Verplicht onderwerp 2021: Continuïteit

Het bestuur heeft voor alle accountants, met uitzondering van overheidsaccountants, in 2021 het onderwerp ‘Continuïteit’ als verplicht onderwerp vastgesteld. Openbaar accountants die in 2021 controlewerkzaamheden verrichten en de intern accountants (wanneer andere accountants in het kader van Standaard 610 gebruik maken van hun werkzaamheden) moeten de cursus ‘Continuïteit’ volgen. Voor de andere ledengroepen betekent deze verplichting dat je in je PE-portfolio 2021 (minstens) vier uur aandacht dient te besteden aan het thema ‘Continuïteit’. Het voldoen aan deze verplichting is vormvrij. Je kunt een cursus volgen maar ook andere leeractiviteiten zijn mogelijk, of een combinatie daarvan.  

oranje-lijn.png

Als accountant in business betekent deze verplichting dat je in je PE-portfolio 2021 (minstens) vier uur aandacht dient te besteden aan het thema ‘Continuïteit’. Het voldoen aan deze verplichting is vormvrij. Je kunt een cursus volgen maar ook andere leeractiviteiten zijn mogelijk, of een combinatie daarvan. Van belang is dat je goed beoordeelt hoe het thema van je keuze past binnen je eigen ontwikkeling en wat daarmee bereikt moet worden.

oranje-lijn.png

Ben je een accountant werkzaam in de samenstel en adviespraktijk dan betekent het verplicht onderwerp 2021 dat je in jouw PE-portfolio 2021 (minstens) vier uur aandacht dient te besteden aan het thema ‘Continuïteit’. Met het volgen van 1 of meer van onderstaande cursussen adresseer je een mogelijk thema binnen het verplicht onderwerp 2021 Continuïteit. Tenzij je controlerend accountant bent kun je aan dit onderwerp in brede zin invulling geven. Van belang is dat je goed beoordeelt hoe het thema van je keuze past binnen je eigen ontwikkeling en wat daarmee bereikt moet worden.

oranje-lijn.png

Je dient als intern accountant een geaccrediteerde cursus over Continuïteit te volgen, als je deel uitmaakt van een team dat in 2021 een (vrijwillige) (interne) jaarrekeningcontrole uitvoert en wanneer andere accountants in het kader van Standaard 610 gebruikmaken van jouw werkzaamheden. In elk ander geval kun je voldoen aan de criteria behorend bij het verplichte thema ‘Continuïteit’ en is de invulling vormvrij.