Toekomstverkennen in het publieke domein

vergroot je politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Details

Cursusduur
2 dagen
Datum en locatie
31 maart 2022, 21 april 2022 - Breukelen Ut
Tijd
09:30 - 16:15, 14:30 - 16:30
Prijs ex. btw
€ 850,00 (leden) / € 925,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden
Bestemd voor
Accountants in business, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Fundamental
Publieke Sector
5 pe-uren

31 maart 2022, 21 april 2022 - Breukelen Ut

 • RC's kunnen deelnemen tegen de ledenprijs.
 • Het boek 'Toekomstverkennen: het ultieme denken in organisaties' maakt onderdeel uit van het cursusmateriaal. Deelnemers krijgen dit op voorhand toegestuurd en verrichten hieruit (voorbereidend) werk.
 • De cursus bestaat uit een fysieke bijeenkomst (1 dag) plus een online terugkommoment (2 uur)


We zien in dit 'tijdperk van transities' een stevige versnelling. Versnelling in de vele transities: naar de veronderstelde verduurzaming, data-geletterdheid, menselijke vaardigheden, flexibiliteit om in te spelen op de disrupties in de supply chain etc... Van organisaties wordt verwacht dat zij 'meer meters maken in een kortere tijd' om lange termijn doelen te halen, dit terwijl de korte termijn ook behoorlijk turbulent en onzeker is.

Hoe verandert de wereld? Welke trends en ontwikkelingen kun je spotten? En wat kunnen die betekenen voor jouw organisatie en voor jou als professional? Welk vakmanschap vraagt de 'nieuwe' invulling van financials?

De cursus Toekomstverkennen verscherpt je strategische antenne en draagt bij aan de brede analyse van vraagstukken vanuit een integraal perspectief. Je krijgt handvatten om om te gaan met spanning tussen (politieke) besluitvorming voor de korte termijn en beleid voor de lange termijn. En hoe het krachtenveld van stakeholders en hun belangen mee te nemen in bv visietrajecten en strategische routekaarten. Toekomstverkenning is daarmee ook een oefening in politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Toekomstverkenning maakt je meer alert op trends en ontwikkelingen en de mogelijke betekenis daarvan. Het brengt een breed pallet van oplossingsrichtingen en handelingsperspectieven in je vizier. Wat betekenen veranderingen in de wereld van 2030 voor de bestaansredenen en mogelijkheden van de organisatie en dat wat jij als financial daaraan bijdraagt?

Doelstelling

Tijdens deze cursus gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

 • Inzicht opdoen in het wanneer en hoe toepassen van toekomstverkenning
 • Handvatten krijgen voor het omgaan met de spanning tussen (politieke) korte termijn besluitvorming en lange termijn realisaties
 • Oog ontwikkelen voor signalen en casuïstiek die aanwijzingen kunnen zijn van veranderingen
 • Versterken van de eigen politiek-bestuurlijke sensitiviteit en vergroten van de eigen effectiviteit
 • Inzicht op doen wat dit kan betekenen voor je eigen rol en het hierbij benodigde vakmanschap (wat vraagt dit aan 'nieuwe' kennis en vaardigheden?)

Lees het interview met Freija van Duijne

Inhoud

Voor financials in het publieke domein is het essentieel om grip krijgen op veranderingen, ontwikkelingen en de integraliteit van de uitdagingen, zodat de organisatie ook in de toekomst de maatschappelijke opdracht kan blijven uitvoeren. Hoe kun je eraan bijdragen dat de mogelijke scenario's breed worden verkend? Hoe verken je dat wat je nog niet weet? Hoe zorg je dat je organisatie en jijzelf zo goed mogelijk voorbereid zijn op veranderingen? De cursus Toekomstverkennen in het publieke domein gaat in op:

 • wat is toekomstverkenning en hoe zet je het strategisch in?
 • trends en signalen kunnen gebruiken als handvatten
 • scenario's uitwerken en concretiseren: (beleids)implicaties van scenario's benoemen en vervolgens naar robuuste beleidsopties
 • toekomstverkenning in de praktijk: valkuilen en gevoeligheden
 • Inventariseren wat dit betekent voor de eigen rol en voor de benodigde kennis en vaardigheden

Bestemd voor

Accountants (AA/RA's), (register)controllers (RC's), Certified Public Controllers (CPC's) en andere financiële professionals werkzaam in het publieke domein.

dr. Freija van Duijne

Freija van Duijne

Dr. Freija van Duijne is zelfstandig ondernemer en werkt voor diverse organisaties aan strategietrajecten. Freija is voorzitter geweest van de Dutch Future Society. Haar boek "Toekomstverkennen, het ultieme denken in organisaties" was genomineerd voor managementboek 2020.

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Breukelen in Breukelen Ut

Adres

Van der Valk Hotel Breukelen Stationsweg 91 Breukelen Ut E-mailadres sales@breukelen.valk.com