Data science voor de publieke sector

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
1 december 2022 - Utrecht
Tijd
09:00 - 16:00
Prijs ex. btw
€ 450,00 (leden) / € 550,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Finance, Strategie & Performance
Bestemd voor
Accountants in business, Auditors, Controllers, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Fundamental
Publieke Sector
6 pe-uren

1 december 2022 - Utrecht


Data science biedt organisaties een nieuwe manier om kennis uit data te halen. Met data science kunnen verschillende soorten en grote hoeveelheden data worden geanalyseerd. Door gebruik te maken van geavanceerde (wiskundige) technieken en algoritmen kunnen onbekende structuren in de data worden blootgelegd en voorspellingen worden gedaan. Deze kennis kan worden gebruikt om de bedrijfsvoering en de besluitvorming te ondersteunen en te optimaliseren.

Data science kan in verschillende sectoren en voor verschillende doeleinden worden toegepast. Tijdens deze training hebben we de focus op de publieke sector. We gaan onder meer in op de vraag wat data science is, wat data science kan betekenen voor de publieke sector en wat hiervoor de randvoorwaarden zijn. Ook staan we stil bij de vraag hoe data science zich verhoudt tot andere aan data gerelateerde vakgebieden, zoals business intelligence (BI), data architectuur, datamanagement, data engineering, data warehousing, en dataprotectie (AVG). Verder gaan we in op de rol van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) binnen data science en hoe deze technieken kunnen worden gebruikt om data te analyseren. En we bekijken hoe de verschillende vakgebieden en technieken samen kunnen werken om inzichten uit data te halen en publieke organisaties data-gedreven te maken. Ten slotte staan we stil bij de rol die de financial professional binnen de publieke sector kan spelen ten aanzien van data science.

Doelstelling
Na afloop van deze cursus is de deelnemer is staat:

 • data science als concept te definiëren;
 • de waarde die data science de publieke sector kan bieden te benoemen;
 • de randvoorwaarden voor data science (zoals de benodigde infrastructuur en datamanagement) uiteen te zetten;
 • de relatie met aanpalende aan data gerelateerde vakgebieden uiteen te zetten;
 • de belangrijkste analysetechnieken binnen data science te benoemen (incl. de rol die AI en ML daarbij spelen);
 • de wijze waarop gekomen kan worden tot een data-gedreven organisatie uiteen te zetten; en
 • de rol die de financial professional in de publieke sector kan spelen ten aanzien van data science te schetsen.

Inhoud

 • Wat is data science?
 • Voorbeelden van data science binnen de publieke sector
 • De randvoorwaarden voor data science (incl. de benodigde infrastructuur en de rol van datamanagement)
 • De relatie tussen data science en andere data-gerelateerde vakgebieden
 • Analyses en de rol van AI en ML
 • Het succesvol data-gedreven maken van de organisatie (incl. de impact van privacyregels)
 • De rol die de financial professional in de publieke sector kan spelen ten aanzien van data science

Kijkend naar de doelgroep kunnen we hier niet helemaal aan voorbij gaan. Dit hoeft geen ‘hoofdgerecht’ te zijn, maar het is wel goed om te benoemen hoe bijvoorbeeld de internal auditor en de controller hun voordeel kunnen met data science en hoe ze de organisatie op het onderwerp kunnen helpen.

Bestemd voor
Je bent werkzaam als financial professional binnen de publieke sector en van jou wordt verwacht dat je data science gaat toepassen in je eigen praktijk dan wel dat je data science in je organisatie gaat helpen inrichten of beoordelen. De training is laagdrempelig; er is geen bijzondere (technische) voorkennis vereist.

Rien Dijkstra Catharinus (Rien) Dijkstra is een data scientist, met een multidisciplinaire achtergrond in astrofysica, atmosferisch onderzoek, business intelligence en data science. Hij heeft als business intelligence en data science consultant gewerkt binnen uiteenlopende organisaties en hierdoor een brede ervaring

De cursus vindt plaats in Ferocia Opleiding en Trainingen B.V. in Utrecht

Adres

Ferocia Opleiding en Trainingen B.V. Atoomweg 50 Utrecht E-mailadres trainingen@ferocia.nl