De Samenstellingsopdracht in 2022 en 2023

* Vernieuwd *

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
17 maart 2022 - Online
Tijd
13:00 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 325,00 (leden) / € 355,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Accountancy Samenstelpraktijk
Bestemd voor
MKB-accountants, Openbaar accountants
Niveau
Advanced
Accountancy
4 pe-uren

17 maart 2022 - Online (Is vol)


Deze cursus is helaas vol. Kies een andere datum of geef je op voor de wachtlijst.

Volg een interactief webinar over de Samenstellingsopdracht. Met toelichting van de docent, het beantwoorden van vragen, van stellingen, met praktijkvoorbeelden en overleg in kleine groepen heeft u een interactieve bijeenkomst.

De Standaard 4410 heeft impact voor het werk van alle accountants in het mkb. De NBA heeft  handreikingen daarover uitgebracht die uiteraard onderdeel zijn van deze cursus. Ook het toetsingsprogramma van de Raad voor Toezicht komt aan de orde.

Leerdoelen

U neemt kennis van de Standaard 4410 en alle wijzigingen uit 2022 daarin en van de NBA-Handreikingen, met nadruk op de gevolgen voor uw werkzaamheden in de praktijk. Tevens krijgt u inzicht in de nieuwe eisen die bij toetsing van een samenstellingsopdracht worden gesteld. Ook de  eisen voor het houden aan wet- en regelgeving door de opdrachtgever (NOCLAR) zijn opgenomen in de cursus.

Inhoud           

De tekst van Standaard 4410, de samenstellingsverklaringen in verschillende vormen en toepassingen en de NBA-Handreikingen staan centraal. Onderstaande onderwerpen komen onder meer aan bod, veelal aan de hand van praktijksituaties.

De invloed van deze regelgeving op andere beroepsreglementering voor de samenstellingsopdracht

 • De VGBA: wijzigingen die de basis zijn voor de Samenstellingsopdracht
 • De wijzigingen in de NVCOS van 17 februari 2022 voor de Samenstellingsopdracht
 • De samenstellingsopdracht: samenstelling van financiële overzichten, onderscheid met administratieve dienstverlening
 • Standaard 4410
 • De wijzigingen uit 2022 in vogelvlucht
 • De Vereisten in detail besproken
  • Uitvoering overeenkomstig de Standaard
  • Definities
  • Ethische voorschriften
  • Professionele oordeelvorming
  • Kwaliteitsbeheersing van de opdracht
  • Aanvaarding en continuering van de opdracht
  • Het niet houden aan wet- en regelgeving (NOCLAR)
  • Communicatie met het management en personen belast met governance
  • Het uitvoeren van de opdracht
  • Documentatie
  • De samenstellingsverklaring in alle verschillende vormen
 • Toepassingsgerichte en overige verklarende teksten
 • Toepassing op andere opdrachten dan jaarrekeningen (toekomstgerichte informatie)
 • NBA-Handreikingen over samenstellingsopdrachten (1136 en 1147)
 • De NBA-Alert 45 over gebeurtenissen na balansdatum
 • De samenloop met de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS)
 • Het werkprogramma voor toetsing van een samenstellingsopdracht

De Handreikingen van de NBA over Standaard 4410 en het Werkprogramma voor toetsing van een samenstellingsopdracht maken deel uit van het cursusmateriaal.

Werkvormen

De volgende werkvormen komen tijdens deze training aan bod;

 • Kennisoverdracht
 • Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen
 • Reflectie

Bestemd voor

MKB-accountants, Openbaar accountants

drs. Sytze de Swart RA AA

Sytze de Swart heeft ruime ervaring als accountant en adviseert al vele jaren ondernemers. Ook is hij een zeer ervaren docent.