Verplicht onderwerp 2021: Continuïteit

Het bestuur heeft voor alle accountants, met uitzondering van overheidsaccountants, in 2021 het onderwerp ‘Continuïteit’ als verplicht onderwerp vastgesteld. Openbaar accountants die in 2021 controlewerkzaamheden verrichten en de intern accountants (wanneer andere accountants in het kader van Standaard 610 gebruik maken van hun werkzaamheden) moeten de cursus ‘Continuïteit’ volgen. Voor de andere ledengroepen betekent deze verplichting dat je in je PE-portfolio 2021 (minstens) vier uur aandacht dient te besteden aan het thema ‘Continuïteit’. Het voldoen aan deze verplichting is vormvrij. Je kunt een cursus volgen maar ook andere leeractiviteiten zijn mogelijk, of een combinatie daarvan.