Beoordelings- en functioneringsgesprekken

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
13 oktober 2022 - Nieuwegein
Tijd
09:30 - 21:00
Prijs ex. btw
€ 775,00 (leden) / € 825,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden
Bestemd voor
MKB-accountants
Niveau
Advanced
Accountancy
9 pe-uren

13 oktober 2022 - Nieuwegein


Als leidinggevende is het je taak aan deze zaken aandacht te besteden en de belangen van de medewerker te verenigen met die van je kantoor. Door op een objectieve, respectvolle manier de ontwikkelpunten van de afgelopen periode te evalueren, optimaliseer je het verloop en het rendement van deze gesprekken. Ook het wederzijds bijstellen van verwachtingen komt hierbij dus aan bod.

Er is de laatste tijd nogal wat kritiek op het beoordelingsgesprek. Zouden we dit gesprek niet beter kunnen afschaffen? Wij denken van niet. We moeten het alleen veranderen. Te vaak wordt het beoordelingsgesprek eerder een "veroordelingsgesprek". Traditiegetrouw ligt de focus dan op het verleden. Hoe heeft een medewerker het afgelopen jaar gepresteerd, wat ging er fout? De focus van de evaluatie kan positiever en ook meer naar de toekomst. Het nieuwe stijl beoordelingsgesprek: wat gaat goed en wat kan er nog worden verbeterd.

De kern van deze aanpak is het feit dat de medewerkers meer in de "lead" worden gezet bij het formuleren van de doelstellingen voor de komende periode. Er wordt vooral gekeken naar de zaken die wel goed gaan, in plaats van op de minder goede kanten in te zoomen. De hoofdvragen zijn: hoe zorgen we dat een medewerker meer kan, meer weet en beter is dan een jaar geleden?

Het functionerings- of ontwikkelgesprek wordt vaak verward met het beoordelingsgesprek. Bij beide evaluatiegesprekken gaat het om het beoordelen en functioneren van de medewerker. Ze dienen uiteindelijk hetzelfde doel. Formeel zit het verschil in de invulling en benadering van deze gesprekken. Het functioneringsgesprek is meer gericht op de ontwikkeling van de medewerker, door doelen van de medewerker en de organisatie op elkaar af te stemmen. Het is een motiverend gesprek met het oog op de toekomst van de medewerker. Zijn de resultaten bevredigend? Is de werksfeer goed? En is er nog voldoende "drive" om tot de gewenste resultaten te komen? Het beoordelingsgesprek is meer een evaluatiegesprek dat gaat over concrete met elkaar afgesproken en vaak meetbare doelstellingen. Beide gesprekken zijn gericht op de bijdrage die de medewerker (samen met de leidinggevende) kan leveren aan het succes uw kantoor. Welke doelen spreek je met elkaar af en wat heb je hiervoor van elkaar nodig?

Doelstelling
In de training Functionerings- en ontwikkelgesprekken leer je deze gesprekken op professionele wijze te voeren. Je krijgt inzicht in het nut van de verschillende gespreksvormen en je leert vooral wanneer je deze inzet. Wij trainen je uitgebreid in verschillende gesprekstechnieken, waardoor het gesprek soepel en vooral ook vruchtbaar verloopt. Negatieve feedback geven en lastige (emotionel) situaties komen daarbij ook aan bod. Na afloop van de training weet je hoe je zich goed voorbereidt en welke stappen je dient te zetten om ervoor te zorgen dat de gesprekken doeltreffend zijn en motiverend werken.

Inhoud

 • Voorbereiding van gesprek
 • Verschillen tussen beoordeling- en functioneringsgesprek
 • Gespreksmodel bij beoordelen
 • Sturen op Input en/of op output?
 • Het evaluatiegesprek van de juiste opbouw en structuur voorzien
 • Gespreksmodel bij functioneren
 • De vier V's als richtlijn
 • Effectieve gesprekstechnieken; LSD, slecht nieuwsgesprek
 • De STAR-methode als hulpmiddel
 • Feedback geven en ontvangen
 • Omgaan met lastige situaties, bezwaren en emoties
 • Doelen stellen met SMART
 • Conclusies trekken en afspraken maken
 • Do's & don'ts algemeen

De training is op de accountantspraktijk gericht. 'Real life'-cases worden besproken en geoefend. De trainer structureert de training en zorgt voor theoretische input. Hij fungeert als katalysator bij vragen en discussies. Het is een dynamische training, waarin hard gewerkt wordt maar meestal ook veel gelachen.

Bestemd voor

MKB-accountants

drs. Adriaan Bredero organisatieadviseur, trainer en coach bij NIS Training

De cursus vindt plaats in Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht in Nieuwegein

Adres

Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht Buizerdlaan 10 Nieuwegein Telefoonnummer (030) 608 41 22 E-mailadres sales@fletcherhotelnieuwegein.nl