Externe Verslaggeving voor kleine en micro-BV

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
25 januari 2022 - Online ( Is vol)
Tijd
13:00 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 325,00 (leden) / € 355,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Accountancy Samenstelpraktijk, Finance Operations & Reporting, Online learning
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants
Niveau
Advanced
Accountancy
4 pe-uren
Deze cursus is helaas vol. Kies een andere datum of geef je op voor de wachtlijst.

Het vakgebied Externe Verslaggeving is in beweging. Jaarlijks zijn er wijzigingen en soms ook aanvullingen op BW 2 Titel 9 en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. In deze training wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden zichtbaar gemaakt welke regelgeving van toepassing is. Daarbij gaat om de actualiteiten voor de meest-voorkomende situaties in de mkb-praktijk op dit vakgebied

Doelstelling

U neemt kennis van relevante actualiteiten in de regelgeving voor de samenstel- en adviespraktijk van het vakgebied Externe Verslaggeving en hoe u deze in de praktijk toepast.

Inhoud

De structuur van de regelgeving staat centraal. Deze wordt besproken ten aanzien van de structuur en de hoofdlijnen van de inhoud, waarna onderwerpen in detail worden besproken. Het gaat er dan om in eerste instantie te herkennen welke regelgeving relevant is, om binnen die regelgeving relevante onderdelen te onderscheiden. Daarbij is er ook aandacht voor het gewicht van de regelgeving.

De wijzigingen voor de jaarrekeningen over 2021 en de effecten van de coronacrisis en de overheidssubsidies op de jaarrekening komen aan de orde.

Onderwerpen

Vanuit het kader van de wet- en regelgeving worden de volgende onderwerpen tijdens de training behandeld. De volgorde van de balans en de winst-en-verliesrekening wordt daarbij aangehouden.

A Reikwijdte, opbouw en inhoud van

  • BW 2 Titel 9
  • (Wijzigingen in de) Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine BV op commerciële grondslagen
  • Handreiking bij toepassing fiscale waarderingsgrondslagen
  • RJ-Uitingen over de effecten van de coronacrisis en de overheidssubsidies op de jaarrekening

Werkvormen
De volgende werkvormen komen tijdens deze training aan bod;
- Kennisoverdracht
- Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen
- Reflectie

Bestemd voor

MKB-accountants, Openbaar accountants

drs. Sytze de Swart RA AA Sytze de ZwartSytze de Swart heeft ruime ervaring als accountant en adviseert al vele jaren ondernemers. Ook is hij een zeer ervaren docent.

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online