CSRD / ESRS

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
15 september 2022 - Amersfoort
Tijd
09:00 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 695,00 (leden) / € 795,00 (niet-leden)
Bestemd voor
Accountants in business, Controllers, Intern accountants, MKB-accountants, Openbaar accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Fundamental
Accountancy
6 pe-uren

15 september 2022 - Amersfoort


Als RC kom je in aanmerking voor de ledenprijs.

De cursus CSRD/ESRS gaat over de voorschriften waaraan duurzaamheidsverslagen vanaf 2024 moeten voldoen. In de duurzaamheidsverslagen rapporteren ondernemingen over de milieu- , sociale en governance (ESG) aspecten. Het gaat daarbij zowel om de impact van de ondernemingen op deze aspecten alswel de risico’s en kansen die uit deze aspecten voortvloeien voor de ondernemingen (dubbele materialiteit). Accountants of andere assurance providers zullen aan de duurzaamheidsverslagen een vorm van zekerheid geven.

Grote organisaties van openbaar belang (OOB), zoals beursgenoteerde ondernemingen, dienen voor boekjaren die starten op of na 1 januari 2024 moeten voldoen aan de CSRD/ESRS. Voor de overige grote ondernemingen geldt deze verplichting een jaar later. Om aan deze, omvangrijke verplichtingen (de ESRS beslaan meer dan 1.000 pagina’s A-4), te kunnen voldoen zullen veel datapunten moeten worden verzameld. Ook zullen informatiesystemen moetn worden gebouwd en/of worden uitgebreid.

Doelstelling
Na deze cursus:

  • Ben je op de hoogte van de inhoud van de CSRD en ken je de verschillen ten opzichte van de voorschriften uit het Besluit niet financiële informatie (BNFI);
  • Weet je of, en zo ja wanneer, de CSRD/ESRS voor jouw organisatie van toepassing zijn;
  • Heb je een overzicht van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) welk door European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) worden opgesteld, alsmede de status daarvan:
  • Ken je de inhoud van de cross cutting ESRSs (2) en de belangrijkste verschillen met IFRS 1S die is uitgegeven door de International Sustainability Standards Board (ISSB) en weet je wat dubbele materialiteit inhoudt.
  • Weet je wie de belanghebbende bij de duurzaamheidsverslagen zijn.
  • Heb je een beeld van de benodigde datapunten informatiesystemen en de uitdagingen daarbij.
  • Weet je welke mate van assurance vereist wordt en heb je een beeld van de werkzaamheden die door de accountant hiervoor moeten worden uitgevoerd.
  • Ken je de zorgen die ten aanzien van de voorschriften bestaan onder meer door de Raad voor de Jaarverslaggeving zijn geuit.

Inhoud
In één cursusdag behandelen de docenten de CSRD de ESRS op hoofdlijnen. Verder wordt aan de hand van een praktijk casus vanuit Heineken een beeld geschetst van de uitdagingen om de benodigde data punten te identificeren en verzamelen alsmede inzake het bouwen/uitbreiden van informatiesystemen. Ook wordt aandacht besteed aan de werkzaamheden die de accountant moet uitvoeren.

Zie hier het programma

Guest speaker
Mevr. Olga Smirnova (Heineken)
Olga Smirnova is Manager Non-Financial Reporting bij Heineken. Ze heeft meer dan twintig jaar ervaring in duurzaamheids-verslaggeving, Corporate Governance en auditing. Ze maakt deel uit van de RJ-werkgroep Duurzaamheidsverslaggeving / Sustainability Reporting.

Bestemd voor 
Accountants, interne en overheidsaccountants, controllers, accountants in business 

Olga Smirnova
Ton Meershoek RA RC MSc Technical Expert Financial Reporting AFM, Lecturer financial reporting Nyenrode Business Universiteit, IOSCO C1 observer IFRS IC en former member of the Advisory Council of the IASB
drs. Albert Jan Heitink RA

De cursus vindt plaats in Mercure Hotel Amersfoort Centre in Amersfoort

Adres

Mercure Hotel Amersfoort Centre De Nieuwe Poort 20 Amersfoort Telefoonnummer 0332851000 E-mailadres sc@mhac.nl