PDCA cyclus verouderd?

Kolonel John Boyd US Air Force-piloot en Pentagon-adviseur had een weddenschap dat hij zijn vliegtuig vanuit een nadelige positie binnen 40 seconden kon manoeuvreren in een voordelige positie, waarmee hij elke tegenstander kon verslaan. Naar verluidt heeft hij deze weddenschap nooit verloren. Hij hanteerde de OODA loop met de volgende stappen: 
 
  • Observe: de omgeving van wordt voortdurend gemonitord en voornamelijk externe ontwikkelingen worden geïdentificeerd.
  • Oriënt: op basis van de mogelijke ontwikkeling van de omgeving wordt gekeken naar jouw positie.
  • Decide: er wordt een keuze gemaakt uit de mogelijke omgevingsscenario’s en het responsscenario.
  • Act: het gekozen responsscenario wordt uitgevoerd.
Kolonel Boyd betoogt dat het vermogen om heel snel de OODA-loop te doorlopen belangrijker is voor succes dan individuele kwaliteiten zoals een uitstekend gezichts- of reactievermogen. Als je Plan/Do/Check/Act cyclus en Orient/Obeserve/Decide/Act loop naast elkaar zet zijn er overeenkomsten. Beiden omvatten 4stappen, met ‘Act’ als laatste.
 
Er is ook een fundamenteel verschil. Bij PDCA wordt eerst op de werkvloer iets uitgevoerd waarna het management checkt of de uitvoering bijstelling nodig heeft. De legerleiding keek in de negentiende eeuw van een heuveltop hoe de strijd verliep en stelde de tactiek bij op basis van de ontwikkelingen in het verloop van de veldslag. Bij OODA is er een gedeeld beeld over het resultaat en hoe er wordt geacteerd in verschillende situaties in de vorm van responsscenario’s.
 
De soldaten zijn zo getraind dat zij zelf in staat zijn besluiten te nemen gedurende de strijd op basis van hun observaties ter plekke. De leiding heeft dat mogelijk gemaakt door ze vooraf uit te rusten met de juiste hulpmiddelen, zodat ze niet alleen de beslissingen kunnen nemen, maar ook in staat zijn om te acteren. Dit vereist een andere wijze van besturing gericht op wendbaarheid en een groot aanpassingsvermogen al naar gelang de omstandigheden die zich voordoen. De vragen die opkomen zijn: Is de PDCA verouderd? Kunnen bedrijven iets leren van de OODA loop? 
 
Geschreven door Fred Conijn, managing consultant DynamicControl.nl, auteur van het boek ‘aan de slag met Dynamic Control’ en docent ‘data gedreven management control’ bij het NBA.