De Samenstellingsopdracht in 2022 en 2023

* Vernieuwd *

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
16 februari 2022 - Online ( Is vol)
Tijd
13:00 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 325,00 (leden) / € 355,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Accountancy Samenstelpraktijk
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants
Niveau
Advanced
Accountancy
5 pe-uren

16 februari 2022 - Online ( Is vol)

Deze cursus is helaas vol. Kies een andere datum of geef je op voor de wachtlijst.

De Standaard 4410 heeft impact voor het werk van alle accountants in het mkb. De NBA heeft handreikingen uitgebracht die uiteraard onderdeel zijn van deze cursus. Ook het toetsingsprogramma van de Raad voor Toezicht komt aan de orde.

Doelstelling

U neemt kennis van de Standaard 4410 en alle wijzigingen uit 2021 en 2022 daarin en van de NBA-Handreikingen, met nadruk op de gevolgen voor uw werkzaamheden in de praktijk. Tevens krijgt u inzicht in de nieuwe eisen die bij toetsing van een samenstellingsopdracht worden gesteld. Ook de eisen voor het houden aan wet- en regelgeving door de opdrachtgever (NOCLAR) zijn opgenomen in de cursus.

Inhoud

De tekst van Standaard 4410, de samenstellingsverklaringen in verschillende vormen en toepassingen en de NBA-Handreiking staan centraal. Onderstaande onderwerpen komen onder meer aan bod, veelal aan de hand van praktijksituaties.

 • De invloed van deze regelgeving op andere beroepsreglementering voor de samenstellingsopdracht
 • De VGBA: wijzigingen die de basis zijn voor de Samenstellingsopdracht
 • De samenstellingsopdracht: samenstelling van financiële overzichten, onderscheid met administratieve dienstverlening
 • Standaard 4410
  o De wijzigingen uit 2022 in vogelvlucht
  o De Vereisten in detail besproken
      o Uitvoering overeenkomstig de Standaard
      o Ethische voorschriften
      o Professionele oordeelvorming
      o Kwaliteitsbeheersing van de opdracht
      o Aanvaarding en continuering van de opdracht
      o Het niet houden aan wet- en regelgeving (NOCLAR)
      o Communicatie met het management en personen belast met governance
      o Het uitvoeren van de opdracht
      o Documentatie
      o De samenstellingsverklaring in alle verschillende vormen
  o Toepassingsgerichte en overige verklarende teksten
  o Toepassing op andere opdrachten dan jaarrekeningen
 • NBA-Handreiking over samenstellingsopdrachten (1136 en 1147)
 • De samenloop met de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS)
 • Het werkprogramma voor toetsing van een samenstellingsopdracht

De Handreiking van de NBA over Standaard 4410 en het Werkprogramma voor toetsing van een samenstellingsopdracht maken deel uit van het cursusmateriaal.

Werkvormen
De volgende werkvormen komen tijdens deze training aan bod;
- Kennisoverdracht
- Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen
- Reflectie

Bestemd voor

MKB-accountants, Openbaar accountants

drs. Sytze de Swart RA AA Sytze de ZwartSytze de Swart heeft ruime ervaring als accountant en adviseert al vele jaren ondernemers. Ook is hij een zeer ervaren docent.

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online