Continuïteit voor de controlepraktijk - Curacao

Verplichte Cursus

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
18 maart 2022 - Online
Tijd
13:30 - 18:00
Prijs ex. btw
€ 315,00 (leden) / € 365,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Verplicht onderwerp, Controlepraktijk, Online learning
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
4 pe-uren

18 maart 2022 - Online

Extra mogelijkheid

Dit webinar is speciaal bedoeld voor accountants in het Caribisch gebied en Suriname


Continuïteit raakt aan de kern van het accountantsberoep! Daarom gaat deze cursus ook op Continuïteit langs verschillende invalshoeken in. Het jaar 2022 brengt accountants in de controle(praktijk) regelmatig in aanraking met het onderwerp Continuïteit, waarbij in ieder geval 7 aandachtspunten een rol (kunnen) spelen.

Het Bestuur van de NBA heeft voorgeschreven dat u aandacht besteedt aan het onderwerp Continuïteit. De uitwerking van die verplichting is opgenomen in deze cursus. Er is aandacht voor de toepassing in de praktijk aan de hand van afzonderlijke voorbeelden en voor integratie van aspecten aan de hand van een doorlopende casus, waardoor inhoudelijke verdieping mogelijk is.

Doelstelling

De accountant die deelneemt aan deze cursus voldoet aan de verplichting om een geaccrediteerde cursus over Continuïteit te volgen. Daarnaast wordt een meer integrale aanpak van Continuïteit gestimuleerd.

Inhoud

Deze cursus kenmerkt zich door een wisselwerking van theoretische aspecten met hun praktische gevolgen en de koppeling naar de toepassing ervan. De doorlopende casus wordt gebruikt voor belichting vanuit verschillende perspectieven. Ook integratie van die perspectieven komt aan de orde. U krijgt hierdoor een breed beeld aan aspecten over het thema Continuïteit aangeboden.

Introductie

1. Opening en Welkom
2. Programma, Aanpak en Doelstellingen
3. Aanleiding voor deze cursus

Afwisselend kernprogramma

In het kerndeel van de cursus wisselen de beperkte theorie en de doorlopende casus elkaar af in 6 blokken. De theorie wordt in belangrijke mate besproken aan de hand van opdrachten waarbij u analyseert en reflecteert over (het toetsen van) de continuïteitsveronderstelling. Bij de vertaling van de theorie naar de praktijk wordt ook gebruik gemaakt van een Spoorboekje om het overzicht te bewaren.

1. Regelgeving Accountancy: gevolgen voor de controleopdracht en de
    controleverklaring: ?
       a. VGBA, NVCOS 570, 540, 705 en 706, NBA-Handreiking 1147 en NVCOS
        610 met toepassingen uit de praktijk en het tuchtrecht ??
       b. Toepassing op doorlopende casus met signalering van mogelijke gevolgen
2. Regelgeving Externe Verslaggeving ?
       a. BW 2 Titel 9, RJ 170 en 400, IAS 1 en IASB document met het integratieaspect wet-
        en regelgeving met behulp van het Spoorboekje Continuïteit;
       b.Toepassing op doorlopende casus door vragen te formuleren aan het management met
       aandacht voor Early Warning Signalen.
3. Overige onderwerpen:
       a. Faillissementswetgeving en Comfort letters;
       b. Toepassing op doorlopende casus door professionele oordeelsvorming
        en conclusie over de continuïteitsveronderstelling.

De afsluiting bestaat ook uit een korte reflectie op de gevolgen voor de praktijk voor u.

Bestemd voor

Openbaar accountants die aan de verplichting voor het volgen van een geaccrediteerde cursus willen voldoen.

drs. Sytze de Swart RA AA Sytze de ZwartSytze de Swart heeft ruime ervaring als accountant en adviseert al vele jaren ondernemers. Ook is hij een zeer ervaren docent.

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online