Externe verslaggeving: vastgoed *vernieuwd*

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
18 mei 2022 - Putten
Tijd
14:00 - 20:00
Prijs ex. btw
€ 395,00 (leden) / € 470,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Accountancy Samenstelpraktijk
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants
Niveau
Advanced
Accountancy
5 pe-uren

18 mei 2022 - Putten

Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven wordt deze cursus als webinar verzorgd.


De post Vastgoed is in veel jaarrekeningen terug te vinden, zowel in de samenstel- als controlepraktijk. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de presentatie, waardering en toelichting van vastgoed in de jaarrekening.

Doelstelling

U neemt kennis van huidige en toekomstige wet- en regelgeving rondom vastgoed in de jaarrekening voor het midden- en kleinbedrijf.

Inhoud

Presentatie, waardering en toelichting van:

 • Materiële vaste activa
 • Vastgoedbeleggingen
 • Voorraden en onderhanden werken
 • Onderhanden projecten
 • Financiële vaste activa (onroerend goed bv)
 • Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
 • Niet in de balans opgenomen verplichtingen
 • Verlieslatende contracten
 • Leasing
 • Vrijstellingen middelgrote rechtspersonen
 • Vrijstellingen kleine rechtspersonen
 • Veel casussen en praktijkvoorbeelden

Daarbij behandelen we de volgende wet- en regelgeving:

 • Richtlijnen RJ Jaareditie 2020, voor boekjaren op of na 1/1/2021
 • Richtlijnen RjK Jaareditie 2020, voor boekjaren op of na 1/1/2021
 • Relevante RJ-uitingen 2020 en 2021 en uiterlijk tot drie weken voor de geplande training
 • Relevante wetteksten en besluiten
 • Relevante wijzigingen in de RJ en RjK-richtlijnen voor boekjaar 2021
 • Relevante jurisprudentie

Werkvormen
De volgende werkvormen komen tijdens deze training aan bod

 • Kennisoverdracht
 • Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen
 • Reflectie

Bestemd voor

Mkb-accountants.

drs. Stefan Betting RA

Stefan Betting drs. Stefan Betting RA, eigenaar/oprichter van Profeda, een organisatie gericht op accountants, advocaten en notarissen. Stefan is tevens docent, examinator en scriptiebegeleider. (internationale) externe verslaggeving bij de Nyenrode Business Universiteit.

De cursus vindt plaats in Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer Putten in Putten

Adres

Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer Putten Strandboulevard 3 Putten Telefoonnummer (0341) 35 64 64 E-mailadres Reservation.amersfoort@postillionhotels.com