Deze cursus maakt onderdeel uit van een meerdaagse variant, maar kan ook afzonderlijk worden gevolgd. Meer informatie over de meerdaagse variant is te vinden op: 

Online collegereeks Duurzaam Ondernemen

Governance en risicomanagement

Module 6 | Online collegereeks Duurzaam Ondernemen

Details

Cursusduur
2 dagen
Datum en locatie
2, 9 juni 2022 - Online
Tijd
15:00 - 17:00, 15:00 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 400,00 (leden) / € 400,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Governance, Risk & Compliance, Accountancy Samenstelpraktijk, Audit & Assurance, Finance Operations & Reporting, Online learning
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
4 pe-uren

2, 9 juni 2022 - Online

Deze module maakt onderdeel uit van de Online collegereeks Duurzaam Ondernemen. Het volgen van de volledige collegereeks (6 modules) biedt je voordeel. Je ontvangt dan bij aanmelding een korting van euro 400.-


Lange termijn waardecreatie speelt een steeds grotere rol en heeft impact op het bedrijfsmodel. Ook de Europese Commissie schrijft steeds meer voor hoe governance en risicomanagement op het gebied van duurzaamheid en lange termijn waardecreatie moet worden ingericht. Goed toezicht is onontbeerlijk, ongeacht de omvang van de organisatie. In deze zesde module uit de Online collegereeks Duurzaam Ondernemen van UGBS en NBA Opleidingen wordt besproken wordt besproken hoe je toezicht op een goede manier vorm kunt geven. Ook worden handvatten gegeven hoe gestructureerd kan worden gereageerd op steeds meer divers wordende bedrijfsrisicoÉs op economisch, milieu en sociaal gebied.

Doelstelling

Na afronding van deze module:

  • Heb je inzicht in wat verwacht wordt van commissarissen inzake langetermijnwaardecreatie
  • Heb je handvatten hoe toezicht op langetermijnwaardecreatie in de praktijk vorm te geven
  • Heb je handvatten voor het in kaart brengen en classificeren van economische, milieu en sociale risico's
  • Heb je handvatten voor wijze waarop economische, milieu en sociale risico's ingebed kunnen worden in bestaand risicomanagement

Inhoud

  • Sessie 1: Uitdagingen langetermijnwaardecreatie vanuit het perspectief van de toezichthouder: Uitleg over toezicht op lange termijn waardecreatie en belangrijke vragen die gesteld kunnen worden.
    prof. dr. D.A. de Waard RA MA en prof. dr. J.A. van Manen RA

  • Sessie 2: Risicomanagement langetermijnwaardecreatie: Het identificeren van duurzaamheidsrisicoÉs, inbedding van bredere economische, milieu en sociale risicoÉs in risicomanagement en transparantie.
    prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA

Bestemd voor

De modules zijn gericht op de brede doelgroep van onder meer accountants (intern en extern), controllers en overige medewerkers uit de financiële kolom, personen in een toezichthoudende rol, investeerders, analisten, MVO managers en MVO-auditors.

prof. dr. Dick de Waard RA Dick de Waard

hoogleraar auditing verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen en als buitengewoon hoogleraar maatschappelijk verantwoord ondernemen aan de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen van University of Curaçao dr. Moises da Costa Gomez.

dr. Nancy Kamp-Roelands RA

Nancy Kamp

bijzonder hoogleraar niet-financiele informatie, integrale verslaggeving en assurance. Sinds 1995 zowel nationaal als internationaal actief op deze vakgebieden middels het ontwikkelen van standaarden, zitting in commissies, clientwerk en onderzoek. Zij heeft aan de wieg gestaan van ontwikkelingen als de International Integrated Reporting Council.

prof. dr. Jaap van Manen Jaap van Manen

Prof. dr. J.A. (Jaap) van Manen is als adviseur verbonden aan Strategic Management Centre. Daarvoor is hij vele jaren als partner verbonden geweest aan PwC Accountants. Hij is emeritus-hoogleraar Ondernemingsbestuur aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Jaap van Manen houdt zich bezig met vraagstukken die betrekking hebben op ondernemingsbestuur, strategie en processen in de boardroom en richt zich daarbij op bestuurders, commissarissen, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Jaap heeft daarbij veel ervaring met familiebedrijven, financiële instellingen en beursfondsen. Jaap van Manen is voorzitter geweest van de Monitoringscommissie Corporate Governance en de Nederlandse Corporate Governance Code 2016 draagt zijn naam.

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online