AO nieuwe stijl voor financials

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
10 mei 2022 - Nieuwegein
Tijd
09:30 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 650,00 (leden) / € 725,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Governance, Risk & Compliance, IT, Data & Digitalisering
Bestemd voor
Accountants in business, Controllers, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Finance in business
6 pe-uren

Als RC kom je in aanmerking voor de ledenprijs.

Het vakgebied administratieve organisatie (AO) is meer dan 100 jaar oud, maar staat nog steeds in de belangstelling. Tekortkomingen in de administratieve organisatie worden volop in de media besproken. Denk aan de financiële debacles zoals bij Imtech, Vestia, en Amarantis en niet naleven van wet-en regelgeving zoals de Polen-fraude bij het UWV of het niet signaleren van witwaspraktijken door de ING en ABNAmro.

AO kan niet meer los worden gezien van IT-ontwikkelingen. De mogelijkheden van data-analytics, RPA en process mining hebben een vergaande invloed op de inrichting van de informatieverzorging en de wijze waarop risico's kunnen worden gemitigeerd. Het online werken betekent dat de risico's van een beveiligde IT omgeving nog zichtbaarder worden. De afgelopen periode laat zien dat ook bedrijven die een 'in control statement' hebben afgegeven, failliet gaan of door de overheid gered moeten worden. Nadruk op de formele standaardmaatregelen als controle-technische functiescheiding en procedures leiden vaak tot een starheid van handelen. Dit remt flexibiliteit en innovatief gedrag in organisaties af. En wellicht nog belangrijker: deze maatregelen leveren niet altijd de beoogde effectiviteit.

De klassieke AO, met dikke handboeken, instructies en functiescheidingen schiet daarom te kort. In de loop der tijd is er een AO nieuwe stijl ontstaan. De keuze van beheersmaatregelen is hierbij niet alleen afhankelijk van de typologie van de organisatie maar is afgestemd op de sturing van medewerkers binnen de organisatie en de mogelijkheden die de informatietechnologie biedt. Sturing op basis van het voorschrijven van werkzaamheden door procesbeschrijvingen zal hierbij steeds minder vaak voorkomen. AO-professionals moeten risicogericht beheersmaatregelen ontwerpen, rekening houdend met IT-mogelijkheden en soft controls, die in de complexe organisatie voldoende zekerheid bieden om de doelstellingen te realiseren.

Doelstelling

Na afloop van deze cursus overzie je:

  • De ontwikkeling binnen het vakgebied administratieve organisatie;
  • De wisselwerking tussen administratieve organisatie, informatietechnologie, management control en operational excellence;
  • Hoe je de effectiviteit en efficiency van jouw administratieve organisatie kan verbeteren.

Inhoud

  • De ontwikkeling van administratieve organisatie: van Starreveld tot en met ontwikkelingen zoals process mining, robotic process automation, big data en blockchain;
  • De impact van verschillende wijzen van sturing (management control en procesbeheersing) op de inrichting van de administratieve organisatie;
  • Vastlegging van de administratieve organisatie door het transparant maken en verbinden van doelstellingen en risico's, sturing en beheersingsmaatregelen en managementinformatie over effectiviteit en naleving;
  • Analyse en verbeteringen van de administratieve organisatie op het gebied van interne beheersing, informatieverzorging en informatiemanagement.

Bestemd voor

Financial executives die betrokken zijn bij de inrichting, evaluatie en verbetering van de administratieve organisatie.

prof. dr. Arco van de Ven RA

Arco is hoogleraar Bestuurlijke Informatievoorziening aan TIAS School for Business and Society, partner ACN Management Consultants en voormalig hoogleraar Controlling aan de Open Universiteit Nederland. Arco is programmadirecteur geweest van diverse post-initiële opleidingen (CPC en RC aan de Erasmus Universiteit en FC aan de Open Universiteit). Hij heeft vele (interim) functies als financieel directeur, controller en adviseur vervuld. Arco heeft bijdragen geleverd aan diverse boeken en van hem zijn publicaties en columns verschenen op het gebied van risicomanagement, administratieve organisatie en controlling. Hij heeft aan vele post-experience cursussen gedoceerd, waaronder RSM, Vlerick en diverse postinitiële opleidingen aan de EUR. Arco is lid van de Raad van Toezicht en voorzitter van de auditcommissie van Aafje en is in het verleden voorzitter/lid van de RvC van de woningbouwcorporatie Trivire, voorzitter van RvC van Supermarktfonds.nl en lid van de Raad van Tucht van de VRC geweest.

De cursus vindt plaats in Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht in Nieuwegein

Adres

Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht Buizerdlaan 10 Nieuwegein Telefoonnummer (030) 608 41 22 E-mailadres sales@fletcherhotelnieuwegein.nl