Corporate Governance in de boardroom

De weg naar optimaal bestuur en toezicht

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
12 december 2022 - Utrecht
Tijd
09:30 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 750,00 (leden) / € 850,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Finance, Strategie & Performance, Governance, Risk & Compliance
Bestemd voor
Accountants in business, Controllers, Overige financieel professionals
Niveau
Expert
Finance in business
6 pe-uren

Als RC kom je in aanmerking voor het ledentarief.

Als (toekomstig) lid van de directie of raad van commissarissen van een vennootschap word je geacht het belang van de vennootschap te behartigen.

In Nederland kennen we het stakeholders model wat betekent dat je de belangen van alle stakeholders, zoals aandeelhouders, werknemers, financiers, leveranciers, klanten en andere belanghebbenden mee moet wegen in je besluitvorming. Maar wat is dan het ‘belang van de vennootschap’ en hoe maak je de juiste afwegingen?

In de wet en praktijk vatten we de spelregels over de organisatie van de leiding en het toezicht daarop en de besluitvorming door leidinggevende organen samen onder de naam corporate governance. Kennis van corporate governance is essentieel om goed te kunnen functioneren in een leidinggevende of toezichthoudende functie.

Is je kennis over corporate governance nog up-to-date? Heb je helder voor ogen welke rol je vervult en wat je daarbij behorende rechten en verplichtingen zijn? Hoe navigeer je succesvol tussen de conflicterende belangen? Wat zijn de aansprakelijkheidsrisico’s en hoe voorkom je aansprakelijkheid?

De focus in deze cursus ligt op de vereisten van goed bestuur en toezicht tegen de achtergrond van het belang van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming. In de cursus worden tools aangereikt om om te gaan met de verschillende stakeholders en om tot zorgvuldig bestuur en toezicht te komen. Na afloop kun je zelf beter beoordelen welke afwegingen directies en raden van commissarissen kunnen, mogen, en soms moeten maken.

Er is de nodige ruimte om in te gaan op concrete vragen en om onderling praktijkervaringen uit te wisselen. De docenten combineren een sterke theoretische kennis met praktijkervaring op het hoogste niveau.

Inhoud
Henk Arnold Sijnja en Marinus Wisselink behandelen de volgende onderwerpen vanuit respectievelijk het juridisch kader en de praktijk:

OCHTEND: Inleidend | Algemeen | Juridisch

 • Bestuursmodellen (two-tier, one-tier, structuurregime, concernverhoudingen)
 • Wettelijk en regelgevend kader
 • Het vennootschappelijk belang | stakeholders model
  • Privaat gehouden ondernemingen / private equity / familieondernemingen
  • Beursgenoteerde ondernemingen
  • Concernverbanden / multinational
 • Corporate governance | Codes en best practices
 • Case studies op basis van rechtspraak
 • Internationale ontwikkelingen
 • Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders

MIDDAG:  De complexiteit in de praktijk

 • Het vennootschappelijk belang uitgediept
 • Wat gebeurt er in de board room?
 • De spanning tussen shareholders en stakeholders
 • Hoe speel je het machtsspel als de belangen groter worden?
 • De Ondernemingsraad; vriend of vijand?
 • Wie is er de baas binnen alle stakeholders?

Doelstelling
Na afloop van de cursus heb je de volgende leerdoelen bereikt:

 • Up-to-date kennis van corporate governance, zowel in de praktijk als in de wet- en regelgeving
 • Nieuwe inzichten opgedaan rondom de complexiteit van de belangenafwegingen; aandeelhouders, werknemers, financiers, leveranciers, klanten, etc.
 • Antennes ontwikkeld om strategie en dynamiek van de diverse stakeholders te identificeren
 • Tools aangereikt gekregen om tot zorgvuldige besluitvorming te komen als bestuurder en commissaris
 • Tools aangereikt gekregen om complexe besluitvorming succesvol te sturen
 • Methoden voor risicobeheersing geleerd

Bestemd voor
Deze cursus is geschikt voor leden van directies, van raden van commissarissen, of zij die dat (willen) worden. En voor controllers, accountants in business, juristen en andere consultants die vaak in de boardroom komen van familiebedrijven, multinationals en bedrijven gehouden door private equity.

 

Marinus Wisselink

Marinus is na een carrière in de advocatuur overgestapt naar het bedrijfsleven en de laatste 13 jaar de adviseur van de directie en de raad van commissarissen van Tata Steel Nederland BV geweest. Hij heeft uitgebreide kennis van corporate governance en kan praktisch inzicht bieden in de spanningen die er in en rond de boardroom ontstaan. Hij is actief als expert counsel. Daarnaast zit hij in verschillende besturen en raden van commissarissen.

Henk Arnold Sijnja Henk Arnold is advocaat-partner ondernemingsrecht bij de internationale business law firm DLA Piper te Amsterdam. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring in de fusie- en overnamepraktijk en staat ondernemingen en instellingen bij in beursovernames, kapitaalmarkttransacties, private M&A, joint ventures, reorganisaties en herstructureringen. Hij adviseert directies, raden van commissarissen en general counsel op het gebied van corporate governance en financiele rapportage. Henk Arnold doceert over aansprakelijkheid van commissarissen aan de Erasmus School of Accounting and Assurance (ESAA) en is commissaris bij Royal Smit Transformers B.V. te Nijmegen.

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Utrecht in Utrecht

Adres

Van der Valk Hotel Utrecht Winthontlaan 4-6 Utrecht Telefoonnummer (030) 800 08 00 E-mailadres Sales@utrecht.valk.nl