ICT-kosten
FinOps | ICT-investeringen beoordelen

De trainingen zijn onafhankelijk van elkaar te volgen; wij raden wel aan om de hele serie te volgen.

Lees het interview met de docenten

Bestemd voor

Finance-professionals die een belangrijke bijdrage willen leveren aan een wendbare en duurzame digitale strategie en daarom willen weten wat de impact is van ICT-ecosystemen en ICT-kostenbewegingen op de continuïteit van hun organisatie.

drs. Vincent Hagedoorn RA Vincent

Vincent Hagedoorn heeft gewerkt bij Ernst & Young Accountants. De afgelopen 5 jaar heeft hij als CFO Global Infrastructure bij ING Bank NV gewerkt. Bij ING heeft Vincent een nieuwe manier van werken ontwikkeld die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het verkrijgen van beter inzicht in IT kosten. Belangrijk uitgangspunt is een gedegen financieel technisch begrip van de waarde van services en diensten te verkrijgen om deze vervolgens aan een kostprijs te verbinden.

ing. Dick Kleijn BSc Dick Kleijn

Dick heeft meer dan 20 jaar IT-ervaring in technische en commerciële functies. Zo heeft hij cloudoplossingen geleverd aan accountantskantoren en was hij 'product owner' van het financiële platform voor de wereldwijde private cloud services van ING Bank NV.

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online