Auditmethodiek

Leer zelfstandig auditontwerpen opstellen

Details

Cursusduur
3 dagen
Datum en locatie
28 maart 2023, 25 april 2023, 23 mei 2023 - Utrecht
Tijd
13:00 - 16:00, 13:00 - 16:00, 13:00 - 16:00
Prijs ex. btw
€ 1.895,00 (leden) / € 2.095,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Audit (Internal), Assurance & Accountancy
Bestemd voor
Auditors, Intern accountants, Overheidsaccountants
Niveau
Fundamental
Accountancy
32 pe-uren

28 maart 2023, 25 april 2023, 23 mei 2023 - Utrecht


De auditor geeft het management (aanvullende) zekerheid over de wijze waarop risico's - die realisatie van de organisatiedoelstellingen bedreigen – worden beheerst. Mocht deze risicobeheersing onvoldoende blijken, dan dient de auditor het bestuur en het management hierover te informeren en te adviseren. Hiermee levert de auditor een belangrijke bijdrage aan het lerend vermogen van de organisatie.

Het is voor het bestaansrecht en de geloofwaardigheid van de interne auditfunctie van groot belang dat de audits relevant zijn en zowel deugdelijk als doelmatig worden uitgevoerd. Een goed auditontwerp is hiervoor randvoorwaardelijk. Tijdens deze cursus behandelen we alle onderdelen van het auditontwerp. We lichten toe:

 • hoe de auditcontext en de kennisbehoefte van de opdrachtgever in kaart kunnen worden gebracht;
 • hoe aan de hand van de auditcontext en de kennisbehoefte het audittype kan worden bepaald en de kennisbehoefte kan worden vertaald naar een passende auditdoelstelling;
 • hoe op basis van referentiekaders een normenkader kan worden opgesteld;
 • hoe gegevens kunnen worden verzameld, verwerkt en geanalyseerd en hoe op basis hiervan een oordeel kan worden gevormd; en
 • hoe de uitkomsten van de audit kunnen worden gerapporteerd (zonder weerstand op te roepen).

Je volgt tijdens deze cursus de e-learning Auditmethodiek. Dat doe je tijd- en plaatsonafhankelijk, dus waar en wanneer je zelf wil. De kennis die je tijdens het doorlopen van deze e-learning opdoet, pas je direct toe in de praktijk. Je stelt namelijk tijdens deze cursus in kleine groepjes een auditontwerp op voor een internal/operational audit binnen een organisatie waar één van de groepsleden werkzaam voor is. Tijdens de bijeenkomsten, die je zowel fysiek als digitaal kunt bijwonen, ontvang je feedback op je auditontwerp van medestudenten en de docent. Vanzelfsprekend bestaat er tijdens deze bijeenkomsten alle ruimte voor het stellen van vragen.

Doelstelling
Na afloop van deze cursus is de deelnemer is staat zelfstandig auditontwerpen voor internal/operational audits in de eigen praktijk op te stellen.

Inhoud

 • E-learning: Auditcontext (ca. 1 uur)
 • Opdracht 1: Opstellen auditcontext (ca. 3 uur)
 • Bijeenkomst 1: Bespreken auditcontext (3 uur)
 • E-learning: Conceptueel ontwerp (ca. 2 uur)
 • Opdracht 2: Opstellen auditcontext en conceptueel ontwerp (ca. 9 uur)
 • Bijeenkomst 2: Bespreken auditcontext en conceptueel ontwerp (3 uur)
 • E-learning: Technisch ontwerp (ca. 3 uur)
 • Opdracht 2: Opstellen technisch ontwerp (ca. 5 uur)
 • Bijeenkomst 3: Bespreken volledig auditontwerp (3 uur)

Bestemd voor
Je bent werkzaam als internal/operational auditor of interne accountant en van jou wordt verwacht een oordeel te kunnen vormen of te kunnen adviseren over de kwaliteit van risicobeheersing binnen jouw organisatie.

Alexander Babeliowsky Alexander Babeliowsky heeft meer dan 25 jaar ervaring als adviseur op het gebied van audit en control. Hij beschikt dan ook over ruime ervaring in zowel het inrichten als beoordelen van organisaties. Sinds 2001 is hij als docent verbonden aan de post-initiële opleiding Internal Auditing & Advisory van Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook is hij docent aan de post-hbo-opleiding Operational Auditing van Hogeschool Avans+.

De cursus vindt plaats in Ferocia Opleiding en Trainingen B.V. in Utrecht

Adres

Ferocia Opleiding en Trainingen B.V. Atoomweg 50 Utrecht E-mailadres trainingen@ferocia.nl