Actualiteiten regelgeving samenstelpraktijk

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
10 maart 2022 - Online
Tijd
13:00 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 395,00 (leden) / € 450,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Audit (Internal), Assurance & Accountancy
Bestemd voor
MKB-accountants, Openbaar accountants
Niveau
Advanced
Accountancy
4 pe-uren

Deze cursus is helaas vol. Kies een andere datum of geef je op voor de wachtlijst.

De wet- en regelgevende instanties hebben een grote invloed op het beroep van accountant. Wat zijn de actualiteiten die daarin nu spelen? Het zijn de actualiteiten uit 2022 en de verwachtingen voor 2023 die met je worden besproken.

Leerdoelen   
Je kent de actuele ontwikkelingen in de regelgeving in 2022 op het gebied van de wettelijke regelingen en de beroepsregels die de van toepassing zijn op de accountant en het accountantsberoep in de samenstelpraktijk.

Inhoud           
Met een korte schets van het wet- en regelgevend kader voor de accountancy wordt een basis gelegd voor de daaropvolgende onderwerpgerichte behandeling.

Per onderwerp wordt eerst toegelicht wat de wijzigingen zijn die worden voorgesteld of zijn ingevoerd. Daarna wordt met de deelnemers gediscussieerd over de (mogelijke) gevolgen van de aanpassingen in de wet- en regelgeving.

De volgende onderwerpen komen aan de orde.

Introductie

 • Inleiding over deze cursus
 • Het raamwerk van de wet- en regelgeving en de HRA-/mkb-bundel van de NBA
 • Aanpak in het vervolg van de cursus

Actualiteiten per onderwerp

De wijzigingsvoorstellen voor de toekomst van het accountantsberoep: rapporten en reacties

 • Wijzigingen in de VGBA
 • De wijzigingen in de NVCOS voor de samenstelpraktijk (17.2.2022)
 • De wijzigingen in de NVCOS voor aan assurance verwante opdrachten: het samenstellen van jaarrekeningen met Standaard 4410, Overheidssubsidies met de Standaarden 4400N, 4415N en 4416N.
 • De Permanente Educatie in 2022
 • NBA-Handreikingen
 • NBA-Alert 45 over Gebeurtenissen na de balansdatum
 • Jurisprudentie van de Accountantskamer en het College van beroep voor het bedrijfsleven over de samenstelpraktijk
 • De toetsingsprogramma’s van de Raad voor Toezicht

De deelnemers reageren/discussiëren aan de hand van stellingen die zijn afgeleid van de actuele onderwerpen. Door nieuwe regelgeving kan het programma worden aangepast aan de actualiteit.

Werkvormen
De volgende werkvormen komen tijdens deze training aan bod;
- Kennisoverdracht
- Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen
- Reflectie

Bestemd voor
MKB-accountants, Openbaar accountants

drs. Sytze de Swart RA AA

Sytze de Swart heeft ruime ervaring als accountant en adviseert al vele jaren ondernemers. Ook is hij een zeer ervaren docent.