Communicatie in complexe en strategische functies

Details

Cursusduur
3 dagen
Datum en locatie
27 juni 2022, 8 juli 2022, 23 september 2022 - Ijsselstein Ut
Tijd
09:30 - 16:30, 09:30 - 16:30, 09:30 - 16:30
Prijs ex. btw
€ 2.300,00 (leden) / € 2.450,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden, Strategie
Bestemd voor
Accountants in business, Auditors, Intern accountants, Openbaar accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Expert
Finance in business
17 pe-uren
Als RC kom je in aanmerking voor ledenprijs.


Als je opereert in een complex speelveld, is het van groot belang om je inhoudelijke kennis op de juiste manier over te brengen. In de communicatie met en binnen de directie, RvC, aandeelhouders en/ of toezichthoudende partijen zoals DNB, AFM is de kans groot dat het met de nodige diplomatie gepaard dient te gaan.

Deze training is ontwikkeld om je juist in deze situaties meer slagkracht te geven. Je maakt je een unieke combinatie van communicatietechnieken eigen, op een zo toegesneden mogelijke manier. In een assessment voorafgaand aan de trainingsdagen worden je sterktes en valkuilen rondom communicatie in kaart gebracht. Dit vormt de basis voor je persoonlijke ontwikkelplan en is waar we samen tijdens deze training op richten.

Doelstelling

We gaan aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • Krijg beter inzicht in je persoonlijke communicatiesterktes en valkuilen
  • Vergroot je kennis over de drijfveren van gesprekspartners
  • Verbreed je palet van communicatietechnieken
  • Maak een persoonlijk ontwikkelplan om technieken te oefenen en de groei in communicatie te bestendigen

Inhoud

Het programma bestaat uit een assessment van een dagdeel en drie trainingsdagen in een groep van maximaal zes deelnemers.

Tijdens de trainingsdagen staan de volgende aspecten centraal:

  • De juiste doorvraagmethodes hanteren om te weten wat er werkelijk speelt
  • Inzicht krijgen in de drijfveren van gesprekspartners zowel op individueel als groepsniveau
  • Kunnen communiceren waarbij je duidelijk bent en ook de kool en de geit spaart
  • Mensen kunt bewegen acties te doen die jij wilt dat ze die doen

Voor het assessment wordt een individuele afspraak gepland van een dagdeel. Het assessment brengt de sterktes en valkuilen in beeld en vormt daarmee het individuele ontwikkelplan voor de trainingsdagen.

Tijdens de trainingsdagen breng je delen vanuit je ontwikkelplan in.

Bestemd voor

Financials in strategische functies, professionals die verantwoording vragen of afleggen aan bestuurlijke of toezichthoudende organen. Deelnemers zijn bijvoorbeeld werkzaam binnen directie, bestuur of als compliance manager/ officer. De gezamenlijkheid is dat zij te maken hebben met stakeholders, intern en/of extern, waarin verantwoording afleggen essentieel is en belangen (deels) kunnen afwijken.

Een quote van een oud-deelnemer, financieel directeur bij een verzekeraar:
"In de training zijn wij uitgebreid ingegaan op verschillende aspecten van communicatie met als doel om effectiever te communiceren. Na een uitgebreide test vooraf volgde een intake aan de hand van een profiel en een persoonlijke rapportage. Dit was een waardevol inzicht voor het vervolg van de training, waar een aantal keren naar werd terug verwezen. Tijdens de training werden achtergronden en theorieën over communicatie en hoe hiermee om te gaan afgewisseld met praktijksituaties. Actieve participatie van de deelnemers stond centraal. Al met al een waardevolle training waarvan ik onderdelen al direct in de praktijk kon toepassen''.

drs. Guido Dik

Guido DikBusiness coach en geaccrediteerd internationaal NLP Master Trainer.

De cursus vindt plaats in Vergadercentrum IJsselstaete in Ijsselstein Ut

Adres

Vergadercentrum IJsselstaete Industrieweg 31 Ijsselstein Ut Telefoonnummer (030) 752 59 13 E-mailadres info@ijsselstaete.com