Updates: beleid inzake corona en cursussen

Op deze pagina vindt u de laatste nieuwsberichten omtrent beleid inzake corona en cursussen.

NBA Start project NBA HELPT

18 maart 2020 - De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is op 17 maart met een project begonnen om zoveel mogelijk accountants te helpen in deze bijzondere periode.

"Wij zijn ons er van bewust dat er veel wordt gevraagd van accountants. In de eerste plaats hebben ze zelf, of in hun directe omgeving te maken met gezondheidsrisico's. Maar daarnaast staan ze ook hun klanten bij, klanten die met de gevolgen van de corona-uitbraak te maken hebben. Dat geldt voor de controlerend accountant, maar ook voor accountants die het mkb adviseren of accountants die binnen ondernemingen werkzaam zijn," benadrukt directeur Berry Wammes. "NBA HELPT is er voor alle accountants in Nederland."

Via de website van de NBA kunnen accountants bellen met een helpdesk voor specifieke vaktechnische vragen. Veel vragen gaan over uitstel van de aangifte of over bijvoorbeeld hoe om te gaan met onzekerheden rondom de continuïteitsverklaring. Daarnaast delen accountants hun 'best practices' met elkaar en worden op de site zoveel mogelijk FAQ (frequently asked questions) beantwoord door de vakspecialisten van de NBA. Via podcasts worden accountants bijgepraat over de recente ontwikkelingen in het vak.

De beroepsorganisatie heeft een crisisteam ingericht. Alle medewerkers werken vanuit huis. "We hebben ook de mkb-campagne voorlopig stopgezet om ons te kunnen concentreren op zo concreet mogelijke ondersteuning van onze leden. Want dat is voor hen nu het belangrijkste", zegt Berry Wammes. "Voor velen van hen is de situatie ingrijpend: klanten komen in de problemen, misschien komen leden zelf in problemen, controles afronden is ingewikkeld, zzp'ers maken zich zorgen over de toekomst of collega's kunnen ziek worden. En dat zijn nog maar een paar voorbeelden."

De NBA voert intensief overleg met de overheid (verschillende departementen en de belastingdienst). Enerzijds om tegemoet te komen aan hun vraag aan ondersteuning van accountants bij de door het kabinet aangekondigde steunmaatregelen, anderzijds om in de behoeften van onze leden te voorzien en hun dienstverlenende rol voor hun opdrachtgevers zo goed mogelijk te faciliteren.

Ga naar

oranje-lijn.png

NBA start programma om leden te helpen in 'coronatijd'

16 maart 2020 - De NBA start met het programma NBA HELPT, om leden te helpen met uiteenlopende vragen rondom de gevolgen van het coronavirus. Daarvoor zijn alle hulplijnen van de beroepsorganisatie online bij elkaar gezet. De Helpdesk Vaktechniek is op werkdagen langer telefonisch bereikbaar.

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de economie en daarmee ook voor accountants, in alle denkbare functies. NBA HELPT is bedoeld om leden te helpen bij praktische vragen, ondersteuning te bieden en ook om best practices samen te brengen. Daarvoor heeft de NBA alle hulplijnen en relevante informatie makkelijk vindbaar bij elkaar gezet op nba.nl.

Op de nieuwe NBA HELPT-pagina zijn verwijzingen opgenomen naar de diverse helpdesks en contactpersonen binnen de NBA, zoals de helpdesks voor Vaktechniek, Praktijkopleidingen en PE. Ook is contactinfo opgenomen van de afdelingen Opleidingen, Evenementen en Toetsingen. Verder worden relevante publicaties samengebracht en wordt verwezen naar het coronadossier op Accountant.nl. De Helpdesk Vaktechniek is op werkdagen bereikbaar van acht uur 's ochtends tot acht uur 's avonds.

