Denkfouten

de onbewuste invloed van ons brein op ons dagelijkse werk

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
21 november 2022 - Nieuwegein
Tijd
09:30 - 16:30
Prijs ex. btw
€ 450,00 (leden) / € 490,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden
Bestemd voor
Accountants in business, Auditors, Controllers, Intern accountants, MKB-accountants, Openbaar accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
6 pe-uren

21 november 2022 - Nieuwegein


Vooroordelen, denkfouten en bias zijn bij onze werkprocessen nooit ver weg. Het zit goede beslissingen in de weg en komt in allerlei soorten en maten.

Denkfouten zijn psychologische mechanismes die ons onbewust op een dwaalspoor kunnen brengen. Sommige denkfouten hebben een klein effect, andere hebben een veel grotere impact. Inzicht in deze denkfouten helpt om de negatieve effecten ervan te minimaliseren.

Het is voor professionals belangrijk om het mechanisme van denkfouten te kennen. En vooral te herkennen en om Cruijffiaans te spreken het zelf in te zetten; ‘je gelooft het pas wanneer je het door hebt’. Zo specifiek mogelijke taal hanteren, activeert het wereldbeeld en daarmee de emoties van de ander, waardoor de boodschap aan overtuigingskracht wint. George Lakoff, een Amerikaanse cognitieve linguist en filisoof heeft veel onderzoek gedaan naar framing. De Amerikanen zijn al overtuigd: to win, one must frame the debate. Afgelopen jaren hebben we daar veel voorbeelden van gezien.

Een voorbeeld van een denkfout die het gesprek sterk kan beïnvloeden is de fundamentele attributiefout. Voorbeeld: ‘als ik te laat ben op een vergadering is dat omdat het onverwacht druk was op de weg. Als een ander echter te laat komt, ligt dat aan het feit dat deze persoon nonchalant is’. Met andere woorden de fundamentele attributiefout is onze neiging om gedragingen van anderen toe te schrijven aan de persoonlijkheid of het karakter van die ander waarbij we situationele factoren (factoren die buiten een persoon liggen) onderschatten en de factoren die binnen een persoon liggen overschatten. Zelfs wanneer er duidelijk zichtbare situationele oorzaken voor het gedrag van de ander zijn.

Daarnaast blijken vele andere denkfouten te bestaan die een impact hebben ons dagelijkse werk. In de training behandelen we de belangrijkste hiervan.

Doelstelling

Aan het einde van de training heb je:

  • meer inzicht in de wijze waarop denkprocessen verlopen;
  • meer inzicht in welke denkfouten er zijn en hoe deze een gesprek kunnen
  • beïnvloeden;
  • onderzocht wat u kunt doen om het effect van deze denkfouten te verminderen.

Inhoud

In de training denkfouten staan we allereerst kort stil bij de werking van onze hersenen. De tweede stap is het herkennen van denkfouten bij uzelf en uw gesprekspartners.

Per denkfout laten we u het onbewuste effect ervaren. Dat gebeurt middels een test, een video of een anekdote. Dan volgt een beschrijving van de denkfout, de herkomst én het nut van deze manier van denken en reageren.

We geven voorbeelden van fouten en onderzoeken in hoeverre er vergelijkbare fouten zijn in het eigen werk of werkomgeving. Als dat zo is, dan onderzoeken we wat de u kan doen om het effect van de denkfout te verminderen of te voorkomen.

Na afloop van de training krijgt u toegang tot een website met aanvullende voorbeelden, hyperlinks naar interessante websites, presentaties en verwijzingen naar literatuur.

Versterken van de competenties

  • Mondelinge communicatie
  • Resultaatgerichtheid
  • Interpersoonlijke sensitiviteit
  • Vertrouwen opbouwen
  • Luisteren

Bestemd voor

Deze training is vooral geschikt voor alle medewerkers en managers.

Marcel Vroomen RA
drs. Maarten Verdonck

De cursus vindt plaats in Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht in Nieuwegein

Adres

Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht Buizerdlaan 10 Nieuwegein Telefoonnummer (030) 608 41 22 E-mailadres sales@fletcherhotelnieuwegein.nl