De controller in een verwaarloosde organisatie

Veranderkundig werken aan agendering en herstel

Details

Cursusduur
2 dagen
Datum en locatie
13 mei 2022, 20 juni 2022 - Utrecht
Tijd
09:30 - 13:00, 09:30 - 16:30
Prijs ex. btw
€ 1.150,00 (leden) / € 1.275,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Finance, Strategie & Performance, Persoonlijke ontwikkeling
Bestemd voor
Accountants in business, Auditors, Controllers, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Finance in business
13 pe-uren

Als RC kom je in aanmerking voor het ledentarief

Organisaties lijken aan de buitenkant vaak prima te functioneren maar onder de oppervlakte kan er van alles mis zijn. Als het mis gaat, is het antwoord te vaak een wisseling van topman of -vrouw, gevolgd door een structuuringreep (zoals nu bij de Belastingdienst plaatsvindt) of een 'cultuurprogramma' geleid door een extern bureau. Er is in de directie- en bestuurskamers te weinig aandacht voor de geleefde werkelijkheid van organisaties. Men heeft het te druk met managen van de chaos en de stakeholders tevreden houden. Het ongemak van het aanpakken van onderliggende oorzaken in organisaties wordt veelal vermeden.

Als business partner ziet de controller veel in hoe verantwoord wordt en hoe gestuurd wordt. In het ad hoc opereren en in het repareren. In het niet aanspreken van mensen. In hoe de stemming is aan de top, maar ook aan de basis. De controller ziet 'de plek der moeite', aan de hand van datgene wat hier niet gezegd kan worden.

Dit is waar de theorie van de verwaarloosde organisaties zijn toegevoegde waarde levert. De theorie geeft handvatten voor ontwikkelingsproblemen in organisaties. Dat is een systemisch perspectief. Het is niet de schuld van 'de top' of 'die medewerkers'. Het heeft namelijk langdurig ontbroken aan sturing en begeleiding van organisatie en mensen. En dan gaan mensen het zelf uitzoeken en zonder waardering gaan zij hun persoonlijk belang voorop zetten. Verwaarloosde organisaties komen voor in grote en in kleine organisaties zowel in de private sector als de publieke sector. Denk aan banken, maakindustrie, dienstverlening, zorginstellingen, het onderwijs, het openbaar vervoer, de energiesector, de Rijksoverheid, gemeenten, provincies, politie.

Doelstelling

De deelnemers krijgen veranderkundige tools aangereikt om dit type problemen in organisaties te herkennen, duiden en te agenderen. Zij krijgen inzicht in de stadia van ontwikkeling om achterstand in te lopen. Zij leren een methode om onder regie van het management te werken aan ontwikkeling en wat hun rol als business partner daarbij kan zijn.

Inhoud

De cursus bestaat uit 2 lesdagen. Verder krijgen de deelnemers zowel vooraf als tussentijds (lees) opdrachten uit het boek 'Leren interveniëren in verwaarloosde organisaties' van Joost Kampen. Houd rekening met ten minste 4 lesuren zelfstudie. Gastspreker op dag 2 is Aize Burggraaf RC.

Dag 1:

 • hoe herken je verwaarlozing,
 • wat zijn de kenmerken,
 • hoe kun je die vertalen in financiële termen en consequenties,
 • hoe agendeer je dit bij het eindverantwoordelijk management,
 • wat zijn de voorwaarden om dit veilig te kunnen doen.

De deelnemers gaan aan de slag met een methode van organisatieontwikkeling. Als opdracht krijgen zij mee een logboek bij te houden over de geleefde werkelijkheid in hun organisatie. Tussentijds wisselen de deelnemers hun reflecties uit.

Dag 2:

 • Duiden van de opgehaalde werkelijkheid met behulp van de theorie,
 • de rolverdeling tussen lijnmanagement en controller: is ieder in positie,
 • reflectie op invulling eigen rol als controller: gastspreker controller uit verwaarloosde organisatie,
 • hoe ziet gezondmaking van een verwaarloosde organisatie er dan uit,
 • wat zijn de voorwaarden om dit succesvol te kunnen doen: governance in een verwaarloosde organisatie,
 • de rol van hoger management,
 • rol middenkader,
 • eigen rol als business partner
 • hoe blijf jij overeind

Bestemd voor

Controllers, accountants in business, adviserend accountants en een ieder die te maken heeft met (financiële) besluitvorming in organisaties.

De deelnemers ontvangen vooraf het boek 'Leren interveniëren in verwaarloosde organisaties' van Joost Kampen.

dr. Joost Kampen

Joost KampenJoost Kampen is veranderkundige en geestelijk vader van de theorie van de verwaarloosde organisatie. De afgelopen twintig jaar begeleidde hij rond de 200 organisaties bij het herstel van ontwikkelingsproblemen ontstaan door langdurige verwaarlozing. Hij deelt doorleefde praktijkvoorbeelden, ontsluit wetenschappelijke kennis en reikt instrumenten aan.

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Utrecht in Utrecht

Adres

Van der Valk Hotel Utrecht Winthontlaan 4-6 Utrecht Telefoonnummer (030) 800 08 00 E-mailadres Sales@utrecht.valk.nl