IFRS Up-to-date

Voor meer dan een update IFRS

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
21 april 2022 - Nieuwegein
Tijd
10:00 - 18:15
Prijs ex. btw
€ 635,00 (leden) / € 760,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Finance Operations & Reporting
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
7 pe-uren

21 april 2022 - Nieuwegein

RC's komen in aanmerking voor het leden-tarief.


De cursus over actuele IFRS ontwikkelingen, 'lessons learned' van recent ingevoerde nieuwe IFRS én praktijkdiscussies. Voor meer dan een IFRS update.

IFRS kent veel wijzigingen die een grote impact kunnen hebben op de jaarrekening. Het is van belang dat je op de hoogte bent van deze wijzigingen. De IFRS update gaat uitgebreid in op de nieuwe standaarden en interpretaties onder IFRS, waaronder die voor leasing en de uitspraken van de Interpretations Committee. Tevens wordt ingegaan op de uitspraken en prioriteiten van toezichthouders, alsmede op met IFRS verwante onderwerpen zoals niet-financiële rapportage en alternatieve prestatiemaatstaven (non-GAAP measures)

Doelstelling

Na deze cursus:

  • Ben je op de hoogte van de nieuwe en gewijzigde standaarden en interpretaties die in het lopende boekjaar voor het eerst van toepassing zijn;
  • Weet je welke wijzigingen per 1 januari van het nieuwe jaar ingaan;
  • Ken je de voortgang van enkele belangrijke projecten van de IASB. Veel van deze ontwikkelingen hebben niet alleen consequenties voor de jaarrekening, maar ook voor informatiesystemen en soms de bedrijfsactiviteiten zelf;
  • Weet je welke aanpassingen in verslaggeving je nu al kunt doorvoeren.

Inhoud

In één cursusdag behandelen de docenten alle recent geldende wijzigingen in IFRS. Ook krijg je een update van verslaggevingsstandaarden die reeds zijn goedgekeurd en binnenkort in werking treden. Daarnaast bespreken we enkele IFRS onderwerpen die in de praktijk tot vragen leiden. Wij bieden je ook gelegenheid om onderwerpen aan te dragen die je graag behandelt ziet of waarover je met collega's van gedachten wilt wisselen.

Citaat van enkele deelnemers

Goede selectie van focus aandachtsgebieden en achtergrond van ontwikkeling van bepaalde EV standaarden

Voor mensen die werken met IFRS is dit een zeer waardevolle (jaarlijkse) cursus.

Gegeven door 2 docenten die er erg veel van weten en hun passie op een voortreffelijke wijze delen.

Bestemd voor

Accountants, controllers en financieel professionals met IFRS-kennis die in één dag bijgepraat willen worden over relevante ontwikkelingen.

Quote van een deelnemer

IFRS Update van de NBA Opleidingen gevolgd, weer helemaal blij!

prof. dr. Leo van der Tas RA

Global IFRS leader en vaktechnisch partner bij EY, hoogleraar Universiteit van Tilburg, voormalig lid van het IFRS IC en de Advisory Council van de IASB

Ton Meershoek RA RC MSc Technical Expert Financial Reporting AFM, Lecturer financial reporting Nyenrode Business Universiteit

De cursus vindt plaats in Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht in Nieuwegein

Adres

Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht Buizerdlaan 10 Nieuwegein Telefoonnummer (030) 608 41 22 E-mailadres sales@fletcherhotelnieuwegein.nl Website https://www.fletcher.nl