ESG-ontwikkelingen en -rapportering

masterclass voor financials in het publieke domein

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
13 september 2022 - Amersfoort
Tijd
09:30 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 695,00 (leden) / € 775,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Finance, Strategie & Performance, Fiscaal, Juridisch & Advies, Governance, Risk & Compliance
Bestemd voor
Accountants in business, Controllers, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Fundamental
Publieke Sector
6 pe-uren

- Voor RC 's en CPC's is het ledentarief van toepassing.

Voor velen is 'ESG & het publieke domein' een vanzelfsprekende combinatie. Het goede doen zit immers in het DNA van organisaties in de publieke sector verankerd. De toevoegende waarde van het primaire proces van deze organisaties is onomstotelijk duidelijk voor eenieder, nietwaar? En toch komen er steeds meer vereisten en verwachtingen over ESG, voor publieke sector organisaties.

In deze masterclass gaan we in op de ESG (rapporterings)kennis die nu nodig is en dat wat er gaat komen. Wat betekent de corporate due-diligence directive en wat zouden logische vervolgstappen in toepassing, maar ook in regelgeving kunnen gaan zijn? Hoe formuleer je eigen beleid, hoe ga je meten en waarop baseer je je aankoop- en/of investeringsbeslissingen?

Essentieel is de context van de totale keten. De vragen die dan ook aan de orde komen zijn:

 • Weet je voldoende van je rol in de hele keten?
 • Hoe doe je een check op de toekomstbestendigheid van je ketenpartners?
 • Welke risico’s loop je daarbij?
 • Daarnaast moet je weten of en hoe duurzaam de operatie van je organisatie is en die van je ketenpartners. Hoe ontwikkel je hierop beleid, rapporteer je hierover en hoe houd je de (ook niet-) financiële regie?

ESG-rapportering als onderwerp roept terecht veel vragen op. Deze masterclass biedt vele antwoorden, maar niet alle: het gebied is immers nog in ontwikkeling. En de cursus vormt de gelegenheid om met elkaar te sparren over de impact van deze ontwikkelingen, wat dit ons zegt over de zeitgeist en de (on)mogelijkheden waar je je organisatie mee geconfronteerd ziet. 

Doelstelling
Tijdens deze cursus gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

 • Leren over (aanstaande) ESG wet- en regelgeving voor organisaties in het publieke domein, deels nu al van toepassing en deels in de concrete lijn der verwachtingen
 • Inzicht opdoen over het belang van de keten waarin de organisatie opereert, ook vanuit ESG-perspectief
 • Leren over de ESG-gerelateerde verwachtingen die leven bij de verschillende stakeholders en welke risico's gelopen worden als deze niet worden meegewogen
 • Inzicht opdoen hoe de ESG-thematiek zich verhoudt dit tot de rol en de verantwoordelijkheden van de financial

Inhoud
Wij gaan specifiek in op het nieuwe risicodenken. Hierbij spelen ketens en reputatie een steeds belangrijkere rol. Ook als financial in het publieke domein kun je er niet meer om heen: je hebt er een mening over te hebben en je dient er over te rapporteren. Sterker nog, heb je als publieke sector niet een voorbeeldrol te pakken in aantoonbaar het 'goede goed doen'?

De cursus vliegt 'de impact van ESG’ aan vanuit de volgende perspectieven, te weten:

 • strategie en beleid
 • financieel management
 • risicomanagement
 • reputatiemanagement

Gastdocent Jurgen de Ruiter behandelt een energietransitie casus, gebaseerd op zijn ervaringen met publiek vastgoed.

Er is volop ruimte om je eigen praktijk aan de orde te stellen. Hierdoor is het mogelijk de cursus gelijk te verbinden met de vraagstukken uit je eigen organisatie. 

Bestemd voor 
(Register) Controllers (RC's), Certified Public Controllers (CPC's), Internal Auditors, Intern accountants, Overheidsaccountants, Controlerend Accountants (AA/RA's) en andere financiële professionals werkzaam in en/of voor het publieke domein.

Jurgen de Ruiter RA

Jurgen heeft veel ervaring met het professionaliseren van de bedrijfsvoering en de financiële functie van vastgoedorganisaties. daarin draagt hij zorg voor een heldere structuur en een financieel gezonde organisatie: een organisatie die in control is en een sterke focus heeft op het realiseren van de forse maatschappelijke opgaves voor de huurders en andere stakeholders. In zijn rol als directeur Financiën en Bedrijfsondersteuning bij Parteon was hij tevens verantwoordelijk tevens verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de visie op duurzaamheid en de aansturing het ontwikkelen van de visie op duurzaamheid en de aansturing van het duurzaamheidsprogramma. Tevens is hij actief in meerdere netwerken zoals Energiesystemen van de Toekomst, COP Bouwlab Digital Twin , Cirkelstad, Corponet, VERA en Aedes.

drs. Vincent Wanders RA

Drs Vincent Wanders RA doceert sinds 1990 financiële auditing en GRC vakken voor verschillende instellingen (UvA, VU, Nyenrode) en opleiders (Alex van Groningen, Ebbinge) Zijn onderwijs en onderzoeks werkzaamheden verricht hij altijd naast zijn praktijk werk als bestuurder, CFO of accountant. Bij Nyenrode University doceert hij o.a. Financial Auditing en Corporate Governance in de postmasterfase. Op de Vrije Universiteit (VU) was hij van 2009 tot 2016 kerndocent voor de postmaster opleiding Compliance& Integriteitsmanagement en heeft hij het programma mede ontwikkeld. Voor NBA opleidingen doceerde hij in het najaar 2021 de cursus Continuïteit.

Door zijn commissie werkzaamheden binnen VNONCW en NBA blijft hij op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, zoals ESG en de Digitale agenda.

De cursus vindt plaats in Mercure Hotel Amersfoort Centre in Amersfoort

Adres

Mercure Hotel Amersfoort Centre De Nieuwe Poort 20 Amersfoort Telefoonnummer 0332851000 E-mailadres sc@mhac.nl