Continuïteit voor de Samenstellingspraktijk

Verplicht Thema

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
17 maart 2022 - Utrecht
Tijd
13:00 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 350,00 (leden) / € 400,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Verplicht onderwerp, Accountancy Samenstelpraktijk
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
4 pe-uren

17 maart 2022 - Utrecht

Quote van een deelnemer

Een cursus die goed aansluit bij de praktijk. Het opfrissen van werkzaamheden die je doet in het kader van de continuïteit en wat de rol van de accountant is.

Martin Helderman accountant

Continuïteit raakt aan de kern van uw kantoor! Daarom gaat deze cursus ook op kernthema's binnen Continuïteit in. Het jaar 2021 brengt accountants in de samenstellingspraktijk regelmatig in aanraking met het onderwerp Continuïteit, waarbij vele thema's een rol (kunnen) spelen.

Het Bestuur van de NBA heeft voorgeschreven dat u aandacht besteedt aan het onderwerp Continuïteit aan de hand van Thema's. Het kernthema voor een accountant in de samenstellingspraktijk is opgenomen in deze cursus. Er is aandacht voor de toepassing in de praktijk aan de hand van voorbeelden en voor integratie van thema's.

Doelstelling

De accountant die deelneemt aan deze cursus voldoet aan de verplichting om invulling te geven aan de Thema's die in de cursus zijn opgenomen. Daarnaast wordt een meer integrale aanpak van het aspect Continuïteit gestimuleerd.

Inhoud

Deze cursus kenmerkt zich door een wisselwerking van theoretische aspecten met hun praktische gevolgen en de koppeling naar de toepassing ervan. Het kernthema wordt belicht vanuit verschillende perspectieven. Ook integratie van die perspectieven komt aan de orde. Bij ieder thema wordt de vraag aan u gesteld: "Wat is de koppeling hiervan in uw praktijk met continuïteit". U krijgt hierdoor een breed beeld aan aspecten over het thema Continuïteit aangeboden.

Introductie

 1. Opening en Welkom
 2. Programma, Aanpak en Doelstellingen
 3. Afstemming Thema's
 4. Aanleiding voor deze cursus

Verdieping per onderwerp met Thema's

Begonnen wordt met het kernthema voor de samenstelpraktijk. Daaraan wordt op verschillende wijzen invulling aan gegeven, door theorie te koppelen met praktijkvoorbeelden en -vragen. Tot slot is er aandacht voor integratieaspecten op dit kernthema bij het Spoorboekje voor Continuïteitsaspecten.

 1. Regelgeving Accountancy (Thema 1: gevolgen voor de samenstellingsopdracht):
 2. VGBA, COS 4410, NBA-Handreiking 1147, Gevolgen Samenstellingsverklaring;
 3. Regelgeving Accountancy (Thema 9: niet-integer gedrag van cliënten);
 4. Regelgeving Externe Verslaggeving (Thema 1: verslaggeving en (dis)continuïteit):
 5.      a. Attentiepunten verwerking/waardering, toelichtingen en NBA-Toelichting Continuïteit;
 6. Het Spoorboekje Continuïteit (Thema 1: integratie):
 7.      a. Aspecten van regelgeving, kantoorhandboek en overige aspecten.

Hierna worden enkele thema's besproken. De thema's worden meer gedetailleerd naarmate het programma vordert.

 1. (De fasen van) Het risicomodel (Thema 1);
 2. Fasen van discontinuïteit van een onderneming (Thema 3);
 3. Vroeg signaleren van ontwikkelingen: early warning signalen en systemen (Thema 6);
 4. Cijferbeoordeling en data-analyse bij het signaleren van ontwikkelingen (Thema 11);
 5. Steunmaatregelen nader bekeken vanuit het aspect van continuïteit (Thema 4).

Tot slot is er een integratiecasus uit de praktijk, waarin de thema's (en raakvlakken aan andere thema's) aan de orde komen.

Bestemd voor

Openbaar accountants en aankomend accountants - die werkzaam zijn in de samenstelpraktijk.

Quote van enkele deelnemers

Cursus Continuïteit voor de samenstellingspraktijk: zinvolle cursus en het thema momenteel helaas door Covid 19 extra actueel. Praktijkgericht en dient handvaten om direct toe te kunnen passen.

Prima webinar

In dit webinar leer je de basis van de regelgeving m.b.t. continuïteit, hoe je dit moet beoordelen en toepassen in de jaarregeling. Prima basis.

Hans de Bruijn RA AA ontwikkelt en geeft al vele jaren cursussen, voornamelijk op het gebied van de accountancy en de fiscaliteit. Voorts is hij extern beoordelaar voor de praktijkopleiding AA en RA en is hij werkzaam geweest als vakgecommitteerde voor het vak Fiscale Advisering.

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Utrecht in Utrecht

Adres

Van der Valk Hotel Utrecht Winthontlaan 4 -6 Utrecht Telefoonnummer (030) 800 08 00 E-mailadres Sales@utrecht.valk.nl