Actualiteiten regelgeving accountancy *Vernieuwd*

Gemengde praktijk

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
12 december 2022 - Nieuwegein
Tijd
15:00 - 20:00
Prijs ex. btw
€ 395,00 (leden) / € 450,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Accountancy Samenstelpraktijk, Controlepraktijk, Governance, Risk & Compliance
Bestemd voor
Openbaar accountants
Niveau
Advanced
Accountancy
4 pe-uren

12 december 2022 - Nieuwegein


De wet- en regelgevende instanties hebben een grote invloed op het beroep van accountant. Wat zijn de actualiteiten die daarin nu spelen? Het zijn de actualiteiten uit 2022 en die voorzien zijn voor 2023 die met u worden besproken.

Leerdoelen
U leert de actuele ontwikkelingen in de regelgeving in 2022 en de verwachtingen voor 2023 kennen op het gebied van de wettelijke regelingen en de beroepsregels die de van toepassing zijn op de accountant en het accountantsberoep.

Inhoud
Met een korte schets van het wet- en regelgevend kader voor de accountancy wordt een basis gelegd voor de daaropvolgende onderwerpgerichte behandeling.

Per onderwerp wordt eerst toegelicht wat de wijzigingen zijn die worden voorgesteld of zijn ingevoerd. Daarna wordt met de deelnemers gediscussieerd over de [mogelijke] gevolgen van de aanpassingen in de wet- en regelgeving. Op deze wijze ontstaat een combinatie van kennisoverdracht en uitwisseling van gefundeerde meningen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde.

Introductie

 • Inleiding over deze cursus
 • Het raamwerk van de wet- en regelgeving
 • Aanpak in het vervolg van de cursus

Actualiteiten per onderwerp

 • De wijzigingsvoorstellen voor de toekomst van het accountantsberoep: rapporten en reacties
 • Wijzigingen in de VGBA en de ViO in 2022 en voorzien voor 2023
 • De herziening van de NV COS Algemeen (17.2.2022)
 • De wijzigingen in NV COS: controleopdrachten en daarmee samenhangende wijzigingen met de nieuwe Standaard 315 over risicoanalyse
 • De wijzigingen in de NVCOS voor aan assurance verwante opdrachten: Standaard 4410 en aan te passen Standaard 4400N
 • NBA-Handreikingen voor 2022/2023
 • NBA-Alert 45
 • Vooruitkijken naar 2023: de invoering van een nieuw kwaliteitssysteem.

De deelnemers reageren/discussiëren aan de hand van stellingen die zijn afgeleid van de actuele onderwerpen. Door nieuwe regelgeving kan het programma worden aangepast aan de actualiteit.

Werkvormen
De volgende werkvormen komen tijdens deze training aan bod;

 • Kennisoverdracht
 • Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen
 • Reflectie

Bestemd voor
MKB-accountants, Openbaar accountants

drs. Sytze de Swart RA AA

Sytze de Swart heeft ruime ervaring als accountant en adviseert al vele jaren ondernemers. Ook is hij een zeer ervaren docent.

De cursus vindt plaats in Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht in Nieuwegein

Adres

Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht Buizerdlaan 10 Nieuwegein Telefoonnummer (030) 608 41 22 E-mailadres sales@fletcherhotelnieuwegein.nl