Actualia public auditing en accounting

trends en ontwikkelingen

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
24 november 2022 - Sassenheim
Tijd
10:00 - 16:15
Prijs ex. btw
€ 575,00 (leden) / € 650,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Audit (Internal), Assurance & Accountancy, Finance, Strategie & Performance, Fiscaal, Juridisch & Advies
Bestemd voor
Accountants in business, Controllers, Overige financieel professionals
Niveau
Fundamental
Publieke Sector
5 pe-uren

24 november 2022 - Sassenheim


RC's en CPC's kunnen deelnemen tegen de ledenprijs

"Public and private management are fundamentally alike in all unimportant respects"
Wallace Sayre

Public auditing heeft als doelstelling om Goed Openbaar Bestuur te helpen realiseren en publieke verantwoording te bevorderen en mee vorm te geven. Essentieel voor het ontwikkelen van bestuurskracht en een effectieve reporting supply chain zijn heldere doelen en verwachtingen, duidelijk belegde verantwoordelijkheden en adequate financiële en niet-financiële informatie voor sturing en verantwoording. Een goede interne audit (afdeling) en een onafhankelijke, professioneel-kritische externe auditor zijn onmisbare schakels in de keten. Financial auditing, performance auditing en compliance auditing zijn de hoofdgerechten op het public auditmenu.

Hoe kunnen we aan de 'technische laag' van auditing de bredere blik op het 'waartoe?' en 'met wie?' toevoegen? En wat heeft het diepere inzicht in de eigenaardigheden van het management in de publieke sector, met de daarbij passende concepten en definities, ons te bieden?

Het erkennen en doorgronden van deze fundamentals stelt ons in staat om de vertaalslag te maken naar effectieve publieke verslaggevings- en auditconcepten: naar daadwerkelijk publieke verantwoording afleggen over gerealiseerde publieke waarde aan de stakeholders - verticaal én horizontaal. Uiteraard doen wij in onze verkenning van actualia rond rechtmatigheid, doelmatigheid/doeltreffendheid en IPSAS/EPSAS onverminderd ons voordeel met beproefde privaat gedachtegoed zoals Integrated Reporting, IFRS of RJ-uitingen.

Doelstelling
Tijdens de Public auditing en accounting: trends en ontwikkelingen dag gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • Inzicht verdiepen in het eigene van de publieke sector en de verslaggeving en audit daarbinnen
  • Leren over actualia in verslaggeving en controle binnen de verschillende deelsectoren binnen het publieke domein
  • Leren over de (on)mogelijkheden in wet- en regelgeving
  • Denkkaders opdoen over de rol van de controlerend accountant & kwaliteitsissues
  • Inzicht opdoen over wat je kan/moet vinden van (organisatie) gedrag
  • Leren over ontwikkelingen op verslagleggingsgebied in de publieke sector aangaande niet-financiële informatie
  • Handvatten opdoen om de samenwerking tussen externe auditors en (interne) financials verder te optimaliseren

Inhoud
Tijdens deze Public auditing en accounting dag gaan we kijken hoe we inzichten en ontwikkelingen uit de bestuurskunde en bedrijfseconomie (meer) kunnen integreren in ons denken over 'Goed Bestuur' en public auditing en accounting.

Wat zien we aan ontwikkelingen in het bestuurlijk denken en hoe beïnvloeden deze de principes en praktijken van publieke verantwoording en public auditing? Welke nieuwe auditvormen zijn in opkomst? Hoe doe je recht aan de 'eigenheid' van de publieke sector? En wat pak je als individuele financial/(internal) auditor zelf op?

De dag pretendeert niet DE antwoorden aan te kunnen reiken, maar ambieert wel het denken aan te scherpen en het platform te bieden voor de dialoog over ontwikkelingen en hun (mogelijke) betekenis.

Bestemd voor
Accountants (AA/RA's), (register)controllers (RC's), Certified Public Controllers (CPC's) en andere financiële professionals die werkzaam zijn bij of voor de overheden en organisaties in de (semi-) publieke sector. Deze cursus is ook geschikt voor controlerend accountants, adviseurs en interim managers die als financiële professional voor deze sectoren werkzaam zijn, en voor non-financials zoals beleidsmedewerkers en strategen die zich op de wondere wereld van publieke verantwoording en publieke controle willen oriënteren

dr. Martin Dees RA

Martin is strategisch adviseur accountancy bij de Algemene Rekenkamer. Hij was ook werkzaam bij KPMG accountants en het ministerie van Financiën.

drs. Koos Vos RA coördinator publieke sector bij de NBA, vanuit de beroepsorganisatie al enkele jaren betrokken bij deze vraagstukken.

De cursus vindt plaats in Van der Valk Sassenheim-Leiden in Sassenheim

Adres

Van der Valk Sassenheim-Leiden Warmonderweg 8 Sassenheim Telefoonnummer (0252) 21 90 19 E-mailadres banqueting@sassenheim.valk.com