Best practices

Het project NBA HELPT moet de dienstverlening van de NBA richting leden makkelijker en beter toegankelijk maken. In de komende dagen wordt de informatie op de HELPT-pagina's snel uitgebreid, onder andere met veelgestelde vragen (FAQ's). Zo werkt de NBA in overleg met de Belastingdienst nu aan een verklaring voor ondernemers die uitstel van het betalen van belasting willen aanvragen.

Daarnaast wil de NBA leden of kantoren de mogelijkheid bieden om hun kennis en ervaringen te delen met collega's. Via de HELPT-pagina kunnen leden daarvoor tips, tools of andere suggesties doorgeven. Om zaken te delen wordt ook LinkedIn ingezet.

Er is een speciaal crisisteam ingericht binnen de NBA, ook al wordt er inmiddels vanuit huis gewerkt. "We hebben de mkb-campagne voorlopig stopgezet om ons te kunnen concentreren op zo concreet mogelijke ondersteuning van onze leden. Want dat is voor hen nu het belangrijkste", benadrukt directeur Berry Wammes. "Voor velen van hen is de situatie ingrijpend: klanten komen in de problemen, misschien komen leden zelf in problemen, controles afronden is ingewikkeld, zzp'ers maken zich zorgen over de toekomst, collega's kunnen ziek worden, examens worden uitgesteld. En dat zijn nog maar een paar voorbeelden."

Kantoor NBA sluit

Verdere aanscherping van de maatregelen rondom het coronavirus maakt dat het NBA-pand aan de Antonio Vivaldistraat in Amsterdam na dinsdag 17 maart niet meer toegankelijk is. Medewerkers werken waar mogelijk thuis. Alle bijeenkomsten, opleidingen, vergaderingen en events zijn opgeschort. De maatregelen gelden in ieder geval tot en met 6 april.

oranje-lijn.png

Update coronabeleid NBA 15 maart

15 maart 2020 - Omdat de NBA de adviezen en het beleid van de Nederlandse regering nauwgezet volgt, scherpen wij per direct ons coronabeleid aan.

Alle bijeenkomsten zijn tot en met 6 april 2020 opgeschort. Dit geldt voor alle opleidingen, events en vergaderingen. Dus ook voor de kleinere bijeenkomsten met minder dan 25 personen.

Nadere informatie volgt maandag 16 maart.

 

oranje-lijn.png

UPDATE: beleid inzake corona en evenementen

12 maart 2020 - De snelle verspreiding van het coronavirus veroorzaakt op dit moment veel maatschappelijke onrust.

NBA Opleidingen volgt nauwlettend de informatie en adviezen van het RIVM, de GGD en het kabinetsbesluit. In dat kader nemen we de volgende maatregelen:

  • Een maximum van 25 personen voor cursussen; 
  • De cursussen of bijeenkomsten met meer dan 25 personen worden voor de komende vier weken (tot en met 10 april) geannuleerd. Wekelijks wordt er besloten over verlenging;
  • Mocht u zich hebben aangemeld voor een cursus dan wordt u vanzelfsprekend geïnformeerd;
  • De NBA neemt zelf extra hygiënemaatregelen in het pand. Ook staat er op diverse plekken desinfecterende handgel ter beschikking. Wij hebben onze cursuslocaties gevraagd om passende hygiënemaatregelen te treffen;
  • Conform de landelijke richtlijn worden er geen handen geschud bij wijze van begroeting.
  • Houd u aan de aanwijzingen van het RIVM en check deze voordat u mogelijk een bijeenkomst bijwoont.

Maak zelf een goede inschatting of het verantwoord is om een bijeenkomst bij te wonen. Verder verwijzen wij naar de adviezen van het RIVM ten aanzien van persoonlijke hygiënemaatregelen. Actuele informatie treft u op de website van het RIVM.

Mocht u verder vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met ons op telefoonnummer 020 - 301 02 00 of opleidingen@nba.nl

Wij kijken graag samen met u naar passende oplossingen en hopen een bijdrage te kunnen leveren om verdere verspreiding te voorkomen. Wij vertrouwen er op dat u begrip heeft voor deze maatregelen die wij helaas moeten nemen.